Voor Raedelijn is Aardoom & de Jong op zoek naar een Adviseur Digitale transformatie van de zorg die bruggen weet te slaan tussen technologie, innovatie en de zorg in en om de eerste lijn.
 

De ambitie van Raedelijn is het realiseren van de gezondste regio van Nederland. Dat is waar Raedelijn voor gaat. Met als doel optimale zorg en gezondheid voor de inwoners. Preventie, sociale en technologische innovaties en e-health spelen daarbij een belangrijke rol. 
 

Wil jij als Adviseur Digitale transformatie van de zorg hier een bijdrage aan leveren door op tactisch en strategisch niveau te werken aan een bereikbare, betaalbare en betere zorg? Ben jij een technologisch gedreven adviseur die bruggen weet te slaan binnen de regio tussen onder meer zorgaanbieders, gemeenten en leveranciers? Ben jij conceptueel sterk, een stevige netwerker en ervaren op het gebied van digitale strategie-, transformatie- en innovatievraagstukken in de zorg? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 

Adviseur Digitale Transformatie Van De Zorg
(32-36 uur, Utrecht)

Adviseur Digitale Transformatie Van De Zorg

Nieuw

Functieomschrijving

Organisaties op het gebied van zorg en gezondheid staan voor de uitdaging om de zorg kwalitatief, bereikbaar en betaalbaar te houden. Zo is meer gebruik van digitale zorg op afstand nodig om een antwoord te geven op de toenemende zorgvraag en het tekort aan zorgprofessionals. Dat kan alleen door samen te werken. Met mensen, tussen organisaties, maar vooral ook over de verschillende domeinen heen.

Met als doel “juiste zorg op de juiste plek” zien we ook dat meer regie en samenwerking is vereist bij de regionale implementatie van digitale uitwisseling. van gegevens van inwoners en patiënten. Raedelijn wil de komende jaren meer het accent leggen op regionale regie en samenwerking op het gebied van digitale zorg, communicatie en gegevensuitwisseling in de regio Utrecht. Implementatie van digitale gegevensuitwisseling is vaak meer een samenwerkingsvraagstuk dan een technisch vraagstuk. Onze uitdaging is technologie, zorg en samenwerken met elkaar te verbinden.

Raedelijn is een adviesbureau in Utrecht dat samen met inwoners, professionals, zorgaanbieders, , gemeenten en zorgverzekeraars concreet invulling geeft aan die samenwerking. Vanuit haar onafhankelijke rol wil ze publieke en private organisaties in medisch en sociaal domein in de regio Utrecht mobiliseren, stimuleren en adviseren.
Dat vraagt visie, innovatie en een integrale aanpak. Raedelijn werkt, in opdracht van haar klanten, in teams aan deze vraagstukken.

Als Adviseur Digitale Transformatie:

 • Werk je als adviseur, programmamanager of projectleider op het snijvlak van bestuur, organisatie en techniek aan opdrachten op het gebied digitale transformatie van de zorg en gegevensmanagement;
 • Adviseer je onder meer over de inzet van digitale zorg, zorg-ICT-ontwikkelingen, en de implementatie van digitale communicatieplatformen voor inwoners;
 • Ben je gesprekspartner op directie- en bestuursniveau en ga je op dit niveau je netwerk uitbouwen;
 • Ken je het belang van ICT en een digitale transformatie van de zorg en weet je dit doorlopend op de agenda te plaatsen en pro actief extern te communiceren;
 • Weet je belangen en inhoud te verbinden zodat effectieve samenwerking ontstaat;
 • Signaleer je kansen in het veld, ben je vernieuwend in je aanpak en zet je hiervoor je kennis in.

Voorbeelden van actuele ontwikkelingen zijn: digitale verpleegkundige overdracht na ontslag ziekenhuis, het potentieel van thuismonitoring, digitale triage of het digitaal melden van incidenten bij transmurale overdracht.

Functie eisen

Als Adviseur Digitale Transformatie beschik je in elk geval over de volgende kennis en ervaring:
 • Op basis van jouw kennis van de technologische én zorg-kant van vraagstukken creëer je een duidelijk en concreet perspectief én laat je praktische consequenties en oplossingen zien;
 • Je bent in staat om samen met opdrachtgevers en collega’s projecten te ontwikkelen en te implementeren. Je bent in staat om zowel zelfstandig als in teamverband dergelijke opdrachten in te vullen;
 • Je bent in staat om advies te geven op directie- en bestuursniveau;
 • Je kent de vraagstukken op het gebied van digitale strategie, digitale transformatie, e-health, gegevensuitwisseling, outsourcing, ICT-architectuur en PGO’s;
 • Je bent een sterke persoonlijkheid: nieuwsgierig, enthousiasmerend, zelfstandig, innovatief en onafhankelijk in je denken;
 • Je hebt relevante werkervaring als adviseur op het snijvlak van Zorg & ICT;
 • Je hebt academisch denk- en werkniveau;

Bedrijfsprofiel

Raedelijn
Samen werken aan de gezondste regio van Nederland. Dat is waar Raedelijn voor gaat. Met als doel optimale zorg en gezondheid voor de inwoners. Dit brengen ze tot stand door effectieve samenwerkingen te realiseren tussen professionals en organisaties gericht op een gezondere wijk, gemeente of regio. Raedelijn kent de regio en de belangen die hier spelen. Raedelijn wordt deels gefinancierd op basis van een Nza-beleidsregel. Hiermee is het voor eerstelijnsorganisaties mogelijk dat Raedelijn opdrachten uitvoert op basis van deze financiering. De adviseurs hebben verschillende expertises om complexe projecten tot een goed en gedragen eindresultaat te brengen.

Raedelijn is een ROS en maakt onderdeel uit van het ROS-netwerk. Een landelijk dekkend netwerk van 15 Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS’en). Elke ROS heeft zijn eigen regio. De maatschappelijke opdracht van alle ROS’en is om in de eigen regio de eerstelijnszorg in de wijk te versterken en innovatie te stimuleren samen met professionals en waar mogelijk ook met de inwoners. Om die zorg voor de inwoner(s) te verbeteren, is het van belang dat Raedelijn niet alleen beter samenwerkt binnen de eerste lijn, maar ook daarbuiten. Met het sociale domein, nulde lijn, tweede lijn, overheden, zorgverzekeraars en het bedrijfsleven.

Arbeidsvoorwaarden

Raedelijn biedt een contract voor 1 jaar met de intentie om het contract om te zetten naar onbepaalde tijd. Het betreft hier een fulltime functie (32-36 uur per week). Naast een pakket van uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden krijg je een afwisselende baan in een innoverende organisatie. Raedelijn biedt de vrijheid om je functie naar eigen inzicht in te vullen. Er zijn binnen de organisatie ruime mogelijkheden voor inhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling in een inspirerende en lerende werkomgeving.

Procedure

Bij de werving en selectie laat Raedelijn zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure. Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop / de website van Aardoom & de Jong.

Uw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk vrijdag 10 december 2021 tegemoet.

Locatie

Utrecht

Publicatie datum

04-11-2021

Adviseur Digitale Transformatie Van De Zorg
Aardoom & de Jong gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close