Diversiteit & Inclusie

De aandacht in de publieke sector voor diversiteit en inclusie groeit. Aardoom & de Jong omarmt deze ontwikkeling; de publieke sector is van en voor ons allemaal. 
Tegelijkertijd zien we dat organisaties met vragen worstelen. Vragen waar nog niet altijd eenduidige antwoorden op zijn. Die antwoorden helpen wij graag formuleren door binnen een organisatie specifiek te focussen op vraagstukken die van belang zijn voor een duurzame verankering van diversiteit en inclusie.

Wat verstaan we onder diversiteit en wat is het verschil met inclusie?
Waarom is diversiteit belangrijk en hoe kan inclusie worden bevorderd?
Hoe trekken we divers talent aan en werken we aan behoud daarvan?

Aardoom & de Jong helpt publieke organisaties op weg naar diversiteit en inclusie door:

Masterclass Diversiteit

Diversiteit op de werkvloer heeft pas meerwaarde als verschil er mag zijn. Diverse teams beschikken over een grotere hoeveelheid aan informatie, perspectieven en ideeën dan teams die homogener van aard zijn. Voorwaarde is wel dat teams in staat moeten zijn om deze informatie effectief uit te wisselen, te verwerken en te integreren. 
We geven inzicht in:

  • betekenis en onderscheid van de begrippen diversiteit en inclusie;
  • interne en externe drijfveren voor Diversiteit &Inclusie (D&I);
  • het schakelen van bewustwording van verschillen naar diversiteitsdenken en benutten van menselijk kapitaal;
  • het verankeren en verduurzamen van het D&I-proces binnen de organisatie. 

De masterclass is geschikt voor een ieder die een gezamenlijke start wilt maken voor het (verder) inrichten van het D&I-proces. Van hieruit kunnen de volgende stappen worden gezet naar een gezamenlijk beeld en doel voor D&I binnen de organisatie.

QuickScan Diversiteit & Inclusie

Wil je nu echt concreet werk maken van een meer inclusieve organisatie en theorie omzetten in praktijk? Onderzoek dan welke collega’s hiervoor ambassadeur kunnen zijn en welke ontwikkeling teams kunnen maken ten aanzien van inclusief denken en werken. Wij helpen je daarbij met onze QuickScan D&I.

De QuickScan D&I wordt ingezet ter ondersteuning bij het inzichtelijk maken van het ontwikkelpotentieel voor inclusief werken. De scan wordt gemaakt met behulp van een drijfverenanalyse, toegespitst op D&I. 

Met behulp van vragenlijsten worden de 7 gedragskenmerken belicht, die het meest relevant zijn voor inclusief werken: zichtbare commitment, ruimte maken en draagvlak creëren, moedig, bewust van vooroordelen/kritisch reflecteren op resultaten, nieuwsgierig, cultureel intelligent en verbindend. In een persoonlijk gesprek lopen we langs deze gedragskenmerken, waardoor het voor de klant mogelijk is om inzicht te verkrijgen in mogelijkheden tot groei.

De QuickScan D&I kan worden ingezet bij:

  • het selectieproces voor nieuwe collega’s of huidige collega’s voor nieuwe posities, zodat bij het beoordelen van kandidaten op deze manier ook de aanleg voor inclusief werken wordt meegewogen;
  • verkrijgen van zicht op ontwikkelpotentieel bij huidige populatie;
  • ontwikkeltrajecten voor individuen;
  • ontwikkeltrajecten voor teams.

Naast bovenstaande diensten kunnen we ook maatwerk leveren, waarbij duur, opzet en vormgeving van de begeleiding en training worden afgestemd op de wensen en mogelijkheden van je organisatie.

Meer informatie?

Worstel je al een tijdje met je ambities op het gebied van inclusie en/of wil je duurzaam aan de slag met diversiteit en inclusie? Neem dan contact op met Marelva van Erp-Bito.
Aardoom & de Jong gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close