Bruggenbouwers: Met huisvesting van kwetsbare burgers leveren corporaties een belangrijke maatschappelijke bijdrage

Door: Aardoom & de Jong 16-4-2021

Categorieën
:
Samenwerkingsvraagstukken,

In de governancecode van woningcorporaties staan twee belangrijke doelen. Het huisvesten van mensen met lage inkomens en het huisvesten van kwetsbare burgers. Vooral de laatste categorie leidt tot hoofdbrekens. Hoe kan je het in tijden van schaarste verkopen dat kwetsbare burgers voorrang krijgen op woningtoewijzing? En hoe is de begeleiding geregeld als het mis gaat? Worden sommige wijken niet overbelast? Vooroordelen spelen een belangrijke rol zowel bij burgers als ook bij professionals. Toch hoort het bij het wezen van sociale huisvesting dat iedereen een kans verdient en wonen is een grondrecht waar de overheid verantwoordelijk voor is. Er zijn mooie voorbeelden in het land hoe gemeenten samen met maatschappelijke organisaties en woningcorporaties hierin slagen op een manier dat bijna iedereen er enthousiast over is. Samen werken aan een concrete oplossing voor de meest kwetsbare burgers is de duurzame maatschappelijke bijdrage die hiermee geleverd wordt.

Deze en andere relevante samenwerkingsvraagstukken zijn onderwerp van onze dienstverlening Bruggenbouwers. Wij adviseren en begeleiden maatschappelijke organisaties om tot duurzame samenwerkingsrelaties te komen (zowel extern als intern). Daarbij werken wij vanuit de kracht van mensen en verbinden wij de perspectieven van organisaties, burgers, cliënten, patiënten en professionals. Mensen maken het verschil en zijn daarmee de succesfactor van organisaties en samenwerkingsrelaties.  

Meer weten over Bruggenbouwers? Lees het hier of neem contact op met Clemens Blaas of Philippe de Jong