Bruggenbouwers: Echt kiezen voor de burger vraagt om fundamentele keuzes, lef en leiderschap

Aardoom & de Jong 29-3-2021 9:55
Categorieën: Blog

Nu de gemeenten verantwoordelijk zijn voor jeugdzorg en delen van de zorg aan langdurig zieken en ouderen wordt duidelijk dat er wat te kiezen valt. Lichte zorgvragen nemen sterk toe en de specialistische zorg voor de meest kwetsbare burgers staat onder druk. Steeds meer ontstaat het inzicht dat zorgoplossingen niet altijd de oplossing bieden, maar werk, gelijke kansen, goede huisvesting, zingeving en lifestyle wel. Deze zienswijze leidt tot belangrijke verschuivingen in de paradigma’s bij gemeenten professionals, maatschappelijke organisaties en zorgaanbieders. En ook in budgetten. Maar hoe organiseer je de verandering? Hoe innoveer je en kom je tot de aanspreekbare resultaten? Er zijn bestuurders die ervoor hebben gekozen geen nee aan elkaar te verkopen. Dat maakt je wel voorzichtig want je kunt altijd een vraag terugkrijgen waaraan je dan ook gehoor moet geven. Zo moeilijk en ook zo simpel kan het zijn. Voor hen die dit nog niet aandurven zou ik zeggen spring eens over je eigen schaduw. Goed voorbeeld doet goed volgen!

Deze en andere relevante samenwerkingsvraagstukken zijn onderwerp van onze dienstverlening Bruggenbouwers. Wij adviseren en begeleiden maatschappelijke organisaties om tot duurzame samenwerkingsrelaties te komen (zowel extern als intern). Daarbij werken wij vanuit de kracht van mensen en verbinden wij de perspectieven van organisaties, burgers, cliënten, patiënten en professionals. Mensen maken het verschil en zijn daarmee de succesfactor van organisaties en samenwerkingsrelaties.  

Meer weten over Bruggenbouwers? Lees het hier of neem contact op met Clemens Blaas of Philippe de Jong

Reageer