Agenda

De volgende Inspiratiebijeenkomst zal 18 januari 2018 plaatsvinden

TECHNOLOGIE IN HET HET PUBLIEKE DOMEIN

Donderdag 18 januari 2018 van 16.00 - 18.30 uur 

De samenleving transformeert in rap tempo ten gevolge van digitalisering en buitengewoon grote technologische ontwikkelingen. Deze veranderingen geven organisaties vele mogelijkheden. Denk aan het eenvoudiger verwerken van grote hoeveelheden informatie. Maar er zijn ook de nodige uitdagingen zoals de privacy en het met minder mensen op peil houden en bij voorkeur verbeteren van de dienstverlening.

Publieke organisaties kunnen van deze ontwikkelingen profiteren, maar zij ondervinden geregeld obstakels bij de digitalisering van hun organisatie. Met deze inspiratiebijeenkomst, op 18 januari aanstaande, hoopt Aardoom & de Jong u inzicht te bieden in de wijze waarop technologie in de publieke sector maatschappelijke meerwaarde kan bieden. Tijdens deze bijeenkomst zal er ook aandacht worden geschonken aan de laatste ontwikkelingen betreffende technologie binnen het publieke domein.

De gastsprekers:

  • Perry van der Weyden, hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening en CIO Rijkswaterstaat
  • Wim Sijstermans, Lid RvB/CIO van de Nederlandse Zorgautoriteit en tevens was hij van 2013 tot 2015 Chief Technology Officer Rijk

Perry van der Weyden is hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening en CIO Rijkswaterstaat. Hij zal spreken over hoe Rijkswaterstaat in de digitale transformatie (nieuwe) technologieën inzet om te zorgen voor een toekomstgerichte en wendbare organisatie die steunt op een robuuste, veilige en flexibele Informatievoorziening.

Wim Sijstermans is lid van de Raad van Bestuur bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Hij zal spreken over de wijze waarop technologie wordt ingezet bij uitvoering van de taken van de NZa.

Vragen:

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Philippe de Jong