Aardoom & de Jong Advies

 

 

Adviesopdrachten

Aardoom & de Jong is de partner voor adviesvraagstukken op het gebied van strategie, (top)structuur, bemensing en ontwikkeling. Hieronder een aantal opdrachten die onze consultants voor opdrachtgevers in de publieke sector hebben uitgevoerd:

 • Goede doelen organisatie, Advies Organisatieontwikkeling
 • Organisatie voor maatschappelijke opvang, Begeleiding zelfevaluatie
 • Diverse opdrachtgevers, Arbeidsmarktoriëntatie
 • Grote gemeente, Begeleiding interne plaatsingsprocedure management
 • Woningcorporatie, Begeleiding zelfevaluatie
 • Organisatie voor maatschappelijke opvang, Workshop governance
 • Goede doelenorganisatie, Advisering herinrichting topstructuur
 • RIBW, Strategische personeelsplanning
 • Verstandelijk gehandicapten zorg (VG), Onderzoek bestuursstructuur
 • Gehandicaptenzorg, Advisering samenstelling Raad van Toezicht
 • Kringloopbedrijf, Begeleiding en coaching directie
 • Woningbouwvereniging, Advies toekomstige topstructuur
 • Publiek Private Samenwerking (PPS), Advisering governancestructuur
 • Omgevingsdienst, Advisering doorontwikkeling
 • Uitvoeringsorganisatie PPS, Advisering doorontwikkeling
 • Gemeente, Advisering selectie interne wervingsprocedure directie en management
 • Gemeenteraad, Begeleiding bij strategische heroriëntatie en positionering
 • Diverse Raden van Toezicht / Raden van Commissarissen, Begeleiding zelfevaluatie
 • Diverse College van Bestuur / B&W / directies, Begeleiding strategische conferenties
 • Publiek Private Samenwerking, Advisering samenwerkingsvorm
 • Diverse RvC, RvT, RvB, management, Advisering teamsamenstelling
 • Publiek Private samenwerking, Advisering samenwerkingsvorm

 

Contact

Referenties adviesopdrachten

Zelfevaluatie Raad van Commissarissen

'Prima methodiek en uitvoering voor de zelfevaluatie van de RvC en resulterend in duidelijke verbeterpunten'. 

Voorzitter Raad van Commissarissen Sité

 

Toekomstvisie Life Goals

'Dank voor de inspirerende middag waarin we de nieuwe toekomstvisie hebben bepaald. Jullie advies geeft onze stichting een nieuw uitdagend perspectief met daarbij heldere keuzes m.b.t. personele en organisatorische doelen voor 2019'.

Arne de Groote, Directeur Stichting Life Goals

 

Toekomstige topstructuur woningbouwcorporatie

'Adequaat, betrokken en persoonlijk'