Voor zorgaanbieder Amsta is Aardoom & de Jong op zoek naar een Accountmanager Zorgverkoop. Amsta is zorgaanbieder in Amsterdam voor ouderen, mensen met een verstandelijke beperking en ieder ander die behoefte heeft aan zorg of ondersteuning. De cliënt kan bij Amsta rekenen op professionele, praktische, persoonlijke en liefdevolle ondersteuning. De Accountmanager Zorgverkoop kent het speelveld van de zorg en de partijen (WLZ, ZVW, WMO, jeugdwet, Ministerie van Justitie en Veiligheid) die hierop acteren. De Accountmanager Zorgverkoop adviseert de Raad van Bestuur over de meerjarige ambities ten aanzien van zorgverkoop, coördineert en onderhoudt de contacten, aanbesteding en contracten met de zorgfinanciers en draagt hiermee zorg voor de verkoop van de dienstverlening (zorg) van Amsta.

Wil jij bijdragen aan de ambitie van Amsta, aan het welzijn van mensen die behoefte hebben aan zorg of ondersteuning en aan de kwaliteit van zorg in Amsterdam? Reageer dan nu op deze vacature.

Accountmanager Zorgverkoop (Vervuld)

Vervuld

Functieomschrijving

Voor zorgaanbieder Amsta is Aardoom & de Jong op zoek naar een Accountmanager Zorgverkoop. Amsta is zorgaanbieder in Amsterdam voor ouderen, mensen met een verstandelijke beperking en ieder ander die behoefte heeft aan zorg of ondersteuning. De cliënt kan bij Amsta rekenen op professionele, praktische, persoonlijke en liefdevolle ondersteuning. De Accountmanager Zorgverkoop kent het speelveld van de zorg en de partijen (WLZ, ZVW, WMO, jeugdwet, Ministerie van Justitie en Veiligheid) die hierop acteren. De Accountmanager Zorgverkoop adviseert de Raad van Bestuur over de meerjarige ambities ten aanzien van zorgverkoop, coördineert en onderhoudt de contacten, aanbesteding en contracten met de zorgfinanciers en draagt hiermee zorg voor de verkoop van de dienstverlening (zorg) van Amsta.

Wil jij bijdragen aan de ambitie van Amsta, aan het welzijn van mensen die behoefte hebben aan zorg of ondersteuning en aan de kwaliteit van zorg in Amsterdam? Reageer dan nu op deze vacature.

Als Accountmanager Zorgverkoop vertaal je de meerjarenambities van Amsta in een goede zorgverkoop. De Accountmanager is er verantwoordelijk voor dat de keuzes op het gebied van zorgverkoop goed zijn voorbereid en onderbouwd en dat de contractering optimaal wordt gerealiseerd. De Accountmanager zorgt ervoor dat de zorgcontracten overeenstemmen met de beleidsdoelen en dat de contracten inzichtelijk zijn, zodat de organisatie beschikt over de juiste gegevens. De Accountmanager opereert in samenwerking met de Concerncontroller. Op afroep neemt de Accountmanager deel aan het Klantgroepoverleg.

De Accountmanager Zorgverkoop:
• Volgt en kent het beleid van een breed spectrum aan zorgfinanciers (zorgkantoren, -verzekeraars, gemeenten en andere financiers), vertaalt dit beleid naar de (financiële en inhoudelijke) mogelijkheden en gevolgen voor Amsta en adviseert de Raad van Bestuur hierover;
• Stelt aanbestedingsplannen en (periodiek) markt- en concurrentieanalyses op;
• Signaleert nieuwe kansen op gebied van zorgverkoop;
• Organiseert het proces van zorgcontractering, het relatiebeheer en het beheer van de zorgcontracten;
• Verzamelt alle bijdragen van belang voor de zorgverkoop en -onderhandelingen; onderhoudt de relatie met de collega’s die bijdragen leveren;
• Draagt onderscheidend bij aan het onderhandelproces en onderhandelt, binnen gesteld mandaat, met financiers;
• Volgt de naleving van contracten en zorgt voor de monitoring;
• Realiseert een adequate administratie rond zorgcontracten en bereidt verantwoordingsgesprekken met financiers procesmatig en inhoudelijk voor;
• Analyseert productiegegevens en maakt overzichten en rapportages.

