Aardoom & de Jong maakt de samenleving iedere dag een beetje beter

De kracht van AI versus die van de mens

Nieuws
4 May 2023

De kracht van AI versus die van de mens 

Kunstmatige intelligentie (AI) speelt een steeds belangrijkere rol in onze samenleving. Ook in de publieke sector zien we dat steeds meer organisaties aan de slag gaan met AI om hun dienstverlening te verbeteren. Bij Aardoom & de Jong denken we dat AI zeker kan bijdragen aan de kwaliteit van onze dienstverlening, en daarom zijn we gestart met experimenteren met Chat GPT. 

Chat GPT is een technologie die gebaseerd is op kunstmatige intelligentie. Het staat voor "Generative Pre-trained Transformer" en is ontwikkeld door OpenAI. Het is een taalmodel dat getraind is op enorme hoeveelheden tekst, waardoor de technologie in staat is om menselijke taal te begrijpen en te produceren.  

Experimenteren met AI 
Bij Aardoom & de Jong onderzoeken we hoe we Chat GPT kunnen inzetten om onze dienstverlening verder te verbeteren, zodat we onze klanten nog beter van dienst kunnen zijn. Zo willen we bijvoorbeeld uitzoeken hoe Chat GPT ons kan assisteren bij de deskresearch die we doen bij de start van een consultancy opdracht.  

We zijn nog maar een paar maanden geleden van start gegaan met experimenteren, maar we zien nu al dat Chat GPT potentie heeft om onze dienstverlening te verbeteren. Een van de belangrijkste voordelen die we zien is efficiency. Door AI in te zetten kunnen bepaalde processen sneller en efficiënter verlopen, waardoor er meer tijd en middelen overblijven voor andere taken.  

Daarnaast zien we dat AI kan bijdragen aan betere besluitvorming. Door gebruik te maken van AI kunnen grote hoeveelheden data eenvoudiger geanalyseerd worden. Zo verkrijgen we waardevolle inzichten die ons kunnen helpen bij het verbeteren van onze adviezen. Dit zien we ook als belangrijk voordeel voor maatschappelijke organisaties: de kwaliteit van beslissingen kan verbeteren door gebruik te maken van AI.  

Uitdagingen met AI 
We komen ook uitdagingen tegen als het gaat om AI. Een belangrijk aandachtspunt is bijvoorbeeld de ethiek. We moeten ervoor zorgen dat AI op een verantwoorde manier wordt ingezet, zodat we de privacy van burgers en de rechten van minderheden beschermen. Daarnaast moeten we ons steeds terdege bewust zijn van mogelijke vooroordelen in de data die we gebruiken om AI te trainen. Als we daar niet op letten, kan AI juist bijdragen aan ongelijkheid in de samenleving. 

Een andere uitdaging bij het gebruik van AI is de acceptatie ervan door de mens. AI is nog erg nieuw en niet iedereen begrijpt (nog) hoe het werkt. Daarnaast hebben veel mensen ook zorgen over de gevolgen van AI op de werkgelegenheid en de menselijke capaciteiten. Het is daarom belangrijk dat er een open en transparante discussie ontstaat over hoe we AI het best kunnen inzetten en wat de mogelijke gevolgen zijn. 

Investeren in AI in de publieke sector  
Tijdens het experimenteren met Chat GPT ontdekten wij hoe belangrijk het is te investeren in de ontwikkeling van AI-vaardigheden en -kennis. We hebben als publieke sector mensen nodig die allereerst de technologie begrijpen en vervolgens in staat zijn om deze - op verantwoorde wijze - toe te passen. Dit vereist dat organisaties medewerkers tijd en ruimte bieden om met Chat GPT te experimenteren en AI te leren kennen. We verwachten dat er ook investeringen nodig zijn in opleiding & training om medewerkers te ondersteunen bij het integreren van AI in hun dagelijkse werkzaamheden. 

AI versus persoonlijk  
Hoewel AI steeds geavanceerder wordt, is het nog steeds geen vervanging voor menselijke interactie en oordeel. Belangrijke kernwaarde van  Aardoom & de Jong is: persoonlijk. We geloven in een persoonlijke en mensgerichte benadering. Daarom willen we AI voornamelijk inzetten om onze medewerkers te ondersteunen in hun werk. We blijven daarbij onverminderd geloven in de kracht van de mens – in menselijke kennis, kunde, competenties, (sociale) vaardigheden, creativiteit en denk- en beoordelingsvermogen.  

René Leermakers, mei 2023

Nieuws

Diversiteit & Inclusie
27 May 2023
Maak kennis met onze collega's
24 May 2023
Maak kennis met onze collega's
10 May 2023
Aardoom & De Jong B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close