"Atomistisch individu of een in relaties verankerd individu"

André Wierdsma 10-7-2020 12:00
Categorieën: Blog

"Atomistisch individu of een in relaties verankerd individu" 

De laatste vier decennia is het Angelsaksische neoliberale gedachtengoed dominant geworden in de wereld. Nederland is, sinds de jaren negentig, in de richting van dit model opgeschoven, dat vaak geassocieerd wordt met individuele vrijheid, economische waarden en nadruk om concurrentie.

Het Angelsaksische neoliberale denken is gebaseerd op het mensbeeld van het atomistisch individu: individu als eenheid, onafhankelijk en los van anderen. Het is een gemankeerd mensbeeld en evolueert naar het ‘dikke ik’ dat gaat voor eigen belang en zich bevrijd heeft van moreel gezag buiten zichzelf. In dit denken functioneert het individu op een markt, strevend naar maximalisatie van eigenbelang en eigen succesvolle ontplooiing. 

De Coronatijd toont dat we sociale dieren zijn, die elkaar willen ontmoeten en elkaar nodig hebben. De filosoof Hannah Arendt stelt dat we mensen, het meervoud, als eenheid van analyse moeten nemen en niet het enkelvoud: mens. Wij zijn geworteld in een netwerk van relaties. We zoeken erkenning, in een web van betrokkenheid met: familie, vrienden en naasten. In Nederland zijn naar schatting zo’n 1,1 miljoen mensen als mantelzorger actief in de ‘gift’-economie. 

Vrijheid voor het individu vraagt om een tegenwicht in de vorm van solidariteit en verantwoordelijkheid voor behoud van de samenhang in de samenleving. 

Deze vraag en andere relevante kwesties komen aan de orde in het nieuwe programma “De goede bestuurder”. Samen met collega-bestuurders en met ervaren begeleiding van Frank van Dooren en Prof. dr. André Wierdsma reflecteert u op diepere lagen van uw eigen invulling van het bestuurdersvak. U krijgt nieuwe inzichten en handelingsperspectieven aangereikt. Plezier is niet verboden.

“De goede bestuurder” is het meest persoonlijke programma voor reflectie en professionalisering voor bestuurders in de publieke sector. 

Meer weten over het programma? Lees het hier.

Reageer