Zelfevaluaties

Toezichthouders zijn zelf verantwoordelijk voor hun functioneren en het ontwikkelen van eigen professionaliteit en deskundigheid. De jaarlijkse zelfevaluatie is een belangrijk moment om te reflecteren op eigen functioneren met als doel verder te ontwikkelen, individueel en als team.
Aardoom & de Jong helpt met het voeren van het goede gesprek tijdens zelfevaluaties van Raden van Toezicht in het (semi-)publieke domein.

Waarom zelfevaluatie?

In governancecodes is opgenomen dat een Raad van Toezicht haar functioneren jaarlijks dient te evalueren. Zelfevaluatie is dus niet vrijblijvend, maar verplicht. Het zou een gemiste kans zijn als hiernaar gekeken wordt als iets wat jaarlijks moet worden afgevinkt. Goede toezichthouders zien het als een uitgelezen kans de Raad scherp te houden en verbeterslagen in gang te zetten. Een goede zelfevaluatie is zodoende een kwaliteitsimpuls, voor zowel de Raad van Toezicht en daarmee voor de governance van de gehele organisatie.

Waarom externe begeleiding?

In de wet en de branche-specifieke codes is vastgelegd dat  toezichthouders hun functioneren periodiek (laten) evalueren onder begeleiding van een externe deskundige. In Nederland geldt sinds november 2020 de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) en daarnaast worden per branche eigen codes gehanteerd. Begeleiding van zelfevaluatie is een combinatie van terugkijken en evalueren en van voortuitkijken en ontwikkelen. Wij bieden u daarbij begeleiding van het proces en kunnen deskundigheid en ervaring toevoegen aan dilemma’s en vraagstukken. Het gaat dan bijvoorbeeld om teamontwikkeling, stijl van toezichthouden en de wijze van evalueren. Daarnaast moet er ook een toets plaatsvinden of er voldaan wordt aan de formele governance-eisen.

Waarom begeleiding door Aardoom & de Jong?

Wij helpen Raden van Toezicht door te faciliteren bij het voeren van het goede gesprek. Met een persoonlijke benadering gaan wij in gesprek met de Raad en verdiepen we ons in de specifieke vraagstukken die op dat moment spelen. Onze adviseurs beschikken over brede kennis en ervaring binnen de verschillende publieke domeinen, tevens hebben zij meerdere jaren ervaring opgedaan als lid van raden van toezicht of commissarissen.

Procesbegeleiding op hoofdlijnen

Ter voorbereiding op de zelfevaluatie verdiepen wij ons in uw organisatie en de vraagstukken en ambities die er zijn. Op basis van de uitkomsten van vragenlijsten en/of interviews stellen wij een analyse op. De analyse heeft tot doel het gesprek in de Raad te faciliteren en aan te scherpen op een of meer gebieden.
Onze analyse vormt de basis voor het gesprek in de Raad, waarin wij de belangrijkste bevindingen met u bespreken. Op basis van het gesprek en de conclusies kan de Raad concrete (ontwikkel)afspraken maken voor de komende jaren. De zelfevaluatie is een belangrijk instrument om het toezicht te professionaliseren.
Samen met u wordt vastgesteld waar, naast de verplichte elementen, de focus tijdens het gesprek in de Raad op komt te liggen. U kunt naar behoefte elementen toevoegen. Ook wordt dan besproken of er nog aanvullende vragen moeten worden gesteld alvorens het gesprek in de Raad te voeren.

Handreiking vragenlijst voor zelfstandige zelfevaluatie

Omdat Aardoom & de Jong als doel heeft de publieke sector elke dag een beetje beter te maken, reiken we graag een middel aan om ook zelfstandige zelfevaluaties van Raden te ondersteunen. We hebben een vragenlijst opgesteld met vragen die voor elke Raad van toepassing zijn, ongeacht de branche. Deze vragen kunnen helpen als leidraad tijdens de zelfevaluatie, ze geven structuur en brengen focus aan. U kunt de vragenlijst via onderstaande knop gratis downloaden. Wilt u aan de slag met een vragenlijst die gespecificeerd is op een governancecode of wilt u uw zelfevaluatie professioneel laten begeleiden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Download vragenlijst

Meer informatie?

Aanvullende vragen of een oriënterend gesprek over begeleiding van uw zelfevaluatie? Neem contact op met Philippe de Jong.
Aardoom & De Jong B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close