Nieuwsberichten / artikelen

Categorie: Blog
Aardoom & de Jong16-04-2021 10:55
In de governancecode van woningcorporaties staan twee belangrijke doelen. Het huisvesten van mensen met lage inkomens en het huisvesten van kwetsbare burgers. Vooral de laatste categorie leidt tot hoofdbrekens. Hoe kan je het in tijden van schaarste verkopen dat kwetsbare burgers voorrang krijgen op woningtoewijzing?
25bekeken
Geen reacties
Categorie: Blog
Aardoom & de Jong8-04-2021 9:58
Bestuurder zijn vraagt veel van je. Natuurlijk laat je je ondersteunen door een goed team en werk je nauw samen met de leden van je Raad van Toezicht. Je hoeft het niet alleen te doen, maar op de momenten van de waarheid voelt dat toch anders. Of, zoals een bekende bokser zei: “Everybody has a plan until they get punched in the mouth…”.
159bekeken
Geen reacties
Aardoom & de Jong7-04-2021 14:09
Voor de webinarreeks 'Persoonlijk gesprek met...' gaat Philippe de Jong in gesprek met Mardjan Seighali, bestuurder bij UAF, over het boek dat zij schreef: 'Tot op de dag'.
191bekeken
Geen reacties
Categorie: Nieuws
Aardoom & de Jong31-03-2021 15:16
Vandaag vieren we dat collega's Anna en Ronald 5 jaar bij Aardoom & de Jong werkzaam zijn. Anna en Ronald werden verrast op ons kantoor met ballonnen, taart, mooie speeches en felicitaties van collega's die via de videoverbinding incheckte op de Maliebaan. Gefeliciteerd Anna en Ronald!
107bekeken
Geen reacties
Categorie: Blog
Aardoom & de Jong29-03-2021 9:55
Nu de gemeenten verantwoordelijk zijn voor jeugdzorg en delen van de zorg aan langdurig zieken en ouderen wordt duidelijk dat er wat te kiezen valt. Lichte zorgvragen nemen sterk toe en de specialistische zorg voor de meest kwetsbare burgers staat onder druk. Steeds meer ontstaat het inzicht dat zorgoplossingen niet altijd de oplossing bieden, maar werk, gelijke kansen, goede huisvesting, zingeving en lifestyle wel.
100bekeken
Geen reacties
Categorie: Blog
Aardoom & de Jong24-03-2021 13:32
Je bent verantwoordelijk manager of directeur en je hebt het op je werk naar je zin. Je levert een aantoonbare bijdrage aan de samenleving en werkt graag samen met je collega’s. Toch kriebelt het af en toe. Wat zou je volgende stap zijn?
439bekeken
Geen reacties
Categorie: Blog
Aardoom & de Jong19-03-2021 15:23
Geen enkel kind droomt ervan om bestuurder te worden. En toch is het een mooi vak. De route erheen gaat – terugkijkend - vaak met vallen en opstaan, ‘afkijken’, geluk hebben, ervaring opdoen en op het juiste moment op de juiste plaats zijn.
188bekeken
Geen reacties
Categorie: Blog
Aardoom & de Jong17-03-2021 12:42
Er worden jaarlijks vele convenanten afgesloten tussen overheden en maatschappelijke organisaties. Kenmerkend is dat deze altijd een hoger maatschappelijk doel dienen. Het verbeteren van de zorg voor burgers in een kwetsbare positie, het verhogen van de brandveiligheid in instellingen, het tegengaan van laaggeletterdheid, tegengaan van segregatie, aanpak van schulden en nog vele meer. Iedereen tekent en gaat met de plaatselijke gezagsdrager graag op de foto, die vrolijk zijn weg vindt via de sociale media. Maar als het op daden aankomt wordt het toch ingewikkelder.
101bekeken
Geen reacties
Rose van der Giessen11-03-2021 13:22
Dinsdag 30 maart organiseert Aardoom & de Jong het webinar 'Persoonlijk gesprek met Cornel Vader, voormalig bestuurder van het Leger des Heils, over zijn boek: Gewoon te moeilijk'. Het webinar is de eerste uitzending van een serie persoonlijke gesprekken met toonaangevende sprekers.
334bekeken
Geen reacties
Categorie: Blog
Aardoom & de Jong5-03-2021 15:22
Willen samenwerken is één, een samenwerking daadwerkelijk tot stand brengen is twee. Een zorgvuldig proces is noodzakelijk om gezamenlijk tot de goede samenwerkingsafspraken te komen. Maar hoe ontwerp je dit samenwerkingsproces? Hoe doorloop je de juiste stappen, zodat de belangen van alle partijen een plek krijgen? En natuurlijk op het goede moment de juiste mensen aan tafel zitten?
117bekeken
Geen reacties
Aardoom & de Jong is in de volgende branches binnen de publieke sector actief:

Zorg

 • Ziekenhuizen
 • GGZ
 • VVT
 • Ouderenzorg
 • Jeugd

Onderwijs

 • PO
 • VO
 • MBO / ROC
 • HBO
 • WO
 • Opleidingsinstituten

ZBO's

Decentrale overheid

 • Gemeenten
 • Provincies
 • Waterschappen

Rijksoverheid

Rechtbanken

Goede doelen
Woningbouwverenigingen

Cultuur

Welzijn