Referenties kandidaten

 

'Een persoonlijke benadering waarin je uitgenodigd wordt je ambities uit te spreken en ook een spiegel voorgehouden wordt'.

'Je hebt het gevoel dat je belangstelling serieus genomen wordt doordat je tijdens het selectieproces steeds feedback krijgt'.

'Een heel goede bereikbaarheid waardoor je altijd met je vragen terecht kunt'.

André van Boekholt, geplaatste kandiaat

'Mijn ervaring is, dat tijdens de selectieprocedures van Aardoom & de Jong, niet het CV van de kandidaat leading is, maar juist de persoonlijkheid en motivatie. Dit zorgt voor een verrassende match tussen opdrachtgever en kandidaat, die niet altijd voor de hand liggend, maar wel zeer succesvol blijkt te zijn. Persoonlijk ben ik Aardoom & de Jong hier bijzonder dankbaar voor. Op het moment dat ik twijfelde of ik wel voldoende relevante werkervaring voor mijn droomvacature had, gaven zij mij alle vertrouwen. Het contact met Aardoom & de Jong heb ik als zeer betrokken, uitermate professioneel en prettig mogen ervaren'.

Jessica Dumas, geplaatste kandidaat

'Bij Aardoom & de Jong werken professionals die het beste voor hebben met de opdrachtgever én sollicitant en op een zeer betrokken manier bemiddelen'.

Loes Ypma, geplaatste kandidaat (College van Bestuur bij Verus)

'De procedure voor mijn plaatsing bij de Waerden in de functie van Voorzitter van de Raad van Bestuur verliep heel prettig. Philippe de Jong is toegankelijk, open en eerlijk. De wijze waarop hij het hele proces organiseert maakt dat een toch enigszins spannende procedure in een ontspannen sfeer verloopt'.

Jannie Riteco, geplaatste kandidaat 

'Professioneel en laagdrempelig met een persoonlijke touch en wat humor'.

Aniek de Hees, geplaatste kandidaat

'Ik heb mogen ervaren hoe Aardoom & de Jong werkt: zij denken buiten de bestaande paden waardoor er mooie kansen ontstaan voor opdrachtgever en kandidaat. De professionele, grondige, uitdagende maar altijd prettige werkwijze maken dat ik tevreden terugkijk op de ondersteuning en begeleiding in de meest brede zin van het woord'.

Hub Bloebaum, geplaatste kandidaat.

'Ik was blij verrast door de eigenzinnige voortvarendheid van Aardoom & de Jong. Ze durfden het aan om naast goede usual suspects ook een “nieuwe commissaris” te introduceren. Na een periode als toegevoegd lid van de Raad van Commissarissen van Sité Woondiensten in Doetinchem, ben ik nu formeel benoemd als commissaris. Aardoom & de Jong creëerde deze kans door anders te denken en verder te kijken omdat ze opdrachtgever en kandidaat begrijpen'.

Steven Koster, geplaatste kandidaat

'I met the team from Aardoom and de Jong. Finding them first on LinkedIn, already enhancing the job-seeking process, the team made the experience refreshingly simple. Philippe guided me throughout the challenging process of finding a job while still based overseas. He went the extra mile to ensure I was prepped ahead of interviews, was aware of Dutch nuances, and had all the relevant information at hand. His ability to balance my best interests with the best interests of the company emphasized his commitment to integrity, and this gave way to open communication between us. While the service was flexible and personal, it was always accompanied by a level of professionalism'.

Cathy Jongens, geplaatste kandidaat

'Dankzij jullie insteek om de mens achter het CV centraal te stellen, de kritisch feedback en de goede begeleiding bij de verschillende fasen van het traject, kan ik binnenkort de overstap buiten mijn branche maken. Dank daarvoor'.

