Voor Almeerse Scholen Groep (ASG) is Aardoom & de Jong op zoek naar een adviseur risicomanagement die op strategisch niveau kan (mee)denken.  Je krijgt de gelegenheid deze nieuwe functie mede zelf in te vullen en vorm te geven binnen en klein ambitieus team dat rechtstreek valt onder het College van Bestuur. Wij zoeken een bestuurlijk en organisatie sensitieve, integraal denkende (en handelende) adviseur.  Ervaring in het onderwijs is niet vereist, affiniteit wel!

Adviseur Risicomanagement Compliance en AO/IC - Almeerse Scholengroep

Reageer nu!

Functieomschrijving

Voor Almeerse Scholen Groep (ASG) is Aardoom & de Jong op zoek naar een adviseur risicomanagement die op strategisch niveau kan (mee)denken. Je krijgt de gelegenheid deze nieuwe functie mede zelf in te vullen en vorm te geven binnen en klein ambitieus team dat rechtstreek valt onder het College van Bestuur. Wij zoeken een bestuurlijk en organisatie sensitieve, integraal denkende (en handelende) adviseur. Ervaring in het onderwijs is niet vereist, affiniteit wel!

Het team Concerncontrol bestaat uit de Concerncontroller, de adviseur Risicomanagement, Compliance en AO/IC en de adviseur Concerncontrol. Daarbinnen geeft de adviseur Risicomanagement, Compliance en AO/IC vorm aan beheersing vanuit de ‘third line of defence’ door sturing te geven aan de inrichting, doorontwikkeling en ondersteuning bij de uitvoering van risicomanagement, het toezien op en adviseren over voldoen aan wet- en regelgeving (breed), toezien op en adviseren over de doorontwikkeling van AO/IC en het toezicht houden op en adviseren over de werking van de financiële administratie en planning & control-cyclus. Dat doet de adviseur niet alleen maar in samenwerking met het team Concerncontrol. De adviseur valt in de aansturing hiërarchisch en functioneel onder de Concerncontroller.


De kerntaken van de functie:

 • borgen van risicobeheersing binnen ASG (o.a. doorontwikkeling van integraal risicomanagement en ondersteuning van de organisatie bij borging)
 • toezien op, rapporteren en adviseren over het voldoen van ASG aan in- en externe wet- en regelgeving (breed) aan het College van Bestuur (o.a. analyse conflicts of interest en frauderisico inventarisatie)
 • toezien op, rapporteren en adviseren over de aanwezigheid, juiste inrichting en uitvoering van de administratieve organisatie en interne controle maatregelen aan het College van Bestuur (o.a. opstellen en uitvoeren van interne controleplan en begeleiden van proceseigenaren)
 • toezien op, rapporteren en adviseren over de werking van de financiële administratie en planning & control cyclus conform de vastgestelde regels en procedures aan het College van Bestuur
 • ondersteuning van het College van Bestuur bij het bereiken van de strategische doelstellingen van de Almeerse Scholen Groep via gevraagd en ongevraagd advies op bovenstaande gebieden
 • ondersteuning van het College van Bestuur via het uitwerken en doorvoeren van concern brede intern en extern ingegeven ontwikkelingen (b.v. nieuw reservebeleid, ondersteuning bij strategievorming en ontwikkeling van besturing- en beheersingsinstrumenten)
 • op verzoek van het College van Bestuur uitvoeren van onafhankelijk intern onderzoek

Functie eisen

Wij zoeken een kandidaat die:
 • beschikt over een afgeronde opleiding op universitair niveau bv bedrijfseconomie, bedrijfskunde of bestuurskunde;
 • een post-doc opleiding gericht op risicomanagement, compliance en/of AO/IC, b.v. een RC, RA of RO opleiding, is hierbij een pre;
 • beschikt over de noodzakelijke bestuurlijke en organisatiesensitiviteit;
 • beschikt over uitstekende advies- en communicatievaardigheden (woord en schrift), met een flinke dosis overtuigingskracht;
 • onafhankelijk tot analyses en adviezen komt en draagvlak creëert door objectiviteit
 • zelfstandig en resultaatgericht is en op de juiste momenten weet af te stemmen met collega’s en leidinggevende;
 • ervaring heeft in een vergelijkbare functie en vak volwassen is op het terrein van risicomanagement en bij voorkeur ook op compliance en AO/IC. Ervaring met de opzet en invoering van integraal risicomanagement is hierbij een pre;
 • kennis heeft van en ervaring met de inrichting en werking van de financiële administratie en planning & control;
 • ervaring heeft op een vergelijkbare positie op concern niveau in een organisatie;
 • ervaring heeft binnen een organisatie die qua omvang en complexiteit vergelijkbaar is met ASG;
 • beschikt over helikopterview over de gehele organisatie vanuit financieel en niet financieel perspectief;
 • in staat is deze nieuwe functie mede vorm te geven;
 • gevoel voor humor heeft en integer is.

Bedrijfsprofiel

De Almeerse Scholen Groep staat voor breed toegankelijk goed en divers onderwijs voor ieder kind tussen de 4 en 18 jaar (21.000 leerlingen). De opdracht van ASG is om jonge mensen op de samenleving voor te bereiden. De visie is dat ASG haar primair en voortgezet onderwijs moet blijven vernieuwen en verbeteren om leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomst. De Almeerse Scholen Groep is een onderwijsbestuur met 37 basisscholen, twee scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO) en acht scholen in het voortgezet onderwijs in Almere. Deze scholen werken nauw met elkaar samen. Als een van de grootste werkgevers van Flevoland (2.200 collega’s) en een van de grootste onderwijsorganisaties in Nederland (begroting € 165 miljoen) heeft ASG haar medewerkers veel te bieden.

Afdeling
Het teamleden van Concerncontrol bekleden de positie van strategisch adviseur van het College van Bestuur. Het team is onafhankelijk en direct onder het College van Bestuur gepositioneerd. Het team adviseert het College van Bestuur integraal en breed over beleidsterreinen heen (inhoudelijk en financieel). Het team ondersteunt het College van Bestuur en de organisatie bij het bereiken van de strategische doelen van ASG. Vanuit deze rol en positie heeft het team Concerncontrol direct contact met alle geledingen van de organisatie, zijnde de VO-scholen, de PO scholen, het Bestuursbureau en het Servicebureau. Het team Concerncontrol voert de ‘third line of defence’ uit. De ‘second line of defence’ wordt uitgevoerd door het team Informatiemanagement, Planning & Control en team Administratie & Beheer van het Servicebureau. De ‘first line of defence’ is belegd bij de scholen.

Arbeidsvoorwaarden

Het salaris is conform de zwaarte van de functie en mede afhankelijk van de ervaring van de kandidaat. ASG kent uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Je komt te werken in een klein ambitieus team waar veel ruimte wordt geboden voor ontwikkeling en eigen initiatief. Je krijgt de ruimte deze nieuwe functie mede zelf vorm te geven en tot een succes te maken.

Procedure

Bij de werving en selectie laat ASG zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure, een assessment kan hier ook onderdeel van uitmaken. Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop/de website van Aardoom & de Jong.
Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk tegemoet.

Locatie

Almere

Publicatie datum

22-04-2021

Adviseur Risicomanagement Compliance en AO/IC -...
Aardoom & de Jong gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close