ICT-Scan

Een persoonlijke en vakkundige methode om de ICT-organisatie integraal in beeld te brengen en te benutten

Inleiding

Aardoom & de Jong heeft veel ervaring met de werving van ICT-directeuren en managers en is bekend met de ICT-vraagstukken en uitdagingen van organisaties in de publieke sector. Ons is gebleken dat bij veel organisaties behoefte is aan ICT-advies op tactisch- en strategisch niveau voordat een werving van een ICT-manager of -professionals wordt opgestart. Dat is de basis geweest voor het ontwikkelen van onze ICT-Scan. 

Wil je dat jouw organisatie klaar is voor de toekomst en zich kan focussen op het behalen van maatschappelijke doelen?

Iedere (ICT-)directeur zal dit bevestigend antwoorden. Helaas zien we In de praktijk dat organisaties veel tijd en geld verliezen door matig functionerende ICT-systemen en dat er veel winst te behalen valt met optimalisering van ICT-systemen. Moderne efficiënte bedrijfsvoering vraagt betrouwbare en snelwerkende ICT. 
Daarnaast zien we geregeld dat de bedrijfs- en ICT-strategie niet of onvoldoende op elkaar zijn afgestemd. Hierdoor mist de organisatie kansen. 

Hoe zou het zijn om alle kansen, die een efficiënt werkende ICT-omgeving met zich meebrengt, te benutten?

De medewerkers kunnen energie steken in efficiënte en klantgerichte dienstverlening, wat de kans op succes versterkt. En met de juiste (digitale) technologie en digitalisering van bedrijfsprocessen kan je de daadkracht van jouw publieke organisatie vergroten. ICT heeft mede daardoor een centrale positie op de werkvloer gekregen.

Wat is de ICT-Scan?

Wij zijn ervan overtuigd dat veel kennis en expertise al aanwezig is in je organisatie. Wij stellen strategie, context, klanten en medewerkers van de organisatie centraal. De techniek wordt niet vergeten, maar staat in dienst van de strategische doelen van je organisatie. Onze aanpak zorgt ervoor dat kennis snel tot een overzichtelijk geheel wordt gebracht. De gerichte adviezen voor verbetering op korte en lange termijn kan je direct toepassen binnen je organisatie.

De ICT-Scan is een nieuwe methode om de ICT-organisatie integraal in kaart te brengen. Met het daaruit voortkomende advies kunnen we nieuwe perspectieven bieden en korte- en lange termijn verbeteringen aanbrengen.

De uitkomst van de ICT-Scan geeft inzicht in:

 • De volwassenheid van de ICT-organisatie;
 • De bijdrage van ICT aan de realisatie van de strategische doelstellingen;
 • De inrichting en het belang van de ICT- informatieveiligheid voor de organisatie;
 • De kosten en baten van ICT;
 • De benodigde groei van digitale vaardigheden binnen de organisatie;
 • De mogelijkheden en onmogelijkheden bij de inzet van ICT.
 • De gewenste competenties en digitale vaardigheden van (nieuw aan te trekken) personeel;

Door de ICT-Scan van Aardoom & de Jong komt er een verbeterd inzicht in de benodigde competenties en digitale vaardigheden in de organisatie. Daarnaast zorgt het voor een scherper beeld van de benodigde ontwikkeling van de medewerkers en draagt het bij aan een succesvol wervings-en selectieproces van nieuwe ICT-functies. 
 

Wil je meer weten over de ICT-Scan en onze werkwijze?

Neem contact gerust contact op met Roy Zwiep.

Aardoom & de Jong is in de volgende branches binnen de publieke sector actief:

Zorg

 • Ziekenhuizen
 • GGZ
 • VVT
 • Ouderenzorg
 • Jeugd

Onderwijs

 • PO
 • VO
 • MBO / ROC
 • HBO
 • WO
 • Opleidingsinstituten

ZBO's

Decentrale overheid

 • Gemeenten
 • Provincies
 • Waterschappen

Rijksoverheid

Rechtbanken

Goede doelen
Woningbouwverenigingen

Cultuur

Welzijn