Terugblik Inspiratiebijeenkomst ‘Vormgeven van diversiteit op de werkvloer, geen sinecure’

Maurice Sluis 31-10-2018 17:42
Categorieën: Inspiratiebijeenkomst, Nieuws

Terugblik Inspiratiebijeenkomst ‘Vormgeven van diversiteit op de werkvloer, geen sinecure’

Op donderdag 18 oktober jl. organiseerden wij op ons kantoor in Zwolle een inspiratiebijeenkomst met het thema ‘Vormgeven van diversiteit op de werkvloer, geen sinecure’. Tijdens deze zeer interactieve bijeenkomst bleek dat voor de genodigden vrijwel niet ter discussie staat dat meer diversiteit op de werkvloer kansen creëert voor organisaties, maar dat het nastreven van diversiteit ook de nodige uitdagingen met zich meebrengt.

Peter Lindenburg nam ons vanuit zijn persoonlijke ervaring mee in zijn gedachten over multiculturele diversiteit. Hij zou graag zien dat er meer diverse kandidaten topposities bereiken binnen grote publieke instanties. Vaak is in organisaties werk gemaakt van het vergroten van de totale diversiteit, maar blijft het lastig om ook diversiteit in de top te bereiken. Terwijl het juist zo belangrijk is dat mensen van alle achtergronden zich kunnen herkennen en dat er rolmodellen zijn. Dat de kandidaten er gewoonweg niet zijn, is voor meerdere aanwezigen in de zaal een veelgehoord argument. In het selecteren van nieuwe medewerkers wordt nu toch vaak gekozen voor de uitstekende kandidaat, terwijl een goede, diverse kandidaat een organisatie wellicht meer kan brengen. Daarnaast wordt door werkgevers taal vaak als een obstakel gezien. Zowel de sprekers als genodigden in de zaal zien dat anders durven kijken, je bewust worden van vooroordelen en aandacht voor diversiteit in alle lagen in de organisatie belangrijke stappen zijn, die genomen moeten worden om meer diversiteit daadwerkelijk tot stand te brengen.

Mardjan Seighali is sinds 2013 directeur van Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF. Ze verteld hoe zij zelf als politiek vluchteling in Nederland aankwam en hoe zij sindsdien een enorme drive heeft vrijheid en kansen te benutten. Het UAF gaat in de begeleiding van studenten uit van diezelfde drive en eigen regie, en faciliteert en ondersteunt in de weg naar economische zelfredzaamheid via een opleiding naar werk op het juiste niveau. Het UAF ziet in de samenwerking met werkgevers dat er barrières zijn bij het aannemen van statushouders én dat er nog veel kansen liggen. Het begint bij het creëren van draagvlak op de werkvloer, het tonen van oprechte interesse in elkaar en het kijken naar de talenten van mensen. Het UAF gaat graag met organisaties in gesprek die zich afvragen wat zij zelf kunnen doen om iets in beweging te krijgen.

We sluiten de inspiratiebijeenkomst af met de gedeelde conclusie dat meer diversiteit niet vanzelf gaat en dat je het niet voor de vorm moet doen, maar dat echte wil en lef nodig is.

Reageer