Afdelingsmanager Beleid Maatschappelijke Ontwikkeling (vervuld)

Vervuld

Functiebeschrijving

Voor de Gemeente Apeldoorn is Aardoom & de Jong op zoek naar dragers van de Apeldoornse ambitie. Leiders, die met visie en lef initiatief nemen, inspireren en verbinden.

Je draagt bij aan de verdere ontwikkeling van de 11e gemeente van Nederland, die de komende jaren zal groeien van bijna 165.000 inwoners naar 180.000 inwoners. Tal van vooruitstrevende bedrijven vinden hun thuis in Apeldoorn. De strategische doelen van Apeldoorn zijn: Apeldoorn versterken als gezinsstad, het werken aan een duurzaam en ondernemend Apeldoorn en een toeristisch toplandschap.

De organisatie
De organisatie is recent gereorganiseerd, met een nieuwe structuur, nieuwe sturingsmethoden en een frisse organisatievisie. De ‘reguliere’ processen worden aangestuurd vanuit de lijn, via afdelingsmanagers. In de nieuwe structuur kent Apeldoorn twintig afdelingen. Binnen een aantal afdelingen zullen, vanwege de omvang van deze afdelingen, teammanagers actief zijn. Naast de lijnsturing zal gewerkt gaan worden met aansturingsvormen die over de grenzen van afdelingen heen gaan. Enerzijds om meer vanuit ketens van processen te gaan werken en anderzijds om de maatschappelijke opgaven een prominentere plek te geven in het denken en doen. Via opgave- en programmasturing gaat de gemeente Apeldoorn aan de slag met de ambities van de stad en de dorpen en werkt daarbij samen met inwoners en partners.

Afdeling Beleid Maatschappelijke Ontwikkeling
Voor de 25 medewerkers van de afdeling Beleid Maatschappelijke Ontwikkeling staan de behoeftes en de vraag van de inwoners van Apeldoorn centraal. De professionals werken vanuit landelijke en regionale kaders en signalen vanuit de uitvoering aan de transformatie en de versterking van het sociaal domein. Dit doen ze samen met de partners in de stad en de aanbieders. Ze denken van buiten naar binnen, zijn actieve netwerkers (intern en extern) en zorgen voor een goede afstemming en interactie tussen beleid en uitvoering.

De afdeling Beleid Maatschappelijke Ontwikkeling is verantwoordelijk voor de voorbereiding van bestuurlijke besluitvorming en strategische en tactische beleidsontwikkeling in het sociaal domein. Ook is de afdeling verantwoordelijk voor het opstellen van kadernota ́s en verordeningen. De afdeling richt zich op het ondersteunen van de lobby van de bestuurders en zichtbaarheid in landelijke (ambtelijke) netwerken.

Samen met de professionals in de afdeling werkt de afdelingsmanager vanuit het thema Maatschappelijk Ontwikkeling aan de integraliteit van dienstverlening (vanuit het perspectief van de inwoner), normaliseren (de overheid lost niet alle problemen op) en kostenbeheersing en effectiviteit (actief sturen op en aanbrengen van samenhang binnen het sociaal domein).

De opgave
Als afdelingsmanager ben je verantwoordelijk voor het functioneren en de resultaten van je afdeling. Voor de komende jaren krijg je drie specifieke ontwikkelopgaven:

 • Ontwikkeling van het nieuwe team. Drie beleidsafdelingen komen bij elkaar, zij moeten tot één team gevormd worden. Functies worden opnieuw ingericht. Daarnaast is aandacht nodig voor prioritering en focus.
 • Versterking uitvoeringsgestuurd beleid. Beleid wordt gevoed door en is ondersteunend aan de uitvoering. Dit proces moet vormgegeven worden.
 • Bijdragen aan de ambities van Apeldoorn in 2040. Een brug vormen tussen het sociaal domein en de fysieke opdracht van de stad.

Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau
 • Strategisch denkvermogen
 • (Brede) leidinggevende ervaring in een vergelijkbare functie
 • Ervaring met het proces van beleidsontwikkeling
 • Affiniteit met en/of kennis van jeugd, WMO, werk en/of inkomen (het brede sociaal domein)

Persoonsprofiel

Je bent een leidinggevende met visie. Je geeft vanuit vertrouwen ruimte en kunt goed delegeren. Je kijkt verder dan de dag van morgen en brengt balans vanuit overzicht en senioriteit. Je hebt een inspirerende en coachende stijl van leidinggeven. Je bent een verbinder in de samenwerking en je weet als geen ander hoe belangrijk het samenspel tussen jouw afdeling en de andere afdelingen is. Je weet medewerkers en de organisatie daarin mee te nemen. Je bent een strategisch gesprekspartner voor collega-managers, concerndirectie en het bestuur.


Competentieprofiel

 • Strategisch en conceptueel vermogen
 • Omgevings- en politiek-bestuurlijk sensitief
 • Communicatief zeer sterk
 • Besluitvaardig en daadkrachtig

Bedrijfsprofiel

Gemeente Apeldoorn
Apeldoorn is een groene gemeente vol toekomstplannen. Centraal gelegen in één van de grootste aaneengesloten natuurgebieden in Europa: de Veluwe. De gemeente is trots op het koninklijke verleden. Het Loo wordt verbouwd; er komen 5000 m² bij en een kinderpaleis. Dat laatste past Apeldoorn gezinsstad als een jas; de gemeente doet er alles aan kindvriendelijk te zijn. Verder is Apeldoorn apetrots op de moderne architectuur en alle voorzieningen die je van een grote stad mag verwachten. Zoals een van de grootste schouwburgen van Nederland en bekende attracties als Apenheul en Julianatoren. En niet te vergeten Omnisport waar vele grote topsportevenementen plaatsvinden. Apeldoorn heeft een brede krachtige economie en veel groeipotentie om de toppositie in gemeentelijk Nederland te behouden en versterken. De 1350 collega’s werken iedere dag met enthousiasme en verantwoordelijkheid voor de stad en de dorpen. Zij krijgen in Apeldoorn de ruimte om te bewegen en te groeien.

Arbeidsvoorwaarden

De functie is (vooralsnog) ingeschaald in schaal 14. Bruto maandsalaris van maximaal € 6.994,-per maand). Daarnaast is er een Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,45% boven op het salaris.

Procedure

Bij de werving en selectie laat de gemeente Apeldoorn zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. Voor de procedure is de volgende planning opgesteld:

- Voorselectiegesprekken door Aardoom & de Jong – week 4
- Eerste selectieronde gemeente Apeldoorn – dinsdag 9 februari
- Tweede selectieronde gemeente Apeldoorn – donderdagmiddag 18 februari
- Eventueel assessment - week 8
- Arbeidsvoorwaardengesprek - week 8

Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV (beide graag in Word-formaat), zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 17 januari 2020 tegemoet.

De gemeente Apeldoorn streeft naar diversiteit in de organisatie en nodigt nadrukkelijk kandidaten die hieraan een bijdrage kunnen leveren uit om te solliciteren. De vacature staat open voor iedereen!

Alle sollicitaties gaan via Aardoom & de Jong. Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop

Meer informatie:
Kijk op Apeldoorn.nl voor informatie over de stad en de dorpen en de bestuurlijke en politieke context. Informatie over de organisatieverandering, waaronder de nieuwe structuur en nieuwe sturingsmethoden vind je hier. De organisatievisie vind je hier. Het ‘rapport uitwerking structuur Sociaal’ en de monitor Sociaal kan op verzoek per mail worden toegezonden.

Locatie

Gemeente Apeldoorn

Publicatie datum

02.12.2020

Contactpersoon

A. Cuijpers

Deel deze vacature via
Contact Informatie

Maliebaan 108

3581 CZ UTRECHT

 

Ter Pelkwijkpark 18

8011 SH ZWOLLE

 

Parklaan 54A

5613BH EINDHOVEN

 

info@aardoomendejong.nl

+31 30 7371185