Terugblik inspiratiebijeenkomst

Maurice Sluis 30-9-2018 20:52
Categorieën: Inspiratiebijeenkomst, Nieuws

Terugblik inspiratiebijeenkomst "Het onzekere voor het zekere: tweebenig besturen in de zorg".

Donderdag 27 september is bij ons op kantoor weer een inspiratiebijeenkomst geweest, met dit keer als thema: "Het onzekere voor het zekere: tweebenig besturen in de zorg". Prof. dr. Richard Janssen, bijzonder hoogleraar 'Bestuur en Management van instellingen in de gezondheidszorg' sprak over de toenemende onzekerheden waarmee zorgorganisaties te maken hebben. Bij deze een korte terugblik.

De institutionele zekerheid die de zorg ooit kenmerkte, is langzaam vervangen door een dynamiek die wordt veroorzaakt door vele beïnvloedende factoren. Zo zijn met de introductie van de marktwerking veel verantwoordelijkheden naar zorgorganisaties gebracht, zoals het werken met integrale tarieven en het contracteren met verzekeraars en gemeenten.
In deze marktwerking worden zorgorganisaties steeds meer behandeld als een ‘normaal’ bedrijf. Tegelijkertijd is de omgeving van zorgorganisaties, zeker onder invloed van de decentralisaties, complexer geworden en minder voorspelbaar. In dit krachtenveld is bovendien de rol van banken en verzekeraars veranderd. Na de financiële crisis van 2008 zijn zij , mede ingegeven door wet- en regelgeving, steeds meer onzekerheden gaan afwentelen op zorgorganisaties.
We kunnen we stellen dat:

  • De risico’s richting zorgorganisatie bewegen en groter worden
  • Dat de kans op het optreden van deze risico’s in de tijd groter worden en daarmee de ervaren onzekerheid 
  • Dat het toezicht toeneemt en flinke administratieve druk veroorzaakt 
  • Dat de wederzijdse afhankelijkheden tenderen toe te nemen 
  • Dat de vrijheidsgraden voor de bestuurder variëren, maar eerder lijken af- dan toe te nemen.

Maar als de omstandigheden zo complex en onzeker zijn hoe voorkom je dat je een gevangene van de omstandigheden wordt? Hoe zorg je er voor dat je als zorg blijft vernieuwen, waar ga je wel zelf over en heb je een onvervreemdbare verantwoordelijkheid als bestuurder? Kortom hoe creëren we nu in de gegeven omstandigheden meer speelruimte en spelplezier in uitvoering en in besturing van organisaties?

Situaties met zoveel onzekerheden en risico’s vraagt om een setting van leren en experimenteren volgens Prof. dr. Richard Janssen. Belangrijk is om te luisteren naar de patiënt en vraag altijd om feedback. Werk daarnaast samen in de keten en organiseer daarnaast schaal en deel innovaties met anderen. Het is volgens Prof. dr. Richard Janssen dus mogelijk, maar hoe faciliteer je dit als bestuurder? En welke kwaliteiten heb je hiervoor nodig?

Prof. dr. Richard Janssen stelt dat enerzijds de uitvoering (“het huis”) op orde moet zijn en anderzijds moet de bestuurder en haar organisatie inspelen op veranderingen. Hij vat dit samen als tweebenig besturen.

Onze volgende inspiratiebijeenkomst zal zijn op donderdag 18 oktober in Zwolle met als thema: "Vormgeven van diversiteit op de werkvloer, geen sinecure".

Reageer