"If you can dream it, you can make it"

André Wierdsma 6-8-2020 10:00
Categorieën: Blog

"If you can dream it, you can make it"

Het meritocratische gedachtengoed stelt dat de sociaal-economische positie van iemand het resultaat is/zou moeten zijn van eigen inspanning en eigen verdienste. In tegenstelling tot bijvoorbeeld aristocratie: je wiegje bepaalt waar je later terecht komt. Als je hard werkt komt het goed en verwerf je een mooie maatschappelijke positie, met uitspraken als: “If you can dream it, you can make it”, “the sky is the limit” “Dromen, durven, doen” et cetera. Hou je je niet aan de maatschappelijke spelregels en verpruts je je kansen, dan mis je de boot en is het dus ook je eigen schuld. De zonzijde van dit denken is dat het je stimuleert iets van je eigen leven te maken. Succes is resultaat van eigen inzet. Een aantrekkelijk perspectief, maar het veronderstelt dat je de mogelijkheid hebt om succesvol te zijn en dat er gelijke kansen zijn. De schaduwzijde van meritocratie is dat het gebruikt kan worden als legitimatie van een gebrek aan compassie. Succesvolle mensen schrijven hun succes graag eenzijdig toe aan hun eigen inzet, niets menselijks is hen vreemd. Maar het is niet alleen je eigen inzet die succes bepaalt. Je uitgangspositie qua genen en opvoedingscontext bepalen in sterke mate je mogelijkheden op succes. Daarnaast kan het lot je raken in de vorm van ziekte en ongeluk. Ook de kansen zijn evident ongelijk verdeeld en dus niet gelijk in de samenleving. Meritocratisch succesvolle mensen zullen hun uiterste best doen om hun kinderen extra kansen te bieden om te slagen in het leven met bijlessen, extra studies en ondersteuning bij het verwerven van bijvoorbeeld goede huisvestiging. Deze miskenning legitimeert de succesvolle rijken om zich terug te trekken in hun eigen bubbel en neer te kijken op degenen die minder getalenteerd zijn of die door ziekte en lot een slechte uitgangspositie hebben.

Een samenleving eenzijdig gebouwd op markt, individuele vrijheid en onderlinge concurrentie resulteert in steeds grotere verschillen in inkomen en mogelijkheden. Worden de verschillen te groot, dan ontstaat protest, wantrouwen, fragmentatie en wij-zij denken. Dit is de voedingsbodem voor populisme en argwaan tegen de ‘elites’ die de valse belofte ‘If you can dream it, you can make it’ verkondigen.

Deze vraag en andere relevante kwesties komen aan de orde in het nieuwe programma “De goede bestuurder”. Samen met collega-bestuurders en met ervaren begeleiding van Frank van Dooren en Prof. dr. André Wierdsma reflecteert u op diepere lagen van uw persoonlijke invulling van het bestuurdersvak. U krijgt nieuwe inzichten en handelingsperspectieven aangereikt. Plezier is niet verboden.

“De goede bestuurder” is het meest persoonlijke programma voor reflectie en professionalisering voor bestuurders in de publieke sector.

Meer weten over het programma? Lees het hier.

Reageer