Inspiratiebijeenkomst 'Leidinggeven aan snel veranderende organisaties' druk bezocht.

Maurice Sluis 3-5-2019 20:11
Categorieën: Inspiratiebijeenkomst, Nieuws

Inspiratiebijeenkomst 'Leidinggeven aan snel veranderende organisaties' druk bezocht

Op donderdag 11 april organiseerden wij bij ons op kantoor de inspiratiebijeenkomst: 'Leidinggeven aan snel veranderende organisaties'. Organisaties kunnen in korte tijd een grote verandering doormaken. Denk daarbij aan sterke groei of krimp, maar ook aan het in korte tijd optuigen van een projectorganisatie. Hoe kun je als publieke organisatie inspelen op veranderingen in de samenleving? Wat betekent dat voor je organisatie? Wat vergt dit van je eigen leiderschap?

Wim van der Weegen - Plaatsvervangend secretaris-directeur / hoofd Bestuurlijke Zaken, Advies en Communicatie bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid - nam ons mee in hoe om te gaan met snelle groei en krimp van onderzoeksteams.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid is onafhankelijk van de Nederlandse overheid en andere partijen en besluit zelf welke voorvallen en onderwerpen worden onderzocht om daaruit lessen te trekken en de veiligheid in Nederland te vergroten.

Om zoveel mogelijk veiligheidswinst te kunnen boeken, heeft de Onderzoeksraad verregaande bevoegdheden voor het doen van onderzoek. Direct na een melding stelt de Onderzoeksraad een team samen. Vervolgens wordt er expertise van buitenaf aangetrokken. Essentieel hierin is dat de onafhankelijkheid geborgd blijft door middel van een uitgebreid systeem van checks and balances.

Wim vertelde onder andere over het onderzoek naar het neerstorten van vlucht MH17, waarbij het onderzoek is uitgevoerd op basis van de internationale voorschriften en werkwijzen in het ICAO-verdrag.

Tevens sprak hij over hoe de Onderzoeksraad zich moet verhouden tot samenleving en of de organisatie zich breder moet oriënteren om maatschappelijk relevant te blijven.

Peter Siebers - Lid van de Raad van Bestuur van het COA – sprak over de hoge asielinstroom van 2014-2016 en hoe de organisatie hierop heeft ingespeeld.

De enorme maatschappelijke en politieke ontwikkelingen vanaf 2015 rondom de opvang van vluchtelingen hebben bij het COA tot het besef geleid dat ‘het nooit meer wordt zoals het was’. Het speelveld waarin het COA acteert is veranderd en zal verder veranderen.

Peter Siebers sprak zowel over de dynamiek van de hoge instroom, als over de ongekend snelle krimp die zich vervolgens aftekende. Hij zette uiteen wat volgens hem de succesfactoren waren gedurende deze periode en ook wat de organisatorische beperkingen waren.

COA-medewerkers hebben in die tijd een enorme prestatie geleverd. Zij hebben zich met een geweldige flexibiliteit en veerkracht ingezet. Succes kon ook gerealiseerd worden door de nieuwe samenwerkingsverbanden die ontstonden en de intensivering van bestaande samenwerkingen. De schaalbare bedrijfsvoering en regionale aanstellingen hebben hier volgens Peter ook aan bijgedragen. Beperkingen waren daarentegen de kaders en processen waar al lang in gewerkt werd.

Belangrijke ‘game changers’ waren de inzet van sporthallen als opvanglocaties en de maatschappelijke commitment die ontstond door de grote media-aandacht. Volgens Peter was een ander belangrijk omslagpunt het bestuursakkoord waardoor gemeenten en CvdK locaties gingen zoeken in plaats van het COA.

Om tijdig voorbereid te zijn op toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen heeft het COA mogelijke scenario’s uitgewerkt op het gebied van vastgoed, financiën en personeel. Met het programma ‘Veranderend speelveld’ rust het COA de organisatie toe op de toekomst.

 

Onze volgende inspiratiebijeenkomst is op donderdag 23 mei van 16.00 – 19.00 uur in Eindhoven ter gelegenheid van ons nieuw geopende locatie in Eindhoven. Het thema van de inspiratiebijeenkomst is “De kracht van diversiteit en inclusie: je gaat het pas zien als je het door hebt”.

 

Reageer