Nieuwsberichten / artikelen

Categorie: Nieuws
Aardoom & de Jong28-05-2021 9:55
Hanneke van Stigt Thans is per 1 mei gestart als Consultant ICT bij Aardoom & de Jong. Zij zal zich bezig gaan houden met Werving & Selectie voor vaste en interim ICT vacatures en opdrachten op ICT directie- en management en (senior) professional niveau.
282bekeken
Geen reacties
Categorie: BlogNieuws
M Sluis23-05-2021 10:03
Van het bestuur en topmanagement van organisaties in het publieke domein wordt steeds meer verwacht. De eisen vanuit de omgeving nemen toe, waardoor organisaties steeds wendbaarder moeten worden in een bijna continu veranderingsproces. Dit vraagt om leiderschap, visie en de vaardigheden om steeds weer de verschillende perspectieven van belanghebbenden in en rond jouw organisatie met elkaar te verbinden.
517bekeken
Geen reacties
Aardoom & de Jong20-05-2021 16:17
Waarom? Hoe doe ik dat? Waar begin ik? Neem deel aan het webinar en ontvang een “digitale goody bag” aan handvatten. 

Tijdens dit webinar spreken we met Jeannine Peek en Lea Bouwmeester over digitale transformatie in de publieke sector.

330bekeken
Geen reacties
Aardoom & de Jong7-05-2021 11:49
Voor de webinarreeks 'Persoonlijk gesprek met...' gaat Aardoom & de Jong in gesprek met Peter Bennemeer, voormalig bestuurder van Bernhoven, over het boek dat hij schreef: 'De ingreep - hoe een buitenstaander het ziekenhuis beter maakte'.
169bekeken
Geen reacties
Categorie: Blog
Aardoom & de Jong7-05-2021 11:25
‘Wat doet een bestuurder nou eigenlijk de hele dag?’ is een vraag die misschien minder relevant is dan ‘hoe doet een bestuurder de hele dag?’. Hoe hou je zoveel ballen in de lucht? En hoe verbind je de perspectieven van alle belanghebbenden zodanig dat je ontwikkelde visie ook praktijk wordt, het maatschappelijke perspectief tot zijn recht komt èn mensen zich gehoord en gezien voelen?
221bekeken
Geen reacties
Categorie: Blog
Erica Brenninkmeijer5-05-2021 14:48
Wij zien dat in de publieke sector de volwassenheid van de IT enorm toeneemt. Mede door corona zijn organisaties gedwongen om ICT hoger op de managementagenda te zetten. Een goede ontwikkeling waarmee de ‘business’ beter wordt voorzien van de juiste ICT-voorzieningen, zodat het werk efficiënt kan worden uitgevoerd.
306bekeken
Geen reacties
Categorie: Blog
Aardoom & de Jong30-04-2021 10:32
In de klassieke Griekse oudheid werd goed leiderschap gekoppeld aan vier belangrijke eigenschappen. De deugden Verstandigheid, Moed, Gematigdheid en Rechtvaardigheid. Een leider met een uitgebalanceerde persoonlijkheid die deze deugden heeft verinnerlijkt zal succesvol zijn.
139bekeken
Geen reacties
Aardoom & de Jong22-04-2021 10:38
Wat maakt iemand tot een goede bestuurder? Breed gedragen is het beeld dat de volgende eigenschappen relevant zijn: bekwaam, betrouwbaar en betrokken. Maar hoe zit dat bij jou?
372bekeken
Geen reacties
Categorie: Blog
Aardoom & de Jong16-04-2021 10:55
In de governancecode van woningcorporaties staan twee belangrijke doelen. Het huisvesten van mensen met lage inkomens en het huisvesten van kwetsbare burgers. Vooral de laatste categorie leidt tot hoofdbrekens. Hoe kan je het in tijden van schaarste verkopen dat kwetsbare burgers voorrang krijgen op woningtoewijzing?
168bekeken
Geen reacties
Categorie: Blog
Aardoom & de Jong8-04-2021 9:58
Bestuurder zijn vraagt veel van je. Natuurlijk laat je je ondersteunen door een goed team en werk je nauw samen met de leden van je Raad van Toezicht. Je hoeft het niet alleen te doen, maar op de momenten van de waarheid voelt dat toch anders. Of, zoals een bekende bokser zei: “Everybody has a plan until they get punched in the mouth…”.
314bekeken
Geen reacties
Aardoom & de Jong is in de volgende branches binnen de publieke sector actief:

Zorg

 • Ziekenhuizen
 • GGZ
 • VVT
 • Ouderenzorg
 • Jeugd

Onderwijs

 • PO
 • VO
 • MBO / ROC
 • HBO
 • WO
 • Opleidingsinstituten

ZBO's

Decentrale overheid

 • Gemeenten
 • Provincies
 • Waterschappen

Rijksoverheid

Rechtbanken

Goede doelen
Woningbouwverenigingen

Cultuur

Welzijn