Algemeen Directeur (Reactietermijn verstreken)

Reactietermijn verstreken

Functieomschrijving

Als Algemeen Directeur ben je het boegbeeld van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Je bent secretaris en eerste strategisch adviseur van het dagelijks en algemeen bestuur. Je bent eindverantwoordelijk voor de (strategische) aansturing van de organisatie en de organisatieontwikkeling. Je vertaalt de ambities van het bestuur in beleid en organisatiedoelstellingen.
Je initieert en bewaakt de bestuurlijke besluitvorming en creëert breed draagvlak voor voorstellen. Je bent een natuurlijk leider van de organisatie en stimuleert de teamprestatie van het directieteam. Je bent bestuurder van de Centrale Ondernemingsraad en hecht grote waarde aan medezeggenschap. Je vertegenwoordigt de VRU in regionale en landelijke netwerken en levert een zichtbare en constructieve bijdrage. Je neemt een regierol in het bevorderen van samenwerking en verbinding.

Functie eisen

Als Algemeen Directeur beschik je in elk geval over de volgende kennis en ervaring:
 • Academisch werk- en denkniveau
 • Ruime management- en advieservaring op strategisch niveau, in een dynamische, bestuurlijke, politieke en maatschappelijke omgeving
 • Kennis van gemeenschappelijke regelingen en de bestuurlijke verhoudingen daarbinnen
 • Affiniteit met en gevoel voor crisismanagement en het werk van de VRU
 • Ervaring met medezeggenschap

De opgave

Voor de komende jaren spitst de opgave van de Algemeen Directeur zich toe op:

 • Vormgeven van de strategische agenda voor de VRU op basis van de ambities en doelstellingen zoals opgenomen in het beleidsplan 2020-2023 en relevante omwikkelingen in het beleidsveld
 • Initiëren en faciliteren van het gesprek over de rol en positie van de VRU in het crisislandschap dat sterk in beweging en ontwikkeling is
 • Versterken van het nieuw leiderschap in de organisatie en stimuleren en bevorderen van de samenwerking in het directieteam en de organisatie
 • Verstevigen van het netwerk en relatiebeheer
 • Balans zoeken en brengen tussen lokale eigenheid, bestuurlijke verbondenheid en bedrijfsmatige efficiency
 • Sturen op de output van de organisatie

Persoonsprofiel

Je bent een authentieke, stevige persoonlijkheid, een inspirerend boegbeeld en tegelijkertijd laagdrempelig en aanspreekbaar. Je bent toekomstgericht en breed georiënteerd. Je overziet het geheel en kunt snel schakelen. Je bent stressbestendig, gedreven, volhardend en toch flexibel.
Je voelt je als een vis in het water in een bestuurlijke complexe, diverse omgeving en in een volcontinue organisatie waarin ook veel vrijwilligers werken. Je hebt passie voor het werk van de veiligheidsregio en een intrinsieke motivatie om mensen te coachen en verder te helpen.

Competenties

 • Strategisch, creatief, visionair en analytisch denkvermogen
 • Politiek, bestuurlijk en omgevingsbewustzijn
 • Inlevingsvermogen, verbindend en communicatief
 • Motiveren, vertrouwen geven, inspireren en samenwerken
 • Betrokken, integer en zelf-reflectief

Organisatie

Veiligheidsregio Utrecht is een samenwerkingsverband van en voor de 26 Utrechtse gemeenten. Bij de VRU werken ongeveer 650 medewerkers en ruim 1600 (brandweer)vrijwilligers. Zij helpen mensen in nood, motiveren mensen om zelfredzaam te zijn en dragen bij aan het voorkomen en wegnemen van onveilige situaties. Elke dag weer en steeds beter. Dat doen zij met de centralisten op de 112-meldkamer, de brandweermensen en de collega’s van risicobeheersing, crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio. De medewerkers zijn erg betrokken en trots op hun werk. Met name binnen de brandweerkorpsen is sprake van een sterke verbondenheid met de lokale samenleving. De organisatie kenmerkt zich door sterke, professionele kolommen met daartussen – en vaak ook daarbinnen – verschillen in cultuur en het stadium van ontwikkeling. De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in het stroomlijnen en efficiënter maken van de organisatie. Er is hard gewerkt aan een regionale organisatie die kwalitatief hoogwaardige dienstverlening biedt. Dit wordt gewaardeerd door de gemeenten en de netwerkpartners.

De regio kenmerkt zich door een combinatie van verstedelijkt en landelijk gebied, veel transport en vervoer over het spoor, water en de weg. De provincie Utrecht heeft zo’n 1.355.000 inwoners en naar verwachting zal dit aantal stijgen tot circa 1.440.000 in 2040.

De Veiligheidsregio Utrecht heeft een algemeen bestuur (AB) en een dagelijks bestuur (DB). Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio bestaat uit de 26 burgemeesters van de gemeenten in de Veiligheidsregio Utrecht. Het dagelijks bestuur bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit het algemeen bestuur.

Arbeidsvoorwaarden

De functie is ingeschaald in functieschaal 18 (CAO-gemeenten), inschaling hangt af van kennis en ervaring. De VRU biedt goede arbeidsvoorwaarden, waaronder 17,05% Individueel Keuze Budget (IKB). Het verlof bedraagt 165,6 uur op basis van een 36-urige werkweek, eventueel verhoogd met leeftijdsverlofdagen.

De functie is voor onbepaalde tijd. Conform de gebruikelijke werkwijze vindt de aanstelling in principe plaats voor de duur van 1 jaar, met de intentie om deze daarna om te zetten in een vast dienstverband.

Procedure

Bij de werving en selectie laat de VRU zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong.
Voor de procedure is de volgende planning vastgesteld:

Datum

Activiteit

10 februari

Einde reactietermijn

Week 6-7

Voorselectie door Aardoom & de Jong

Week 9

Eerste gespreksronde selectiecommissie

Week 10

Tweede gespreksronde adviescommissies

Week 11

Derde gespreksronde selectiecommissie

Week 11

Eventueel assessment

Week 12

Arbeidsvoorwaardengesprek

29 maart

Benoeming in Algemeen Bestuur

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop/de website van Aardoom & de Jong.

Je reactie, voorzien van motivatiebrief en CV (beide in Word-formaat) zien wij graag zo spoedig mogelijk en uiterlijk vóór 10 februari tegemoet.


Contactpersoon

Voor informatie over de functie of de procedure kun je contact opnemen met
mr. drs. Ans Cuijpers, partner Aardoom & de Jong, tel. 06-13738525.

Aanvullende informatie

Meer informatie vind je op de website van de VRU www.vru.nl. Op verzoek kunnen wij je het door het AB vastgestelde functieprofiel en het beleidsplan toesturen.

Locatie

Veiligheidsregio Utrecht

Publicatie datum

14.01.2021

Contactpersoon

A. Cuijpers

Deel deze vacature via
Contact Informatie

Maliebaan 108

3581 CZ UTRECHT

 

Ter Pelkwijkpark 18

8011 SH ZWOLLE

 

Parklaan 54A

5613BH EINDHOVEN

 

info@aardoomendejong.nl

+31 30 7371185