Aardoom & de Jong maakt de samenleving iedere dag een beetje beter

Talentontwikkeling: betere keuzes, duurzamere samenwerkingen

Nieuws
13 December 2022

Talentontwikkeling: betere keuzes, duurzamere samenwerkingen

Jerry Allon interviewt Nicoliene de Bruijne

Sinds 2019 werken Aardoom & de Jong en Inolesco
samen op het gebied van talentontwikkeling. Binnenkort
gaan zij de krachten verder bundelen. Een goed moment
om met Nicoliene de Bruijne in gesprek te gaan over
deze beslissing en haar visie op talentontwikkeling.
“Voor het succes van ons werk is het belangrijk dat
we goed meebewegen met de veranderlijke omgeving.”
 

Nicoliene, jouw rol binnen Aardoom & de Jong gaat veranderen. Kun je kort schetsen in welk opzicht?

“De afgelopen jaren ben ik vooral aan Aardoom & de Jong verbonden geweest als onderaannemer. Per 1 januari 2023 gaan we de krachten verder bundelen en ga ik me als partner vol inzetten voor het succes van Aardoom & de Jong. Samen gaan we nog meer werk maken van talentontwikkeling.”

Met welke gedachte hebben jullie deze beslissing genomen?

“In onze samenwerking hebben we de afgelopen jaren ervaren dat er een duidelijke vraag is naar competentieonderzoek en -ontwikkeling bij maatschappelijke organisaties. Bijvoorbeeld bij de werving en selectie van leidinggevenden en bestuurders, maar ook in lopende dienstverbanden en bij organisatievraagstukken als teamontwikkeling en management development. Om meer synergie te realiseren en nog beter op deze vraag in te kunnen spelen hebben we besloten dichter bij elkaar te gaan zitten.”

“Samen komen we tot veel scherpere wervingsprofielen, waarmee selectiecommissies kandidaten gerichter kunnen bevragen en selecteren.”

Hoe kijk je naar de huidige markt van talentontwikkeling? 

“De vraag naar deze diensten is tamelijk conjunctuurgevoelig. Maar niet in de spreekwoordelijke zin dat het kan vriezen of dooien; elke conjunctuur komt met andere klantbehoeftes, kansen en bedreigingen. Voor het succes van onze opdrachtgevers en de kwaliteit van ons werk is het belangrijk dat we goed meebewegen met deze veranderlijke omgeving. Jaren geleden was het de kunst om -uit de ruimere keuze van gekwalificeerde kandidaten- de persoon met de meeste aanvullende kwaliteiten te vinden. Tegenwoordig is het lastiger om volledig gekwalificeerde mensen te vinden. Dat heeft ervoor gezorgd dat ontwikkelpotentieel belangrijker is geworden. In de huidige uitdagende marktomstandigheden maken we daarom vaker inzichtelijk hoe sollicitanten zich tot het gewenste niveau kunnen ontwikkelen.”

In welke situatie kwam jouw werk in dit veld helemaal tot zijn recht?

“Ik moet meteen denken aan een procedure waarin de uitbreiding van een Raad van Toezicht aan de orde was. We hebben daarin gekeken naar welke kwaliteiten en persoonlijkheden er al in huis waren, en wat dat betekende voor de behoefte in de zoektocht naar een nieuw lid. Op basis daarvan konden we een helder wervingsprofiel schrijven. Juist omdat dit profiel zo scherp en tastbaar was konden we de selectiecommissie een duidelijke leidraad meegeven om gerichtere vragen te stellen en daarmee de meest geschikte kandidaat te kiezen.”

Van welke dienst hoop je dat er meer gebruik van gemaakt gaat worden?

“Met name onze ontwikkelassessments zijn erg interessant. Want hiermee kun je veel meer zeggen dan de op zichzelf staande potentiële ontwikkeling die een individu in zich heeft. En dat geldt niet alleen voor beoogde kandidaten in een sollicitatieprocedure. Deze assessments kunnen ook de ontwikkeling van mensen die al langer voor een organisatie werkzaam zijn naar een hoger niveau tillen. Want met een realistisch en breed perspectief op je ontwikkelmogelijkheden kun je sneller groeien in je rol. Tenslotte hoop ik echt dat ontwikkelassessments op organisatie- of teamniveau vaker onderwerp van gesprek worden, omdat we teams en organisaties op basis van een collectief ontwikkelplan behoorlijk kunnen versterken.”

“Net als een huizenkoper gebaat is bij een aankoopmakelaar en bouwkundige keuring is onze opdrachtgever gebaat bij onze complementaire diensten.”

Wat verwacht jij zelf van deze krachtenbundeling?

“Omdat ik voorheen vooral zelfstandig werkte, ga ik ervan uit dat mijn werk op het gebied van talentontwikkeling met deze samenwerking nog slagvaardiger wordt en ook structureler op de agenda komt in de gesprekken die wij hierover met opdrachtgevers voeren. Daarbij verwacht ik eveneens dat we voor hen meer en meer een logische gesprekspartner worden op gebied van assessments van beoogde kandidaten en ontwikkeling van medewerkers. En dat we vaker mogen meedenken over hoe talentontwikkeling breed vormgegeven kan worden binnen hun organisaties. Verder denk ik ook dat wij met het aanbieden van coaching in groeiende mate kunnen gaan bijdragen aan het succes (en werkplezier) van onze klanten en kandidaten.”

Hoe gebruikelijk is het dat bureaus als Aardoom & de Jong diensten als werving en selectie en assessments geïntegreerd aanbieden?

“Hoewel we hierin zeker niet uniek zijn is het ook niet per se een standaard gegeven. Je hoort wel eens geluiden dat dit een bijzondere combinatie is, of dat deze diensten elkaar zelfs kunnen bijten. Want als een kandidaat aan een opdrachtgever wordt voorgesteld is het niet meteen in het belang van een werving- en selectiebureau om nog grondiger te bekijken of de kandidaat voldoende geschikt is. Immers, wat als daarna blijkt dat dit niet helemaal het geval is? Dat dwingt je ten halve te keren en ga je in het commerciële proces wel een stapje terug. Maar voor de beste match blijft onze opdrachtgever gebaat bij deze complementaire diensten. Zoals dat ook geldt voor een aankoopmakelaar en de bouwkundig inspecteur. Dus in feite zorgen wij samen voor duurzamere arbeidsrelaties en bestendigere keuzes voor beoogde kandidaten.”

Wat drijft je in dit werk?

“Aardoom & de Jong is een hedendaags bureau met ambitie, maar we werken vooral vanuit een maatschappelijke relevantie of publiek belang. Ik wil echt van waarde zijn voor de publieke sector. Dat heeft de sector nodig en dat staat bij mij altijd voorop. Neem bijvoorbeeld het onderwijs. We willen ervoor zorgen dat mensen op de juiste plek terecht komen en dat publieke gelden die hiervoor nodig zijn zo goed mogelijk besteed worden. Bij Aardoom & de Jong zijn we goed in staat om een gezonde balans te vinden tussen die ambitie en het maatschappelijke belang. Daar ben ik oprecht trots op.”

Jerry Allon, december 2022