Nieuwsberichten / artikelen

Categorie: Nieuws
Roeli Pot19-03-2019 13:55
Dialoogsessies 'diversiteit in werving en selectie' van start

In opdracht van de Gemeente Utrecht worden dialoogsessies verzorgd over het onderwerp ‘diversiteit in werving & selectie’. De aanleiding voor deze dialoogsessies is het tekort aan kandidaten met een migratieachtergrond in de wervings- en selectieprocedures. De Gemeente Utrecht wil graag meer culturele diversiteit in de top van de organisatie en wil graag weten hoe ze dit kunnen realiseren
9bekeken
Geen reacties
Categorie: Nieuws
Femke van der Wilk15-03-2019 9:10
'Prima methodiek en uitvoering voor de zelfevaluatie van de RvC en resulterend in duidelijke verbeterpunten’

Ans Cuijpers: “Recent heeft de Autoriteit Woningcorporaties de kwaliteit van de zelfevaluaties van Raden van Commissarissen onderzocht. De kwaliteit van de zelfevaluatie van Raden van Commissarissen is bij een groot deel van de woningcorporaties op orde. Verbeteringen zijn vooral mogelijk bij kleinere corporaties. Wij helpen hier natuurlijk graag bij! Dit doen we overigens niet alleen voor woningcorporaties, maar publieke sector breed.”

76bekeken
Geen reacties
Categorie: Nieuws
Maurice Sluis15-02-2019 14:36
Aardoom & de Jong organiseert dit jaar een tweetal netwerkbijeenkomsten voor financials in de publieke sector

Aardoom & de Jong organiseert dit voorjaar de eerste netwerkbijeenkomsten voor financials in de publieke sector. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor financieel eindverantwoordelijken.

379bekeken
Geen reacties
Categorie: Nieuws
Femke van der WIlk14-02-2019 18:00
Aardoom & de Jong opent kantoor in Eindhoven

Maarten: “Om onze bestaande en nieuwe klanten in Zuid Nederland nog beter van dienst te kunnen zijn, zijn wij op zoek gegaan naar een locatie in Eindhoven. Wij zijn dan ook trots dat Aardoom & de Jong vanaf 1 maart 2019, naast onze kantoren in Utrecht en Zwolle, ook gevestigd is aan de Parklaan 54A te Eindhoven”.

Categorie: Nieuws
Femke van der Wilk14-02-2019 16:46
Met de komst van Roeli Pot breidt Aardoom & de Jong haar adviestak verder uit met ‘Diversiteit & Inclusie’

Philippe: “Aardoom & de Jong is de partner voor adviesvraagstukken op het gebied van strategie, (top)structuur, bemensing en ontwikkeling. Vanaf 1 maart breidt Aardoom & de Jong haar adviestak uit met ‘Diversiteit & Inclusie’. We zijn heel trots om Roeli Pot te mogen verwelkomen bij Aardoom & de Jong. Als Associate Partner bij Aardoom & de Jong gaat zij zich inzetten om het publieke domein meer divers en inclusief te maken.

677bekeken
Geen reacties
Femke van der Wilk14-02-2019 11:10
Inzet sociale robots, de werknemers van de toekomst 

Donderdag 28 maart van 15.30 - 18.30 uur is de volgende inspiratiebijeenkomst in het Dominicanenklooster te Zwolle. Het thema van de inspiratiebijeenkomst is 'Inzet sociale robots, de werknemers van de toekomst'. De toepassingen van robots in werksituaties neemt zienderogen toe, evenals de discussie over de moraliteit ervan.

558bekeken
Geen reacties
Categorie: Nieuws
Femke van der Wilk8-02-2019 17:26
Jill van Loenen is gestart bij Aardoom & de Jong

Roy Zwiep: “Jill van Loenen is afgelopen week gestart als projectmedewerker ICT Management & Professionals. Zij zal de consultants gaan ondersteunen bij het werving en selectie proces."
196bekeken
Geen reacties
Femke van der WIlk1-02-2019 13:49
Terugblik ‘Afschaffen beoordeling! Zinvol of niet?'

Donderdag 24 januari heeft de eerste inspiratiebijeenkomst van 2019 bij ons op kantoor in Utrecht plaatsgevonden, met dit keer als thema: ‘Afschaffen beoordeling! Zinvol of niet?’ Onze gastsprekers Egmond Borchdorff, Directeur HR Beleid en Arbeidsmarkt van Achmea Groep en Robert Boulogne, Manager HR beleid Achmea, namen ons mee in het nieuwe performance development van Achmea.

Volgens Achmea sluit de huidige beoordelingsmethodiek niet meer aan bij werkwijzen van deze tijd

186bekeken
Geen reacties
Categorie: Nieuws
Femke van der Wilk19-12-2018 10:00
2018 zit er bijna op. Een goed moment om terug en vooruit te blikken in een vraaggesprek met Philippe en Maarten.

Op de website staat duidelijk te lezen: Aardoom & de Jong heeft als doel de publieke sector te verbeteren. Klopt die doelstelling anno 2018 nog steeds?

Philippe: “Nog meer dan in het begin. In Nederland komen steeds meer mensen tot de conclusie

666bekeken
Geen reacties
Femke van der Wilk17-12-2018 16:15
Terugblik Inspiratiebijeenkomsten 2018

Wat hebben jeugdzorg, diversiteit op de werkvloer, tweebenig besturen, extern toezicht, technologie in het publieke domein en e-health met elkaar te maken? Het zijn allemaal thema’s die aan bod zijn gekomen tijdens onze inspiratiebijeenkomsten in 2018.

Sinds 2015 organiseert Aardoom & de Jong inspiratiebijeenkomsten

412bekeken
Geen reacties
Aardoom & de Jong is in de volgende branches binnen de publieke sector actief:

Zorg

 • Ziekenhuizen
 • GGZ
 • VVT
 • Ouderenzorg
 • Jeugd

Onderwijs

 • PO
 • VO
 • MBO / ROC
 • HBO
 • WO
 • Opleidingsinstituten

ZBO's

Decentrale overheid

 • Gemeenten
 • Provincies
 • Waterschappen

Rijksoverheid

Rechtbanken

Goede doelen
Woningbouwverenigingen

Cultuur

Welzijn