Teaminterventies

Aardoom & de Jong maakt de publieke sector iedere dag een beetje beter. Dat doen we door talenten te selecteren die optimaal kunnen bijdragen aan de doelstelling van onze opdrachtgevers. Om een organisatie echt vooruit te laten komen, is het echter niet alleen belangrijk om het juiste talent aan te trekken. Acceleratie komt pas echt tot stand door het juiste samenspel van kwaliteiten. Creativiteit, goede besluitvorming, innovatie en betere prestaties ontstaan wanneer diverse talenten, ervaringen en perspectieven samenkomen. Aardoom & de Jong draagt daaraan bij door teams passend samen te stellen, samenwerking binnen teams te verbeteren, het ontwikkelpotentieel van teams in kaart te brengen en teams te ontwikkelen aan de hand van maatwerktrainingen.  Met deze teaminterventies haalt Aardoom & de Jong het beste uit jouw team. 

Dienstverlening

Teamanalyse 
Als aanvulling op werving- & selectieprocedures, of als procesbegeleiding bij samenstelling van nieuwe teams, brengen we het talent en potentieel van groepen medewerkers in kaart. Inzicht in de reeds aanwezige capaciteiten en persoonlijkheden leidt tot indicatoren voor gewenste aanvulling in een team. Met de informatie die hierdoor ontstaat, kan gericht op zoek gegaan worden naar de juiste nieuwe teamleden, vanuit de interne organisatie of de externe arbeidsmarkt. Op deze wijze zorgen we dat alle benodigde en gewenste capaciteiten in een team geborgd zijn in de verschillende teamleden. 

Samenwerking versterken 
Soms bestaat een team uit collega’s die ieder op zich talentvol zijn, maar leidt de samenwerking niet voldoende tot gezamenlijk succes. Een oorzaak kan bijvoorbeeld zijn dat de gewenste verscheidenheid aan capaciteiten en perspectieven wel in het team aanwezig zijn, maar niet samenkomen, waardoor het verwachte samenspel uitblijft. Met deze teams gaan we aan de slag om elkaar (opnieuw en) beter te leren vinden. Dat doen we door met elkaar in gesprek te gaan over verbindende factoren en ambities en door vanuit nieuw perspectief elkaars toegevoegde waarde te gaan zien. Door persoonlijkheden, behoeften en talenten inzichtelijk te maken, kan de dialoog geopend worden, kan meer begrip voor elkaar ontstaan, kunnen stereotyperingen en vooroordelen verminderen, kunnen taken eventueel herverdeeld worden en kan samenwerking succesvoller verlopen.  

Inzicht verkrijgen in team ontwikkelpotentieel 
Als organisaties veranderen, vraagt dat vaak om nieuwe competenties van teams. Ook externe ontwikkelingen kunnen vragen om een verandering in competenties. Ieder individu is in staat om te leren, maar niet ieder individu is in staat om hetzelfde te leren. Met onze team-potentieelanalyse kan van groepen medewerkers het ontwikkelpotentieel in kaart worden gebracht. Welke teamleden kunnen welke nieuw gewenste competenties ontwikkelen? Op welke wijze halen we het beste uit ieder teamlid en tillen we de competenties van het team als geheel naar een hoger niveau? Wat is er in het hier en nu nodig om het team succesvol te maken? Op grond daarvan kan taakverdeling vormgegeven worden en kunnen ontwikkelprogramma’s worden ingericht, zodat het team meegroeit met de veranderende context. 

Samen ontwikkelen 
Als in het team kennis en competenties versterkt moeten worden, geeft Aardoom & de Jong maatwerktrainingen over onderwerpen als persoonlijke effectiviteit, leiderschap en beïnvloeding. Dat doen we afgestemd op het aanwezige talent en de leerstijlen van de teamleden. Maatwerk-trainingen dus, waarin medewerkers zowel individueel als in teamverband veilig én uitdagend aan ontwikkeling kunnen werken.  

Meer informatie

Meer weten over Teaminterventies? Neem vrijblijvend contact op met Nicoliene de Bruijne
Aardoom & De Jong B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close