Bruggenbouwers

Goede zorg, duurzaamheid, veiligheid, technologie, kostenbesparing, innovatie. Steeds meer organisaties realiseren zich dat samenwerking noodzakelijk is om dergelijke vraagstukken op te lossen. De laatste jaren ontstaan nieuwe allianties, netwerken en samenwerkingen in de keten om de complexe uitdagingen van de toekomst gezamenlijk aan te gaan.

Om goed en structureel te kunnen samenwerken moeten organisaties ervan overtuigd zijn dat de samenwerking hen meer gaat opleveren dan wanneer zij het alleen zouden doen. Strategische samenwerking vraagt van organisaties in te leveren op autonomie, respect te hebben voor elkaars belangen en werkelijk met elkaar te verbinden, zodat een gezamenlijke ambitie met een win-win voor iedere organisatie gerealiseerd kan worden.

Strategische samenwerking is echter niet vanzelfsprekend. Driekwart van de beoogde samenwerkingen mislukt. Redenen te over: spraakverwarring, uiteenlopende verwachtingen en ambities, onduidelijke afspraken, disbalans in halen en brengen, cultuurverschillen, ontbreken van een gezamenlijke bril en taal, gebrek aan vertrouwen én onvoldoende oog voor de relatie. Samenwerkingsverbanden die stappen afraffelen of overslaan, lopen een groot risico op een later moment te stagneren en/of te mislukken.

Aardoom & de Jong is ervan overtuigd dat veel meer samenwerkingen kunnen slagen door een krachtige regie op het proces te voeren, door iedere stap zorgvuldig te nemen en bij het afronden van iedere stap steeds te reflecteren op de samenwerkingsrelatie.

Bruggenbouwers laat strategische samenwerking slagen

Ons stappenplan ‘Zes stappen die samenwerking laten slagen’ zorgt voor transparantie, structuur, regie en reflectie. Daarnaast werken we met een beproefd samenwerkingsmodel (Kaats & Opheij, 2012), dat zijn waarde heeft bewezen in de praktijk. Als specialist in procesbegeleiding weet Aardoom & de Jong bovendien hoe de hazen lopen in de publieke sector. Uniek aan onze aanpak is dat we werken in multidisciplinaire teams, die onder meer bestaan uit senior consultants en associate partners met bestuurlijke ervaring. Bovendien stelt ons uitgebreide netwerk van professionals ons in staat op het juiste moment benodigde aanvullende expertise in te zetten. 
Wil jij jouw samenwerking laten slagen? Doe dan een beroep op Bruggenbouwers. Met onze strakke procesregie, modelmatig werken en voortdurende reflectie op de samenwerkingsrelatie ga jij op weg naar een succesvolle samenwerking. Ook wanneer een samenwerking stagneert, ben je bij Aardoom & de Jong aan het juiste adres.

Meer weten over advies en procesbegeleiding bij samenwerkingsvraagstukken?

Aardoom & de Jong gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close