Jan Kees Meijers treedt toe bij Aardoom & de Jong

Maurice Sluis 2-3-2018 14:23
Categorieën: Nieuws

 Jan Kees treedt toe bij Aardoom & de Jong

Recent is Jan Kees Meijers gestart bij Aardoom & de Jong. "Jan Kees neemt veel ervaring vanuit de publieke sector mee, daarmee is hij een mooie aanvulling op ons team", aldus Philippe de Jong.

Jan Kees: "Het is leuk om mij te kunnen aansluiten bij een dynamisch en snel groeiend bureau. Ik ga mijn kennis, ervaring en energie inzetten om management, bestuur en toezicht in de publiek sector beter te maken".

Jan Kees heeft Bestuurskunde gestudeerd aan de TU Twente en Rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De afgelopen jaren heeft hij verschillende management- en directieposities ingevuld binnen Achmea Zorg en een algemeen ziekenhuis. Daarna stapte hij over naar het sociaal domein als algemeen directeur van een regionale sociale werkvoorziening/werkbedrijf.

Jan Kees adviseert opdrachtgevers met strategische en organisatorische vraagstukken. Hij is voorzitter van Raden van Toezicht in het onderwijs en de zorg.

Reageer