Voor Stichting De Toegang te Emmen is Aardoom & de Jong op zoek naar 2 inspirerende en ervaren leden voor de Raad van Toezicht (RvT). Eén lid die de dynamiek in het betreffende sociale domein kent, kennis heeft van de WMO en zicht heeft op de betrokken doelgroepen. Eén lid die ervaring heeft met organisatieontwikkeling/HRM. Beide leden vinden het een uitdaging om samen met de nieuwe voorzitter van de RvT bij te dragen aan een efficiënte en effectieve doorontwikkeling van Stichting De Toegang. 

2 Inspirerende en ervaren leden Raad van Toezicht - Stichting De Toegang (vervuld)

Vervuld

Functieomschrijving

Raad van Toezicht
De Raad is het toezichthoudende orgaan van De Toegang en bestaat uit minimaal 3 leden. Hij vormt een klankbord, geeft vertrouwen en is kritisch sparringpartner voor de directeur/bestuurder. De RvT houdt integraal toezicht op strategisch niveau, de doelrealisatie, strategische en beleidsmatige doelen van de instelling en de beschikbare middelen die het bestuur inzet en de samenhang tussen deze hoofdzaken. Hij toetst de kwaliteit van het strategieproces om te beoordelen of de organisatie de goede doelen stelt in relatie tot de kerntaak en maatschappelijke functie van de organisatie zoals bedoeld door de gemeente Emmen en onder meer vastgelegd in de oprichtingsakte. Bestuurder en de RvT onderhouden in onderlinge afstemming goede relaties binnen de politieke en ambtelijke organisatie van de gemeente Emmen en met andere externe stakeholders.

Leden van de Raad van Toezicht zijn in staat een goed evenwicht te vinden tussen enerzijds hun toezichthoudende functie en anderzijds het fungeren als klankbord, adviseur en werkgever voor de bestuurder. De RvT streeft ernaar zichzelf continu te ontwikkelen en evalueert zijn functioneren, collectief en individueel.

Functie eisen

Profielkenmerken die gelden voor elk lid van de RvT Leden van de raad van Toezicht:

• beschikken over bestuurlijke kwaliteiten en ervaring, met een academisch werk- en denkniveau;
• beschikken over het vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over door de bestuurder voorgelegde aangelegenheden en om het beleid van de organisatie te kunnen toetsen;
• hebben inzicht in de verdeling van taken en rollen tussen Raad van Toezicht en bestuurder;
• hebben affiniteit met het werkveld van de Toegang en beschikken bij voorkeur over voor de stichting relevante netwerken;
• oog en gevoel voor de specifieke bestuurlijke positie van Stichting De Toegang t.o.v. de Gemeente;
• kunnen fungeren als stevige sparringpartner voor de bestuurder;
• hebben ervaring in het omgaan met de spanningsvelden binnen snel veranderende organisaties en hebben actuele kennis en inzichten rondom corporate governance;
• zijn vernieuwende denkers als het gaat om de wijze van toezichthouden.

Lid portefeuille HRM/Organisatieontwikkeling gelden de volgende eisen:

• meerjarige ervaring en achtergrond in HRM, organisatieverandering/ontwikkeling. Als consultant/manager/directeur van een organisatie in de publieke sector. Bij voorkeur opgedaan binnen zorgorganisaties;
• kennis van karakteristiek van, en ervaring met organisaties in ontwikkeling. Betrokken geweest bij organisatievraagstukken vanuit strategisch, tactisch en operationeel niveau.
• In staat overstijgend naar organisatieproblematiek te kijken, afgezet tegen de externe dynamiek binnen de betreffende ‘sector’ .

Voor het lid met de portefeuille WMO/Sociaal Domein/Clientperspectief gelden de volgende eisen:

• Bekend met de regionale en culturele kenmerken van de regio door er woonachtig en werkzaam te zijn (geweest).
• Kennis van de sociale structuren en ervaring met de ontwikkelingen van de afgelopen jaren in en van het sociaal domein binnen de betreffende gemeente.
• Als manager/directeur/bestuurder betrokken op c.q. zicht op de doelgroepen die De Toegang bedient. Bijvoorbeeld vanuit het onderwijs, zorg, of andere publieke organisatie.

Bedrijfsprofiel

Stichting De Toegang

Stichting de Toegang levert een belangrijke bijdrage aan de transformatie van het sociale domein binnen de gemeente Emmen: aandacht voor (nieuwe) maatwerkoplossingen, efficiënte integrale samenwerking en het optimaal benutten van het netwerk van het gezin. De inwoners van de zes gebieden in de gemeente Emmen kunnen bij De Toegang terecht voor vragen over WMO hulpmiddelen, jeugdvragen en schulddienstverlening. De Toegang heeft deze taken overgenomen van de Gemeente Emmen. Om hiermee één onafhankelijk toegangsloket voor hulpvragen voor informatie, advies en ondersteuning voor inwoners van de gemeente Emmen, te vormen. In Emmen zijn vanuit de centrale locatie zes toegangsteams (ca. 75 medewerkers) actief, toegewezen aan zes gebieden. De Stichting is opgericht in 2016.

Arbeidsvoorwaarden

De Raad van Toezicht vergadert gemiddeld 6 tot 7 keer per jaar of zo vaak als nodig geacht wordt. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden op basis van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg. De standplaats voor vergaderingen is Emmen.

Procedure

Bij de werving en selectie laat De Toegang zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Uw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk vóór 18 augustus 2021 tegemoet. Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop. De gesprekken met de selectiecommissie staan gepland in week 34 te Emmen.

Contactpersoon:
- drs. Mathé Arends, e-mail: arends@aardoomendejong.nl telefoon: 06-11390588

Locatie

Emmen

Publicatie datum

08-07-2021

2 Inspirerende en ervaren leden Raad van...
Aardoom & de Jong gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close