Voor de op te richten Stichting Windfondsen Dronten is Aardoom & de Jong, namens de gemeente Dronten en de twee windplannen die in Dronten worden gerealiseerd, op zoek naar een voorzitter en twee leden van de Raad van Toezicht. We zoeken kandidaten met hart voor de lokale samenleving en affiniteit met de polder. Toezichthouders die hun schouders willen zetten onder een prachtig nieuw initiatief en het juiste midden weten te vinden tussen bouwen, beschouwen en betrokkenheid. Herken jij je in dit profiel, dan zoeken we jou!

3 leden Raad van Toezicht - Stichting Windfondsen Dronten (Vervuld)

Vervuld

Functieomschrijving

3 leden Raad van Toezicht
(voorzitter, financiën, politiek/bestuurlijk)

Omdat er jaarlijks een behoorlijk bedrag mag worden besteed (ongeveer € 750.000), vinden de inwoners, de gemeente en de windparken onafhankelijk toezicht van belang. Daarom komt er een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht zal betrokken zijn bij de oprichting van de Stichting en bij de werving van het Bestuur. Voor de Raad van Toezicht is het toezien op een rechtmatige en zorgvuldige wijze van de verdeling van het geld - door het Bestuur - vervolgens de hoofdtaak. De Raad van Toezicht zal bestaan uit een voorzitter, een lid met een financieel profiel, een vertegenwoordiger van de gemeente Dronten en twee vertegenwoordigers van de windplannen. Er worden drie leden geworven:

 • een voorzitter, die verantwoordelijk is voor het functioneren van de Raad van Toezicht als geheel, investeert in teamvorming en functioneert als sparringpartner voor het bestuur;
 • een lid met financieel profiel, die op dit vlak specifieke kennis kan inbrengen en bij voorkeur ervaring heeft met fondsen en subsidies;
 • een lid met politiek/bestuurlijk profiel, die de gemeente Dronten vertegenwoordigt, met kennis en ervaring binnen het publieke domein op diverse niveaus en een goed ontwikkeld gevoel heeft voor het dienen van het algemeen belang.

De Raad van Toezicht vormt een collegiaal orgaan: ongeacht specifieke portefeuilles draagt ieder lid verantwoordelijkheid voor alle aan de Raad van Toezicht toebedeelde taken. Van alle leden wordt verwacht dat ze affiniteit hebben met de doelstelling van de Stichting. Ze zijn voldoende beschikbaar om het Bestuur terzijde te staan en daarbij verstaan ze de kunst evenwicht te bewaren tussen betrokkenheid en afstand.

Functie eisen

Als lid van de Raad van Toezicht beschik je in elk geval over de volgende kennis en ervaring:

 • voldoende ervaring (voorzitter), of inzicht (alle leden) in de verhouding Bestuur-Raad van Toezicht, toegerust om het Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • academisch werk- en denkniveau;
 • aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van financiën (lid met portefeuille financiën) of op politiek bestuurlijk terrein (lid met portefeuille politiek/bestuurlijk);
 • voldoende financieel-economische kennis om begrotingen en jaarrekeningen te kunnen beoordelen (alle leden);
 • brede maatschappelijke oriëntatie en relevant netwerk, bij voorkeur in de regio Flevoland;
 • affiniteit met participatie en polder (maar niet verbonden aan de gemeente Dronten).

Daarnaast herken je je in de volgende persoonlijke kenmerken:

 • integer en transparant;
 • betrokken en nieuwsgierig;
 • zorgvuldig en analytisch;
 • luisterend oor en sparringpartner maar daadkrachtig waar nodig;
 • (zelf)kritisch, gericht op innovatie en ontwikkeling;
 • aanmoedigend, teamspeler;
 • niet woonachtig in de gemeente Dronten.

Bedrijfsprofiel

Stichting Windfondsen Dronten
In de gemeente Dronten komen twee nieuwe windparken: Windplan Groen en Windplanblauw.
De windmolens die er nu al staan gaan grotendeels weg en er komen nieuwe voor in de plaats. Er zullen straks minder molens zijn, maar ze zijn wel hoger en leveren meer energie op.
Inwoners kunnen meeprofiteren van de windparken. Vanaf het moment dat de nieuwe turbines er staan, storten de eigenaren elk jaar een deel van de opbrengst van de windenergie in een fonds. Het geld is bedoeld voor projecten die de samenleving versterken. Van Windplanblauw komt er naar verwachting in 2023 voor het eerst geld beschikbaar, van Windplan Groen in 2024. Inwoners en maatschappelijke organisaties kunnen dan met ideeën komen voor projecten. Er wordt een stichting opgericht die het geld uit de fondsen gaat beheren en ook bepaalt hoe het geld moet worden besteed. Afgesproken is dat het daarbij gaat om maatregelen en projecten die bijdragen aan de leefbaarheid, leefomgeving of het landschap van bewoners in het projectgebied of aanliggende woonkernen. Ook mag het gaan om het realiseren van klimaatdoelstellingen en energietransitie.

Het bestuur van deze Stichting Windfondsen Dronten (de Stichting) zal gaan bestaan uit inwoners en een onafhankelijke voorzitter. In opdracht van de gemeente en de windplannen is samen met de inwoners een beleidsplan voor de windfondsen gemaakt. Bekijk hier het beleidsplan Windfondsen

Arbeidsvoorwaarden

Honorering
De nieuwe toezichthouders worden door de gemeente aangesteld voor een periode van vier jaar. Ze ontvangen een onkostenvergoeding. Leden zijn eenmaal herbenoembaar. De Raad van Toezicht vergadert in de opbouwfase maandelijks. Dit zal na oprichting van de Stichting veranderen naar ongeveer vijf maal per jaar, of zoveel vaker als noodzakelijk is.

Procedure

Bij de werving en selectie laat de gemeente Dronten zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure. Ook kan gebruik gemaakt worden van een Talenten- en Motivatie Analyse. Solliciteren kan via de 'solliciteer' button.

Voor deze procedure kun je alvast rekening houden met de volgende data:

 • sollicitatiegesprekken : 11, 13 en 21 januari

Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief – waarin je aangeeft naar welke functie binnen de Raad van Toezicht je solliciteert - en CV, zien wij graag zo spoedig mogelijk maar in ieder geval voor 31 december 2021 tegemoet.

Contactpersoon:
Mariëlle Veerman (Aardoom & de Jong)
marielle@aardoomendejong.nl
06 -15087126 / 030 - 7371185

Publicatie datum

07-12-2021

3 leden Raad van Toezicht - Stichting...
Aardoom & de Jong gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close