Ankie Hendriks, geplaatste kandidaat

'Per 1 juni 2015 heb ik de functie van directeur geriatrische revalidatiezorg bij Sevagram te Heerlen aanvaard. De procedure is begeleid door Philippe de Jong van het bureau Aardoom&De Jong. De sollicitatie procedure is zeer zorgvuldig verlopen waarin ik heb ervaren dat leidend is de goede match te maken tussen de opdrachtgever en kandidaat en het doel niet alleen is invullen van de vacature. Daarnaast complimenten aan Philippe die je als kandidaat voortdurend bijpraat over de procedure maar tevens feedback geeft over de gesprekken en gezamenlijk de vervolgstappen met je doorneemt. Na 3 weken in mijn nieuwe functie ben ik overtuigd dat de goede match is gemaakt'.

René Koëter, geplaatste kandidaat

'Na 15 jaar werkzaam te zijn geweest in de telecom industrie was de tijd rijp voor een compleet nieuwe uitdaging. Begin december 2013 kwam ik in contact met Maarten Aardoom van Aardoom & de Jong over de vacature Hoofd Online Dienstverlening bij het UWV. Wat ik direct zeer waardevol vond tijdens het eerste gesprek was de gedegen kennis over deze positie, de organisatie en de bijbehorende uitdagingen. Ook tijdens de verdere fasen van het selectieproces was de betrokkenheid groot en heb ik de begeleiding als zeer professioneel en zorgvuldig ervaren. Ik zal er dan ook niet over twijfelen om in de toekomst bij openstaande vacatures gebruik te maken van de dienstverlening van Aardoom & de Jong'.

Rutger van der Net, geplaatste kandidaat

'Delete, delete, delete, zo zat ik op een avond in december mijn informatie-overload te beperken door alle standaardinformatiemailtjes weg te klikken, totdat ik plotseling een mailtje zag dat een andere layout had dan de gebruikelijke van Linked-in. Nog net op tijd wist ik mijn vinger terug te trekken om vervolgens te lezen dat Aardoom & de Jong contact met me zocht in verband met een mogelijke nieuwe functie voor me. Aangezien ik zeker nog geïnteresseerd was in nog een carrièrestap, kwam het contact vlot tot stand. Ik heb lang in de veiligheidswereld gewerkt en ben later overgestapt als leidinggevende naar de psychiatrie. Ik had daar enkele jaren bestuurs- c.q. toezichtfuncties bekleed, die ik zo interessant vond dat het mijn fulltime aandacht kreeg. De Topclass-opleiding aan de Erasmus- universiteit prikkelde me om nog een keer stap te zetten. Bij de eerste afspraak in Utrecht op hun kantoor verwelkomden de heren Aardoom en De Jong me zeer hartelijk, maar tegelijk ook professioneel zakelijk. In een anderhalf uur durend gesprek werd me het hemd van mijn lijf gevraagd. Nu sta ik in dit soort procedures er altijd zo in, dat ik mezelf laat zien zoals ik ben. Als dat niet matcht met wat de organisatie zoekt, dan kunnen we maar beter niet tot overeenstemming komen, want daar wordt niemand gelukkig van. Blijkbaar waren er wel voldoende aanknopingspunten, zodat een volgende afspraak met de zoekende organisatie werd gemaakt. Tevoren werd ik goed ingepraat over wat en wie ik in het selectiegesprek kon verwachten. Dat gebeurde ook bij alle volgende contacten die aan de orde kwamen. Zelfs mijn man, die ook wel enige ervaring heeft met intermediairs, vond het opvallend hoe zorgvuldig alles steeds werd voorbereid en afgehandeld, waarbij een goed evenwicht werd gevonden tussen openheid en zorgvuldigheid in de procedure, ook naar andere kandidaten. Waar nodig of gewenst werd ik voorzien van de juiste documentatie om goed beslagen ten ijs te komen. Zo heb ik het selectiegesprek bij de opdrachtgever doorlopen, het assessment en vervolgens het adviesgesprek met MT-leden en OR. Zelfs ook voor het finale arbeidsvoorwaardengesprek werden me diverse tips en adviezen meegegeven. Al met al, natuurlijk mede door de voor mij plezierige afloop, een prettig vormgegeven traject. Ik wist me gesteund en goed voorbereid en dat is veel waard. Sinds half maart ben ik met veel plezier aan de slag op mijn nieuwe werkplek bij het Forensisch Psychiatrisch Centrum Veldzicht in Balkbrug'.

