Aardoom & de Jong Advies begeleidt fusietraject

Maurice Sluis 17-7-2019 11:56
Categorieën: Benoemingen

Aardoom & de Jong Advies begeleidt fusietraject

Aardoom & de Jong is de partner voor adviesvraagstukken op het gebied van strategie, (top)structuur, bemensing en ontwikkeling. De afgelopen maanden hebben wij diverse organisaties mogen adviseren, waaronder twee brancheorganisaties die willen fuseren. Bij iedere adviesopdracht werken wij met een multidisciplinair team van gedreven medewerkers. Per onderdeel van het traject wordt vastgesteld welke specifieke expertise vereist wordt.

Wij willen graag inzicht geven in onze werkwijze bij dit fusietraject. Aardoom & de Jong werkt bij een fusieproces met een zestal pijlers die in de praktijk het verschil maken en die ons onderscheiden van andere bureaus:

I creëren van een stevig fundament

Om de koers te bepalen is een stevige positionering noodzakelijk: visie, missie, cultuur, kernwaarden, kernkwaliteiten, strategische doelen. Aardoom & de Jong werkt aan dit fundament aan de hand van de zgn. Visievierluik. Dit vierluik geeft richting aan de beoogde veranderingen en fungeert als basis voor dialoog en ontwikkeling

II pragmatische projectaanpak

Veel fusies en integraties mislukken of brengen niet de meerwaarde die ervan verwacht werd doordat de implementatie niet goed wordt voorbereid en uitgevoerd. Wij staan bekend om onze pragmatische werkwijze: eerst de analyse, dan het advies, maar het leeuwendeel van onze tijd besteden wij aan het maken en implementeren van een concreet werkplan.

III het momentum benutten: opruimen en vernieuwen

Een fusie of een integratieproces zorgt voor momentum. Het goede van wat er is in beide organisaties wordt gekoesterd en meegenomen naar de nieuwe situatie. Maar het is ook het moment om afscheid te nemen van cultuurelementen, werkwijzen, diensten of servicelevels die door de stakeholders als minder positief worden ervaren.

IV ons stokpaardje: communicatie

Een fusieproces brengt veel onzekerheid en onduidelijkheid met zich mee. Zowel voor medewerkers, klanten en overige stakeholders. Heldere en op de doelgroep afgestemde communicatie is daarom essentieel.

V optioneel: werving en selectie

Werving & selectie is natuurlijk een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening. Aardoom & de Jong stelt op basis van verdiepingsgesprekken en onze analyse van de gewenste competenties een uitgebreid functieprofiel op van ‘key positions’ binnen de nieuwe organisatie. Indien niet de juiste kandidaten binnen de organisatie aanwezig zijn, nemen wij de werving & selectie van de ‘key positions’ op ons.

VI nazorg op maat

Na afloop van het adviestraject vinden wij het belangrijk om vinger aan de pols te houden.

Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact op met Philippe de Jong.

Reageer