Agenda

De volgende Inspiratiebijeenkomst zal 22 maart 2018 plaatsvinden in Zwolle

DE VALKUILEN VAN E-HEALTH VOORBIJ? (LOCATIE ZWOLLE)

Donderdag 22 maart 2018

De gastsprekers:

Bas Leerink, voorzitter RvB Medisch Spectrum Twente (MST) en lid Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVenS)

Lea Bouwmeester, vml lid 2e kamer, directeur Nederlandse Diabetes Federatie en eHealth bij ECP

Het gebruik van E-health behandelingen wordt van verschillende zijde gepropageerd als effectieve behandelwerkwijze welke ook de nodige financiele besparingen kan opleveren. Het vormgeven ervan heeft veel gevergd van zorgorganisaties, verzekeraars, zorgprofessionals, IT managers en, last but not least, cliënten. Is het de moeite waard geweest?

Locatie en tijdstip: Eekwal 10 te Zwolle, van 15.30 - 19.00