Nienke Feenstra, geplaatste kandidaat

'De vacaturetekst voor de functie van Hoofd IA&FD kwam tijdens het lezen direct bij mij binnen. Achteraf realiseerde ik me dat hier twee oorzaken voor waren. De beschrijving sloot goed aan bij mijn CV, en was wervend opgesteld. Ik besloot de volgende dag te bellen naar de recruiter Philippe de Jong. Ik kreeg Philippe direct aan de lijn en mijn vragen over de functie werden ter zake kundig beantwoord. Nadat mijn CV beoordeeld was, werd ik binnen twee dagen uitgenodigd voor een interview op het kantoor van Aardoom&de Jong. De benadering tijdens het interview was helder en zakelijk en ik kreeg duidelijke uitleg over de procedure. Direct na het interview werd me verteld dat mijn profiel zou meegaan in de procedure en werd een video gemaakt waarin ik mijzelf aan de opdrachtgever mocht voorstellen. Dezelfde dag werd ik uitgenodigd voor een gesprek met de sollicitatiecommissie. Zowel per mail als mondeling ben ik door Philippe goed voorbereid op de gesprekken met de sollicitatiecommissie'.

'De gehele selectieprocedure heeft slechts 2 weken geduurd, maar was zeer zorgvuldig. Mijn CV werd bijvoorbeeld gecontroleerd met behulp van een hierin gespecialiseerd bureau, er zijn 6 gesprekken gevoerd en er is een uitgebreid assessment afgelegd. Dit geeft vertrouwen bij de kandidaat en de opdrachtgever'.

Geplaatste kandidaat

'Momenteel werk ik bij Exodus. In mijn laatste functie als leidinggevende en beleidsmedewerker. Exodus biedt opvang en nazorg aan ex-gedetineerden en gedetineerden in de laatste fase van hun straf. Philippe kende ik via mijn werkcontacten met Justitie en op LinkedIn zag ik dat hij met Maarten een werving en selectiebureau begonnen was. Mijn eerste indruk is die van twee enthousiaste en gedreven ondernemers die er voor gaan; een soort demarrage op een tandem". Een demarrage op een tandem? "Maarten en Philippe hebben beiden een verschillende achtergrond. Maarten heeft zeer ruime ervaring in de werving en selectie. Philippe daarentegen heeft meerdere jaren gewerkt in de zorg en Rijksoverheid. Vandaar de tandem. Vanaf het eerste moment maakten zij duidelijk geen genoegen te nemen met half werk. Je merkt dat ze zowel de opdrachtgever als de kandidaat voor 200% tevreden willen stellen. Als zij het gevoel hebben dat een match niet helemaal goed is, dan liever niet. Ze leveren echt maatwerk en hebben mij vanaf het begin begeleid naar wat nu mijn nieuwe baan is". Wat ga je doen? "Ik ga per 1 oktober aan de slag bij DBC onderhoud in Utrecht als beleidsmedewerker GGZ/Forensische Zorg. DBC staat voor Diagnose Behandelcombinatie en is de systematiek waarmee in de GGZ en de zorg gewerkt wordt om de kwaliteit en de kosten van de zorg inzichtelijk te maken. Zelf was ik niet direct op DBC-onderhoud als potentiële werkgever gekomen. Het is het inzicht en de overtuiging van Maarten & Philippe geweest die tot deze match geleid heeft". Wat typeert Aardoom & de Jong? "Bevlogenheid, kennis en maatwerk. De bevlogenheid komt duidelijk naar voren in de gesprekken. Zij geven blijk van een duidelijke visie en betrokkenheid op klant en opdrachtgever. In de gesprekken blijkt ook dat zij veel kennis hebben, zowel van de inhoud van het werk van de vacature als van de ontwikkelingen op de markt. Daarnaast leveren zij ook 'nazorg'. Het is niet matchen en verkopen, maar ook daarna nog betrokkenheid tonen. Zowel tijdens de sollicitatieperiode als daarna; de afhandeling bij mijn huidige werkgever". Tips? "Hou vast aan de combinatie van persoonlijkheid en zakelijkheid. Succes is meer dan alleen groei en winst'.

