Terugblik inspiratiebijeenkomsten 2018

Femke van der Wilk 17-12-2018 16:15
Categorieën: Inspiratiebijeenkomst, Nieuws

Terugblik Inspiratiebijeenkomsten 2018

Wat hebben jeugdzorg, diversiteit op de werkvloer, tweebenig besturen, extern toezicht, technologie in het publieke domein en e-health met elkaar te maken? Het zijn allemaal thema’s die aan bod zijn gekomen tijdens onze inspiratiebijeenkomsten in 2018.

Sinds 2015 organiseert Aardoom & de Jong inspiratiebijeenkomsten, waar interessante sprekers en decision makers uit de publieke sector met elkaar in gesprek gaan over actuele thema's. Deze interactieve samenkomsten vinden plaats in een select gezelschap op onze kantoren in Utrecht en Zwolle.

Ook in 2018 gingen de sprekers van verschillende maatschappelijke organisaties met de genodigden in gesprek over nieuwe ontwikkelingen, die raakvlak hebben met het publiek domein. Zo was de bijeenkomst over Jeugdzorg ‘Wie heeft er zorg over onze jeugd' een groot succes. Tijdens deze samenkomst werd dieper ingegaan over hoe de jeugdzorg er nu uitziet en hoe deze tot nog toe functioneert.

En op de vraag welke maatschappelijke meerwaarde technologie in het publieke domein kan bieden, werd door Perry van der Weyden, CIO van Rijkswaterstaat, ingegaan tijdens de meeting ‘Technologie in het publieke domein’.

Tijdens de bijeenkomst ‘Extern toezicht: Een noodzakelijk kwaad of kans op verbetering?’ vertelde Rob van Lint, Inspecteur-generaal, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, dat je als toezichthouder laveert tussen de belangen van het bedrijfsleven, maar ook van het maatschappelijk middenveld. Je bent in de opinie vaak “te scherp” of “te zwak”. Monique Vogelzang, Inspecteur-generaal Inspectie van het Onderwijs gaf ook aan dat de Inspecteur meer de rol moet aannemen van een "kritische vriend" en een “gesprekspartner”, dan van een "politieagent".

Prof. dr. Richard Janssen stelde tijdens de samenkomst ‘Het onzekere voor het zekere: tweebenig besturen in de zorg' dat enerzijds de uitvoering (“het huis”) op orde moet zijn en anderzijds moet de bestuurder en haar organisatie inspelen op veranderingen. Hij vat dit samen als tweebenig besturen.

E-Health: 'een niet te keren ontwikkeling'” was ook een van de thema’s in het afgelopen jaar. Duidelijk werd wederom dat er nog veel verschillende percepties over E-Health zijn. Er is grote behoefte aan een zogenaamde (bij voorkeur landelijk opgelegd) digitale snelweg waarop eenieder verplicht zou moeten aansluiten, in plaats van dat ieder een eigen ontwikkeling (verder) in gang zet.

Tijdens de zeer interactieve inspiratie bijeenkomst 'Vormgeven van diversiteit op de werkvloer, geen sinecure' bleek dat voor de genodigden vrijwel niet ter discussie staat dat meer diversiteit op de werkvloer kansen creëert voor organisaties, maar dat het nastreven van diversiteit ook de nodige uitdagingen met zich meebrengt.

Al met al verrassende actuele thema's die je inspireren. Ook wat inspiratie nodig? De eerste inspiratiebijeenkomst in het nieuwe jaar is gepland op 24 januari 2019. Zie voor meer informatie de agenda of neem contact op met Philippe de Jong.

Reageer