Agenda

De volgende bijeenkomsten vinden plaats op:


Donderdag 28 maart 2019 in Zwolle

INZET SOCIALE ROBOTS, DE WERKNEMERS VAN DE TOEKOMST

De toepassingen van robots in werksituaties neemt zienderogen toe, evenals de discussie over de moraliteit ervan. In het publieke domein vinden al geruime tijd experimenten plaats. Zo wordt de robot bijvoorbeeld ingezet om de sociale eenzaamheid van mensen/ouderen te doorbreken, mensen te activeren of voor simpele ondersteuning bij ‘algemene dagelijkse levensverrichtingen’.

Maar hoever gaan we? Wat zijn de ervaringen tot heden? Wat verwacht je aan toekomstige effecten van inzet van robots. Hoe verhoudt zich dat tot de zogenaamde doemscenario's waarin 'de mensheid verdrongen wordt door robots'.

Sprekers:
*Lea Bouwmeester, voormalig 2e Kamerlid, sr. adviseur zorg transformatie, digitale vaardigheden, e-health en voorzitter e-health redactieraad die de mogelijkheden laten zien die zorg en ict kan bieden aan het verhogen van kwaliteit van leven voor mensen. Zij komt spreken over de ontwikkelingen, scenario's en moraliteit van de inzet van social robots.
*Xenia Kuiper, Zorg Innovator/ Programmamanager Sociale Robotica, werkzaam bij oa. St. Philiadelphia op inzet robotica. Zij gaat haar ervaringen delen met de inzet van robots bij Stichting Philadelphia en zal Robot PHI mogelijk demonstreren.

Woensdag 10 april 2019 in Utrecht

NETWERKBIJEENKOMST VOOR FINANCIALS IN DE PUBLIEKE SECTOR

De eerste netwerkbijeenkomst vindt plaats op 10 april 2019. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor financieel (eind)verantwoordelijken en senior professionals in de publieke sector.
Zij gaan met elkaar, onder begeleiding van een deskundige gespreksleider in gesprek over een specifiek thema. 

In de eerste bijeenkomst gaat Mattheus Wassenaar in op de vraag: Een succesvolle overstap naar een andere sector, wat heb je nodig?

Mattheus Wassenaar is bestuurder in de zorg, werkte als concerncontroller bij de rijksoverheid en is als hoofddocent Public Controlling verbonden aan het Zijlstra Center van de Vrije Universiteit Amsterdam.


Donderdag 11 april 2019 in Utrecht

LEIDINGGEVEN AAN SNEL VERANDERENDE ORGANISATIES

Sprekers:

*Peter Siebers, Lid van het bestuur (RvB) COA
*Wim van der Weegen, Plaatsvervangend secretaris-directeur / hfd Bestuurlijke Zaken, Advies en Communicatie Onderzoeksraad voor Veiligheid