De Algemeen Directeur (AD) is, als eindverantwoordelijk manager van de kliniek, gericht op het goed laten functioneren van de kliniek en een goede afstemming met de omgeving. De AD is verantwoordelijk voor de patiëntenzorg, het personeelsbeleid en de veiligheid. Naast het managen van de kliniek liggen belangrijke accenten op het verzorgen van een goede wisselwerking tussen hoofdkantoor van DJI en de kliniek en het afstemmen met partijen (met name GGZ en VGZ) in de omgeving.

Algemeen Directeur (vervuld)

Vervuld

Bedrijfsprofiel

DE DIENST JUSTITIËLE INRICHTINGEN
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) valt onder het ministerie van Veiligheid en Justitie. De DJI zorgt voor de insluiting van mensen die een straf en/of maatregel ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 72.000. De DJI is verantwoordelijk voor de uitvoering van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan en voor hun resocialisatie.

FPC VELDZICHT
FPC Veldzicht is één van de twee rijks-FPC’s waar TBS-gestelden worden verpleegd en behandeld. Veldzicht functioneert binnen het speelveld van zorgaanbieders met de overige FPC’s die door private partijen geëxploiteerd worden. Over dit speelveld wordt de ketenregie gevoerd door de Directie Forensische Zorg die de zorg inkoopt bij alle aanbieders en verantwoordelijk is voor de plaatsing van TBS-ers. Behalve de FPC’s bestaat de forensische keten uit nog ongeveer honderd aanbieders bij wie de Directie Forensische Zorg ook zorg inkoopt en justitiabelen plaatst.

Functie omschrijving

TAAKGEBIEDEN
De Algemeen Directeur (AD) is, als eindverantwoordelijk manager van de kliniek, gericht op het goed laten functioneren van de kliniek en een goede afstemming met de omgeving. De AD is verantwoordelijk voor de patiëntenzorg, het personeelsbeleid en de veiligheid. Naast het managen van de kliniek liggen belangrijke accenten op het verzorgen van een goede wisselwerking tussen hoofdkantoor van DJI en de kliniek en het afstemmen met partijen (met name GGZ en VGZ) in de omgeving.

DE KLUS
Veldzicht functioneert in de roerige wereld van de TBS waar grote veranderingen gaande zijn waaronder verschuivingen in de capaciteiten. Binnen de forensische zorg, waar de TBS onderdeel van is, wordt de kliniek gepositioneerd. Dit vraagt om goede sturingsvaardigheden. Financiële kaders vragen veel attentie. Daarnaast heeft de Algemeen Directeur oog voor de dagelijkse risico’s in een kliniek die steeds te maken heeft met behandel- en veiligheidsvraagstukken. De kliniek heeft een verbeterprogramma ingezet waarbij grote wisselingen in het management hebben plaatsgevonden. De situatie is gestabiliseerd maar vraagt veel aandacht.

POSITIE
De Algemeen Directeur van Veldzicht is hiërarchisch verantwoording schuldig aan de Directeur Forensische Zorg van DJI. De AD geeft leiding aan de Directeur Behandeling en Directeur Organisatie. De AD is voorzitter van het Managementoverleg en heeft de beslissingsbevoegdheid over het beleid van de kliniek binnen de kaders van DJI. De AD is Hoofd van de kliniek zoals beschreven in de Beginselenwet TBS, bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden en voert overleg met de Commissie van Toezicht.

Functie eisen

- Academisch werk- en denkniveau
- Ervaring in het aansturen van een complexe uitvoeringsorganisatie in een politiek gevoelige omgeving;
- Kennis van en/of ervaring in de geestelijke gezondheidszorg en een justitiële omgeving
- Ervaring in het aansturen van (medische) professionals en met de spanning tussen het werken in een professionele organisatie en binnen landelijke uitvoeringskaders.
Gevraagde competenties: Bestuurssensitiviteit, Omgevingsbewustzijn, Organisatiegericht aansturen, Samenbindend leiderschap, Innovatief handelen, Overtuigingskracht, Besluitvaardigheid

Arbeidsvoorwaarden

Schaal 16 BBRA. Het betreft een structurele functie die vooralsnog voor de duur van een jaar wordt opengesteld met uitzicht op een vaste aanstelling afhankelijk van ontwikkelingen.

Locatie

Balkbrug

Publicatie datum

22-06-2017

Algemeen Directeur (vervuld)
Aardoom & de Jong gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close