Inzet sociale robots, de werknemers van de toekomst

Femke van der Wilk 14-2-2019 11:10
Categorieën: Inspiratiebijeenkomst, Nieuws

Inzet sociale robots, de werknemers van de toekomst 

Donderdag 28 maart van 15.30 - 18.30 uur is de volgende inspiratiebijeenkomst in het Dominicanenklooster te Zwolle. Het thema van de inspiratiebijeenkomst is 'Inzet sociale robots, de werknemers van de toekomst'. De toepassingen van robots in werksituaties neemt zienderogen toe, evenals de discussie over de moraliteit ervan.

In het publieke domein vinden al geruime tijd experimenten plaats. Zo wordt de robot bijvoorbeeld ingezet om de sociale eenzaamheid van mensen/ouderen te doorbreken, mensen te activeren of voor simpele ondersteuning bij ‘algemene dagelijkse levensverrichtingen’.
Maar hoever gaan we? Wat zijn de ervaringen tot heden? Wat verwacht je aan toekomstige effecten van inzet van robots? Hoe verhoudt zich dat tot de zogenaamde doemscenario's waarin 'de mensheid verdrongen wordt door robots'?

Sprekers:

  • Lea Bouwmeester, voormalig 2e Kamerlid, sr. adviseur zorg transformatie, digitale vaardigheden, e-health en voorzitter e-health redactieraad die de mogelijkheden laten zien die zorg en ict kan bieden aan het verhogen van kwaliteit van leven voor mensen. Zij komt spreken over de ontwikkelingen, scenario's en moraliteit van de inzet van social robots.
  • Xenia Kuiper, Zorg Innovator/ Programmamanager Sociale Robotica, werkzaam bij o.a. Stichting Philadelphia op inzet robotica. Zij gaat haar ervaringen delen met de inzet van robots bij Philadelphia en zal Robot PHI mogelijk demonstreren.

Zoals gebruikelijk heeft de bijeenkomst een interactief karakter en is er alle gelegenheid voor vragen en discussie. Na afloop is er gelegenheid tot napraten onder het genot van een hapje en een drankje.

Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen met Philippe de Jong.

Reageer