Functie eisen

Als Accountmanager Zorgverkoop beschik je in elk geval over de volgende kennis en ervaring:
• Academische werk- en denkniveau en kennis van wet- en regelgeving rond zorg en zorgcontractering;
• Minimaal 5 jaar ervaring in een vergelijkbare functie in een complexe organisatie;
• Kennis van projectmanagement;
• Abstractievermogen maar ook oog voor details;
• Bedrijfseconomisch inzicht;
• Onderhandelingsvaardigheden en overtuigingskracht;
• Relationeel sterk en bestuurlijk en politiek sensitief;
• Goede mondelinge en schriftelijke communicatie;
• Doorzettingsvermogen;
• Representatief en ordelijk.

Een uitgebreid functieprofiel is, bij voorkeur via de mail, desgewenst opvraagbaar bij de contactpersonen van Aardoom & de Jong.

Bedrijfsprofiel

Amsta is zorgaanbieder in Amsterdam voor ouderen, mensen met een verstandelijke beperking en ieder ander die behoefte heeft aan zorg of ondersteuning. Amsta heeft haar wortels in de Amsterdamse samenleving. Met een lange geschiedenis als professionele zorgaanbieder heeft Amsta haar sporen verdiend in de stad. Amsta is een relatief kleine zorgaanbieder in Amsterdam. Door de platte organisatiestructuur met korte lijnen, is de wendbaarheid en het aanpassingsvermogen aan de veranderende externe omgeving maximaal.

Amsta streeft naar voortdurende vernieuwing en goede kwaliteit van zorg en wonen. Het is het expertisecentrum voor complexe doelgroepen en biedt voor bijzondere doelgroepen state of the art expertisecentra op het gebied van Korsakov, jonge mensen met dementie, gerontopsychiatrie en mensen met een licht verstandelijke beperking. Op een aantal Amsta-locaties wordt gespecialiseerde woonzorg en behandeling geleverd waarbij bijzondere expertise wordt ingezet.

Amsta bouwt haar expertise uit met de landelijke kenniscentra, door het deelnemen aan en initiëren van
wetenschappelijk onderzoek.

Amsta werkt samen met alle belangrijke partijen in de keten; eerste lijn, ziekenhuizen, collega instellingen en gemeente. Medewerkers hebben de ruimte en verantwoordelijkheid om op innovatieve wijze hun professionele kennis in te zetten en daarmee de klant maximaal in zijn eigen wensen te ondersteunen.

De zorg en dienstverlening wordt geleverd vanuit de kernwaarden professioneel, persoonlijk, praktisch en liefdevol.

Afdeling
Zorgverkoop geldt als een zelforganiserend cluster dat werkt in opdracht van de Raad van Bestuur.
Bij deze zelforganisatie gaat Amsta uit van professioneel kundige resultaten met strategische waarde vanuit het vakgebied, die tijdig, effectief en efficiënt worden gerealiseerd.
Inherent hieraan neemt een vaste medewerker de verantwoordelijkheid om het werk te plannen, organiseren en coördineren. Onderdelen uit het takenpakket vergen een projectmatige aanpak, waarbij deskundigheid (intern of extern) die nodig zijn om een bepaalde opdracht te vervullen naar behoefte ingezet wordt voor de duur die nodig is. Deze deskundigheid kan worden gevonden binnen de klantgroepen of ondersteunende diensten, dan wel extern.

Arbeidsvoorwaarden

Amsta biedt een full-time dienstverband voor een jaar, met de ambitie dit na een jaar om te zetten in een vaste aanstelling. Salariëring en arbeidsvoorwaarden zijn volgens de cao-VVT, functiegroep 65, maximaal € 5.395,82 bij een 36-urige werkweek.
Amsta heeft een prima pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder pensioenregeling, een aanvullende reiskostenregeling, verschillende personeelskortingen en opleidingsmogelijkheden.

Procedure

Bij de werving en selectie van de functie Accountmanager Zorgverkoop, laat Amsta zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentiecheck, een diplomacheck en het aanleveren van een VOG maken deel uit van deze procedure, een assessment kan hier ook onderdeel van uitmaken. Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop / de website van Aardoom & de Jong.
Uw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor vrijdag 23 november 2018 tegemoet.

Contactpersonen voor deze procedure zijn:
• mr. Ronald Gaartman
o E-mail: gaartman@aardoomendejong.nl
o Telefoon: 06 - 2223 3604
• Joep Teunissen
o E-mail: teunissen@aardoomendejong.nl
o Telefoon: 06 - 1049 4067

Locatie

Amsterdam

Publicatie datum

30-10-2018

Accountmanager Zorgverkoop (Vervuld)
Aardoom & de Jong gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close