Aardoom & de Jong maakt de publieke sector elke dag een beetje beter

Employee Experience

Menselijk Kapitaal,
Nieuws
14 July 2022

Employee experience: De volgende stap in HR


Ontwikkelingen volgen elkaar tegenwoordig snel op en dat vraagt om een groot aanpassingsvermogen van organisaties, medewerkers en managers. Human Resources, het vroegere personeelsmanagement, heeft een lange weg afgelegd. HR is decennia geleden begonnen toen de vraag ontstond wat een werknemer nodig heeft om het werk uit te kunnen voeren. De werknemer werd gezien als een tandwiel in de organisatie en er werd alleen aan de directe fysieke noden als een bureau en computer gedacht. Vanaf Frederick Taylor (ongeveer 1900) ontstond er een verschuiving richting productiviteit. In deze tijd was de vraag “wat heeft een werknemer nodig om efficiënter te werken”? Processen werden opgedeeld, versneld en herhaalbaar gemaakt (denk aan het lopende band werk) om meer uit de werknemers te halen. Tegenwoordig focussen veel organisaties op betrokkenheid. De vraag daarbij is “hoe kunnen we werknemers tevreden houden, zodat ze beter presteren”? Organisaties doen een jaarlijks tevredenheidsonderzoek, hebben een missieverklaring, focussen op de organisationele cultuur en organiseren korte termijn verbeterinitiatieven. Uit onderzoek blijkt namelijk dat betrokken medewerkers productiever zijn, langer bij de organisatie blijven, gezonder en gelukkiger zijn, de extra stap zetten en beter presteren.

Het probleem met focussen op medewerker betrokkenheid en tevredenheid is dat we de aandacht alleen richten op de uitkomst. Immers, als je weet dat medewerkers al dan niet betrokken en tevreden zijn, dan weet je nog niet hoe dat komt en wat je kunt doen om daarop in te spelen. Bovendien zien we vaak dat verbeterinitiatieven op het gebied van betrokkenheid een tijdelijke boost geeft, maar dat werknemers vrij snel weer afzakken naar het oude niveau van betrokkenheid. We zien daarom dat HR zich steeds meer ontwikkelt richting “employee experience”, de ervaring van werknemers in de organisatie.

Employee experience gaat volgens auteur en futurist Jacob Morgan over “het creëren van een organisatie waar werknemers wíllen werken door te focussen op de culturele, technologische en fysieke omgevingen”. Employee experience ontstaat op het snijvlak van enerzijds de verwachtingen, behoeften, wensen en interpretaties van werknemers en anderzijds de ervaring die de organisatie “ontwerpt” of “vormgeeft”. Het is dus iets wat continu gebeurt, waar een lange termijn visie achter zit en waar een organisatie invloed op heeft. Positieve employee experience leidt tot een duurzame verhoging in de betrokkenheid van werknemers, wat zich uiteindelijk vertaalt in betere resultaten van de organisatie, waaronder: meer innovatie, grotere productiviteit, betere prestaties, meer diversiteit, groei, meer groene initiatieven, grotere tevredenheid, beter imago van de organisatie en het aantrekken én behouden van talent. De hedendaagse arbeidsmarkt vergroot het belang van employee experience des te meer.


ekIwRUAAAAASUVORK5CYII=

Volgens Morgan heeft de culturele omgeving de meeste invloed op de ervaring van werknemers (40 procent). De fysieke en technologische omgeving hebben beide 30 procent invloed. De culturele omgeving heeft dus de grootste invloed, maar is ook het lastigste te veranderen. Alle drie de omgevingen zijn nodig om een goede employee experience te creëren. De omgevingen zijn opgedeeld in 17 factoren. Deze factoren kunnen gemeten worden en geven zodoende concreter weer waar je als organisatie in kunt investeren om de employee experience te verbeteren. 

De belangrijkste karakteristieken van de fysieke omgeving zijn: medewerkers brengen vrienden, familie en gasten mee naar het werk; de organisatie zorgt voor flexibiliteit in werktijden en locaties; de waarden van de organisatie worden gereflecteerd in de fysieke omgeving; en het kantoor biedt verschillende soorten werkruimtes. 

De belangrijkste factoren voor de technologische omgeving zijn: gebruiksvriendelijke technologie die voor iedereen in de organisatie toegankelijk is en aansluiten bij de behoeften van werknemers en het primaire proces. 
De belangrijkste karakteristieken voor de culturele omgeving zijn: er wordt positief naar de organisatie gekeken; werknemers voelen zich gewaardeerd; het gevoel hebben bij te dragen aan een hoger doel; het gevoel hebben bij een team te horen; diversiteit & inclusie; het aantrekken van nieuwe werknemers via verwijzingen van huidige medewerkers; de mogelijkheid nieuwe dingen te leren en te groeien in de organisatie en de middelen krijgen om dat te doen; eerlijke behandeling; managers die zich opstellen als coaches en mentoren; en toewijding aan de gezondheid en het welzijn van werknemers.

Om betrokkenheid en de resultaten uit het bovenstaande figuur te ontketenen, zal geïnvesteerd moeten worden in de employee experience. Sommige organisaties zijn al verder dan anderen. Wil je een eerste stap maken? Dan is het belangrijk om de employee experience te gaan meten en te koppelen aan data die je al hebt over je medewerkers. Dit is het opkomende veld “people analytics”. Vraag om regelmatige feedback en zorg voor transparantie in dit proces. Geef medewerkers een plek waar ze hun behoeften, meningen en ideeën kunnen uiten en laat weten welke veranderingen je gaat doorvoeren en welke je achterwege laat en waarom. Uiteindelijk gaat het erom dat je inzet op de zaken die jouw medewerkers belangrijk vinden!

Wil je hier graag meer over weten? Neem gerust contact met mij op.

Emilie Vissering
06-81494798
emilie@aardoomendejong.nl 

Nieuws

Nieuws
25 July 2022
Nieuws
Menselijk Kapitaal
14 July 2022
Groeiversneller II - Wendbaar en Ondernemend
3 June 2022
Samen voor goud
24 May 2022
Strategisch Talent Management
13 April 2022
Strategisch Talent Management
8 April 2022
Aardoom & de Jong gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close