Referenties Strategische Vraagstukken

Bruggenbouwers: Gemeente Haarlemmermeer (opdrachtbeschrijving)

Voor een gemeente hebben we de begeleiding verzorgd van drie heisessies, die als uitgangspunt hadden met elkaar te werken aan samenhang tussen de vele deelprojecten en (externe) ontwikkelingen. 
Uit de gesprekken kwam naar voren dat er een gedeelde behoefte was een slag te maken op verschillende onderdelen: het versterken van de interne samenwerking en voorzien in de onderlinge informatiebehoefte; de wens voor een gedeelde visie en koers met heldere keuzes; een overkoepelende aansturing hierop; en het betrekken en committeren van stakeholders binnen en buiten de eigen organisatie. 
Vervolgens hebben we werksessies georganiseerd om met een klein clubje met deze punten aan de slag te gaan. Het resultaat is een overkoepelend verhaal en concrete actiepunten waar de organisatie mee verder kan.
 

Leiderschapstraject op maat: Beweging 3.0 (trajectbeschrijving)

In het najaar van 2020 en het voorjaar van 2021 werkte Aardoom & de Jong samen met het bestuur en de manager HR van Beweging 3.0 aan een leiderschapstraject op maat. We formuleerden gezamenlijk de gewenste managementstijl en vertaalden deze naar een managementmodel en gewenst gedrag van de leidinggevenden. Daarna spraken we intensief met bestuur, MT en teammanagers over de actuele opleidingswensen. Op basis van deze input ontwikkelde Aardoom & de Jong een design voor een compleet leiderschapstraject met zowel modules gericht op persoonlijke ontwikkeling als leider als meer inhoudelijke modules. Opvallend aan dit traject is dat het gekenmerkt wordt door opvallende en afwijkende werkvormen, zodat de managers steeds verrast en maximaal uitgedaagd worden. Het leiderschapstraject wordt uitgevoerd in het najaar van 2021.

Strategisch Talent Management Gemeente Papendrecht (trajectbeschrijving)

Aardoom & de Jong ondersteunde in het voorjaar van 2021 Gemeente Papendrecht bij het vormgeven van haar strategische personeelsplanning. Allereerst bepaalde het MT op basis van haar strategie 2021-2025 de Competenties van de Toekomst, gevolgd door een pilot waarin drie teamleiders hun medewerkers (via een gevalideerde methodiek) beoordeelden op deze cruciale competenties. Op basis van deze uitkomsten werden gezamenlijk de contouren bepaald voor een gedegen Plan van aanpak SPP en werden de lijnen uitgezet voor het vervolg van het traject voor de rest van de organisatie. Aardoom & de Jong hielp bovendien bij de borging van het geheel.  

Strategisch Talent Management Fontys Paramedische Hogeschool Eindhoven (trajectbeschrijving)

Aardoom & de Jong (ADJ) ondersteunde in de tweede helft van 2020 het managementteam van Fontys Paramedische Hogeschool Eindhoven bij haar strategische personeelsplanning. In een zelforganiserende omgeving werden digitale assessments ingezet om de strategische competenties van de medewerkers te meten. 
Daarnaast werden op basis van de ambitie van de hogeschool de Competenties van de Toekomst bepaald voor de medewerkers in het primaire proces en de stafmedewerkers. Zodat de hogeschool gericht kan werken aan de ontwikkeling van deze competenties bij de zittende medewerkers en/of ontbrekende competenties kunnen worden gerekruteerd. 

Bruggenbouwers: Fusie Federatie Opvang en de RIBW Alliantie

'Aardoom & de Jong heeft in 2019 de fusie van de Federatie Opvang en de RIBW Alliantie gefaciliteerd; op interim basis de directeursfunctie ingevuld en de werving van de nieuwe directeur van Valente begeleid. Alle drie de trajecten zijn positief verlopen. De begeleiding van het fusietraject viel op door de positieve, verfrissende en doortastende aanpak. Zo werden meerdere bestuurders betrokken bij het voorbereidende werk, zodat ook gedurende de vakantieperiode het werk kon doorgaan en er aan het einde van het traject sprake was van ruim voldoende draagvlak. Mede dankzij de inzet van Aardoom & de Jong heeft de Vereniging Valente een vliegende start gekend.'
Ineke van Hooff, Voorzitter Valente

Toekomstvisie Stichting Life Goals

'Dank voor de inspirerende middag waarin we de nieuwe toekomstvisie hebben bepaald. Jullie advies geeft onze stichting een nieuw uitdagend perspectief met daarbij heldere keuzes m.b.t. personele en organisatorische doelen voor 2019'.
Arne de Groote, Directeur Stichting Life Goals
Aardoom & De Jong B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close