Aardoom & de Jong Advies

 

 

Aardoom & de Jong is de partner voor adviesvraagstukken op het gebied van strategie, (top)structuur, bemensing en ontwikkeling. Hieronder een aantal opdrachten die onze consultants voor opdrachtgevers in de publieke sector hebben uitgevoerd: