Wil jij concreet bijdragen aan de betaalbaarheid en de houdbaarheid van de langdurige zorg in Nederland? Werk je graag in een hecht team en in een zeer mensgerichte organisatie? Voor Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is Aardoom & de Jong op zoek naar een conceptuele en creatieve adviseur voor de rol van

Adviseur Zorg & Financiën – strategisch
30-36 uur, Zeist
 


 

Adviseur Zorg & Financiën/strategisch - Zorgverzekeraars Nederland (Vervuld)

Vervuld

Functieomschrijving

Als Adviseur Zorg & Financiën* behartig je de belangen van de zorgkantoren, de leden van ZN. De zorgkantoren voeren de Wet langdurige zorg (Wlz) uit. Samen met hen werkt ZN vanuit een strategische langetermijnvisie aan de toegang, kwaliteit en betaalbaarheid van de langdurige zorg.
Je kunt deze rol vervullen vanuit expertise o.g.v. financiën en de Wlz óf vanuit beleidsmatige expertise over de Wlz.

Je hoofdtaken zijn:
• Het werken aan oplossingen voor complexe (strategische) vraagstukken in de langdurige zorg, het is belangrijk daarbij oog te hebben voor de samenhang tussen dossiers en sectoren;
• Op basis van het strategische beleid een vertaling maken naar concrete doelen voor zorgkantoren en kunnen inschatten wat er nodig is om deze doelen te bereiken, bijvoorbeeld aanpassing van regelgeving;
• Afspraken maken met stakeholders als VWS en NZa over de beleidskaders en randvoorwaarden;
• Voorbereiden en voorzitten werkgroepen van ZN rondom (financieel) beleidsmatige vraagstukken (zoals bijvoorbeeld de contracteerruimte en de verdeling hiervan naar zorgkantoorregio ’s);
• Het (mede-) ontwikkelen van een effectieve lobbystrategie.

Als Adviseur Zorg & Financiën bij ZN ben je een belangrijke schakel tussen de zorgkantoren en de belanghebbenden in het veld zoals vertegenwoordigers van zorgaanbieders, cliëntenorganisaties, het ministerie van VWS en de NZa.

Voorbeelden van vraagstukken waaraan het team Wlz werkt, zijn:

 • Hoe kunnen zorgkantoren effectief sturen op de toekomstige betaalbaarheid van de langdurige zorg met behoud van voldoende toegang en kwaliteit?
 • Welke zorg moet in de toekomst onderdeel uitmaken van de Wlz en hoe organiseren we deze zorg goed over de hele keten?
 • Welke positie nemen we in bij een concept beleidswijziging en hoe gaan we hierover in gesprek met de stakeholders?
 • Wat is er nodig om een wijziging in beleid of een nieuwe opdracht voor zorgkantoren ook soepel te laten verlopen in de uitvoering en verantwoording?

Functie eisen

Als Adviseur Zorg & Financiën beschik je over de volgende kennis en ervaring:

 • Kennis van de zorg in het algemeen en kennis van of stevige affiniteit met de Wlz;
 • Strategische beleidsontwikkeling;
 • Creëren van draagvlak in een complex stakeholderveld;
 • Aantoonbare financiële affiniteit.

Daarnaast herken je je in de volgende persoonlijke kenmerken:

 • Sterk conceptueel vermogen / goede probleemanalyse;
 • Verbindend vermogen, gericht op creëren draagvlak;
 • Gedreven en vasthoudend om tot een goede oplossing te komen;
 • Politieke en bestuurlijke sensitiviteit.

Je kunt deze rol bijvoorbeeld vervullen vanuit financiële expertise over de Wlz maar ook vanuit een rol als (strategisch) beleidsadviseur, manager zorgverkoop bij een zorgaanbieder, ervaring bij een verzekeraar, zorgkantoor, landelijke organisatie, ministerie of ervaring binnen de consultancy. Je conceptuele vermogen uit zich in je ervaring en/of een studie.

Team Wlz zoekt tevens een Financieel Adviseur. Financieel-inhoudelijke expertise is hierbij belangrijker dan ervaring met overstijgende vraagstukken. Je kunt daar wel naar toe groeien vanuit deze rol. De hoofdtaken zijn:
• Inhoudelijk en procesmatig verantwoordelijk voor de ontwikkelingen rondom (de besteding van) de contracteerruimte Wlz door zorgkantoren en de afstemming daarover met de leden, VWS en NZa, hierbij vertegenwoordig je de belangen van de zorgkantoren.
• Inhoudelijk en procesmatig verantwoordelijk voor het proces rondom de beheerskosten van zorgkantoren, waaronder de onderlinge verdeling van de beheerskosten, het indienen van claims en het beheer van projectkosten.

Organisatie

De branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland (ZN) verenigt zorgverzekeraars en zorgkantoren en behartigt hun gezamenlijke belangen. Samen met de leden werkt ZN aan kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle verzekerden. Alle tien zorgverzekeraars in Nederland zijn lid van de vereniging.
ZN zoekt en heeft intensieve samenwerking met o.a. patiëntenorganisaties, verenigingen van zorgaanbieders en zorgprofessionals en de overheid. ZN ondersteunt zorgverzekeraars door hun belangen effectief te behartigen met collectieve dienstverlening vanuit een gemeenschappelijke visie. ZN staat midden in het debat over de ontwikkeling, verbetering en betaalbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg.
De verschillende teams binnen ZN vervullen hierin een belangrijke rol. De kernwaarden ‘verbinden, vertrouwen en vernieuwen’ zijn belangrijk voor ZN en haar 115 medewerkers. De cultuur binnen de organisatie is zeer collegiaal, informeel, gedreven en plezierig.

Afdeling
De 15 beleidsadviseurs van het team langdurige zorg werken integraal aan actuele en complexe vraagstukken. Zij leggen steeds de verbinding tussen de strategische ambities, de vertaling naar beleid en de praktische uitvoering en verantwoording. Het team langdurige zorg wordt inhoudelijk aangestuurd door een senior adviseur. Deze valt weer onder de manager Zorg, één van de 4 managers binnen ZN die rechtstreeks aan de directie rapporteren.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft hier een functie voor 30-36 uur. Naast een pakket van uitstekende primaire (maximaal € 6.748,00 bruto per maand) en secundaire arbeidsvoorwaarden* krijg je de ruimte om te werken en te groeien binnen een zeer professionele en ontwikkelingsgerichte organisatie.
*Een uitstekend pakket primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, inclusief een meerkeuzesysteem om daar voor een deel zelf invulling aan te geven. Denk bijvoorbeeld aan een goede pensioen- en reiskostenregeling en minimaal 24,5 vakantiedagen (bij een fulltime dienstverband). Werk je liever meer dan 36 uur per week? Dan bouw je extra dagen op.
ZN werkt hybride, je kunt thuis werken en jouw collega’s ontmoeten in ons kantoor om samen te werken, te brainstormen en voor creatieve processen.


Procedure

Bij de werving en selectie laat Zorgverzekeraars Nederland zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure, een assessment kan hier ook onderdeel van uitmaken. Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop/de website van Aardoom & de Jong.

Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 5 juni tegemoet.

Voorlopige planning
Selectiegesprekken bij Aardoom & de Jong: mei - 6 juni
1e gespreksronde bij ZN: Week 23
2e gespreksronde bij ZN: Week 24
Arbeidsvoorwaarden: NTB


Publicatie datum

10-05-2023

Adviseur Zorg & Financiën/strategisch -...
Aardoom & De Jong B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close