Inspiratiebijeenkomsten

Inspiratiebijeenkomsten

Met enige regelmaat organiseert Aardoom & de Jong op onze kantoren in Utrecht, Zwolle en Eindhoven inspiratiebijeenkomsten waar toonaangevende sprekers in een select gezelschap actuele thema’s en ontwikkelingen bespreken.

Aankomende bijeenkomsten

"GOOD GOVERNANCE: GOED TOEZICHT EN BESTUUR DWING JE NIET MET REGELS AF" 

Januari 2021 (Webinar)
 

"DE GROTE MARSHMELLOW TEST" 

12 januari 2021 (Webinar)

Met sprekers Erica Diender en Patrick Eckringa (bestuurders van Quadraam)

 

TOEKOMSTBESTENDIGE ZORG - WAAR STAAN WE EN WAAR GAAN WE NAARTOE?

Inspiratiebijeenkomst ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van Aardoom & de Jong 

Voorjaar 2021 in Utrecht 

Met sprekers Bruno Bruins, Peter Siebers, Peter van der Voort en Guus van Montfort.

Hieronder vindt u de onderwerpen van eerdere bijeenkomsten.

"ALLEEN GEZONDE VISSEN ZWEMMEN TEGEN DE STROOM IN" 

3 november 2020 (Webinar)

"MIJN DATAGEDREVEN ORGANISATIE IS SLIMMER DAN IK" - ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN DE PUBLIEKE SECTOR: DE TRANSFORMATIE NAAR DATAGEDREVEN ORGANISATIES

Donderdagmiddag 24 september 2020 (Webinar)

WERKEN VANUIT WAARDEN! HOUVAST VOOR LEIDERS IN TURBULENTE TIJDEN

Donderdagmiddag 6 februari 2020 in Utrecht

HR VAKMANSCHAP IN DE ZORG

Donderdag 21 november 2019 in Zwolle

LEIDERSCHAP EN ZELFORGANISATIE

Donderdagmiddag 26 september 2019 in Utrecht

DE KRACHT VAN DIVERSITEIT EN INCLUSIE: JE GAAT HET PAS ZIEN ALS JE HET DOOR HEBT 
Donderdag 23 mei 2019 in Eindhoven

EEN SUCCESVOLLE OVERSTAP NAAR EEN ANDERE SECTOR, WAT HEB JE NODIG?
Woensdag 10 april 2019 in Utrecht

LEIDINGGEVEN AAN SNEL VERANDERENDE ORGANISATIES
Donderdag 11 april 2019 in Utrecht

INZET SOCIALE ROBOTS, DE WERKNEMERS VAN DE TOEKOMST
Donderdag 28 Maart 2019 in Zwolle 

AFSCHAFFEN BEOORDELING! ZINVOL OF NIET?
Donderdag 24 januari 2019 in Utrecht

VORMGEVEN VAN DIVERSITEIT OP DE WERKVLOER, GEEN SINECURE
Donderdag 18 oktober 2019 in Zwolle

HET ONZEKERE VOOR HET ZEKERE: TWEEBENIG BESTUREN IN DE ZORG
Donderdag 27 september 2018

EXTERN TOEZICHT: EEN NOODZAKELIJK KWAAD OF KANS OP VERBETERING?
Donderdag 7 juni 2018

DE VALKUILEN VAN E-HEALTH VOORBIJ?
Donderdag 22 maart 2018  in Zwolle

WIE HEEFT ZORG VOOR ONZE JEUGD?
Donderdag 22 februari 2018

TECHNOLOGIE IN HET PUBLIEKE DOMEIN 
Donderdag 18 januari 2018

ZORG EN INNOVATIE, EEN INGEWIKKELD SPEL?
Donderdag 5 oktober 2017

CUSTOMER JOURNEY: NIEUW SPEELTJE OF ZINVOL INSTRUMENT
Donderdag 14 september 2017

TOEZICHT ALS BEROEP
Donderdag 18 mei 2017

VERANDERINGEN IN HET SOCIALE DOMEIN: WAT LEVEREN ZE OP?
Donderdag 9 februari 2017

TOEKOMST VAN HET PENSIOENSTELSEL
Donderdag 22 september 2016

SCHAALVERGROTING IN DE PUBLIEKE SECTOR
Donderdag 23 juni 2016

INNOVATIE IN DE (SEMI)PUBLIEKE SECTOR
Donderdag 25 februari 2016

GOVERNANCE EN INTEGRITEIT IN DE CORPORATIESECTOR
Donderdag 23 april 2015

GOOD GOVERNANCE BINNEN DE PUBLIEKE SECTOR
Donderdag 12 februari 2015