Robert Prang, geplaatste kandidaat

'Naar aanleiding van mijn schriftelijke reactie op een uitdagende functie bij UWOON, werd ik telefonisch uitgenodigd voor een intakegesprek. Mijn eerste indruk bij de kennismaking in Utrecht was zeer positief. Enerzijds een informele sfeer, anderzijds een professionele aanpak. In een open gesprek werd nadrukkelijk gezocht waar ik, als kandidaat, naar op zoek was. Daarnaast werd ook duidelijk geschetst wat de wensen en eisen van de opdrachtgever, mijn huidige werkgever, waren. Daarbij werd uitdrukkelijk gekeken of er een match zou kunnen zijn. In de vervolgprocedure, die uiteindelijk heeft geleid tot een succesvolle afronding van dit traject, heb ik veelvuldig contact gehad met Maarten en Philippe. Op dit vervolgtraject kijk ik positief terug. In veelvuldig contact, zowel telefonisch als per email, werd helder en transparant gecommuniceerd. Daarnaast hebben zij tevens in de eindfase hun bemiddelingsrol goed opgepakt. Mede hierdoor heeft er een succesvolle afronding plaatsgevonden van mijn sollicitatietraject. Ik ben erg enthousiast over mijn nieuwe werkgever en de nieuwe functie! Dit geldt eveneens voor de rol die Maarten en Philippe hierin hebben gespeeld en hun persoonlijke aanpak'.

Michel Schoenmakers, geplaatste kandidaat

'In mijn oriëntatie naar een baan in de semi-publieke sector heb ik veel gehad aan de dienstverlening van Aardoom & de Jong. Het is duidelijk merkbaar dat ze een uitstekende kennis hebben van de sector en de organisaties waarvoor ze bemiddelen. Naar mij als kandidaat was de communicatie heel helder en transparant over de (on)mogelijkheden. In het selectieproces gaat Philippe professioneel te werk en is altijd bereikbaar voor vragen en advies. Bovendien bleek hij zeer goed in staat om het gewenste profiel voor de vacature te bepalen en te werven. Dat bleek ook in de selectiegesprekken met de werkgever. Inhoud en doelstelling van de vacature kwamen overeen met het vooraf geschetste beeld'. 

Ben van der Hee, geplaatste kandidaat

'Wat mij betreft het beste recruitment gesprek dat ik in mijn carrière heb gehad'.

Kandidaat

- Verfrissend, verrassend en gedegen
- Onconventioneel en gedegen
- Eigentijds, verrassend en gedegen

Mark Vos, Directeur Jeugd Oost

'Een mooie ervaring om door Aardoom en de Jong gekoppeld te worden aan een nieuwe werkplek. Niet alleen je werkervaring telt maar ook wie je bent en in welke omgeving je betekenisvol kunt zijn en kunt groeien. Het maakt je sterk als mensen in je geloven.'

Saskia van Rijghard- van Wezel

'Tijdens de hele procedure heb ik het gevoel gehad dat er een samenwerkingsverband is geweest tussen opdrachtgever, kandidaat en Aardoom en De Jong om te komen tot een goed eindresultaat. Dat ging gepaard met oprechte interesse, enthousiasme en voortvarendheid. Er is niet alleen gekeken naar een goede match op het gebied van deskundigheid, competenties en vaardigheden, maar ook naar de mens achter het CV. Als kandidaat heb ik de bemiddeling en begeleiding als heel prettig en waardevol ervaren'.

Loes de Vries, Divisiemanager Revalidatie & Herstel en Thuis

Wil je meer weten over de dienstverlening van Aardoom & de Jong? Neem dan contact op via onderstaande button