Voor vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) is Aardoom & de Jong op zoek naar een Algemeen Directeur VO Veghel die vanuit gedeeld leiderschap richting gevend is in keuzes en prioriteiten. De doorontwikkeling van VO Veghel en het vormgeven van samenwerking in de regio Veghel vragen de komende periode aandacht.


Algemeen Directeur VO Veghel
(Veghel)

Algemeen Directeur VO Veghel - Ons Middelbaar Onderwijs (vervuld)

Vervuld

Functieomschrijving

De algemeen directeur is een……

 • onderwijskundig visionair
 • authentiek leider
 • ambassadeur van de school
 • ondernemer
 • mensenmens
 • goede collega

De algemeen directeur heeft aandacht voor de context van de scholen en hanteert de katholieke sociale waarden van ‘menselijke waardigheid’, ‘algemeen welzijn’, ‘solidariteit’, ‘gerechtigheid’ en ‘subsidiariteit’ als basisprincipes voor zijn of haar handelen.
De algemeen directeur laat zich in al zijn of haar handelen leiden door bovengenoemde dimensies en door de fundamentele waarden ‘goed onderwijs’, ‘goed mens’, ‘goed leven’ en ‘goed handelen’. De algemeen directeur draagt samen met zijn de medewerkers zorg voor een goed en veilig pedagogisch klimaat.
De wijze waarop de algemeen directeur dit doet is gericht op vertrouwen, gespreide verantwoordelijkheid, ontwikkeling, de wil tot verantwoording en risicobeheersing en op basis van zelfreflectie en de continue dialoog.

Vereniging OMO heeft waardengedreven werken uitgewerkt als uitgangspunt van het handelen met prioriteit op de 4 thema’s:

 • Innovatief handelen
 • Onderzoekende houding
 • Omgeving sensitiviteit
 • Samenkracht

Op aanvraag is het uitgebreide profiel, waarin dit is uitgewerkt, beschikbaar.

De algemeen directeur van VO Veghel geeft, samen met de directieleden, leiding aan de ontwikkeling van het Zwijsen college en het Fioretti college. De leerlingenaantallen van de scholen ontwikkelen zich beter dan op grond van de bevolkingsontwikkeling kon worden verwacht. De kwaliteit van het onderwijs en de resultaten van de scholen zijn goed. De bedrijfsvoering van de organisatie staat er goed voor.

De algemeen directeur legt verantwoording af aan de raad van bestuur van vereniging OMO en levert samen met de rectoren en algemeen directeuren van de overige OMO-scholen in het centraal schoolleidersoverleg een bijdrage aan het beleid van de vereniging als geheel.

De algemeen directeur:

 • is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en het onderwijskundig profiel van VO Veghel
 • is integraal verantwoordelijk voor de ontwikkeling van personeel en organisatie en de bedrijfsvoering van VO Veghel en geeft leiding aan directie en andere personeelsleden van de school
 • kan herkenbaar vormgeven aan het profiel van de school in de regio en onderhoudt relaties in de omgeving van de school ( o.a. gericht op het vormgeven van doorlopende leerlijnen)
 • stuurt de inhoudelijke ontwikkeling van het onderwijs en initieert onderzoek naar deze ontwikkeling
 • participeert in het team van rectoren en algemeen directeuren OMO en levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van vereniging breed beleid
 • draagt de identiteit van de vereniging uit
 • is overlegpartner voor de belanghebbenden (medezeggenschap, Raad van Advies, leerlingenraad en externe partijen)
 • geeft vorm aan de academische opleidingsschool, participeert in het bestuur van het samenwerkingsverband passend onderwijs en is penvoerder Sterk Techniek Onderwijs

Vereniging OMO geeft veel ruimte aan de algemeen directeur bij het sturen van de ontwikkeling van de scholen. Performance-indicatoren (harde en zachte indicatoren) vormen een indicatie van de prestaties van de school en daarmee van de directeur. Evaluatie vindt jaarlijks plaats in het jaargesprek aan de hand van voortschrijdende cijfers en vergelijking met landelijke bechmarkcijfers. Het persoonlijk functioneren wordt 3-jaarlijks besproken in de HD(human development)-cyclus

Belangrijke uitdagingen voor de algemeen directeur van VO Veghel, naast het borgen van goed onderwijs, in de komende periode:

 • de ambities van het schoolplan realiseren conform de uitgezette koers van de vereniging en van de scholen. Doorontwikkelen van VO Veghel en de afzonderlijke scholen.
 • externe focus is belangrijk in:
  o versterken van de collegiale samenwerking met de scholen in de regio
  o aansluiten bij bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld en vormgeven van samenwerkingsprojecten
  o invullen van de boegbeeldfunctie in de omgeving van de scholen
 • doorontwikkelen van ICT en onderwijsinnovatie
 • zorgen voor verbinding met vereniging OMO, onder andere door deelname aan verenigingsstuurgroepen
 • participeren in de vereniging brede innovatie broedplaatsen
 • verdere uitbouw van de academische opleidingsschool en andere onderzoeksactiviteiten en programma’s

Functie eisen

De ideale kandidaat:
 • beschikt over een academisch werk- en denkniveau
 • heeft ruime ervaring in een leidinggevende functie en affiniteit met (voortgezet) onderwijs
 • heeft een stijl van leidinggeven die past bij leidinggeven aan professionals, ruimte gevend en enthousiasmerend, zorgt voor betrokkenheid van personeel en leerlingen
 • heeft kennis en inzicht in bedrijfsvoering en financieel beleid
 • is ondernemend en creëert vanuit maatschappelijke ontwikkelingen kansen en zet die ook om in concrete initiatieven
 • maakt keuzes en weet veranderingen tot resultaat te brengen
 • is communicatief sterk, heeft een open en luisterende houding naar leerlingen, personeel en ouders
 • informeert en betrekt de medezeggenschap in een vroeg stadium
 • heeft een focus op hoofdlijnen en een helicopterview
 • is een sterke persoonlijkheid met natuurlijk overwicht
 • is een sterke motivator, die inspireert en stimuleert. Warm, inlevend, empathisch en beschikt over humor.

Bedrijfsprofiel

Organisatie
Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) is in 1916 opgericht.
Enkele kengetallen:

 • 68 scholen voor katholiek voortgezet onderwijs in Noord-Brabant
 • 7500 werknemers
 • 32 rectoren en algemeen directeuren
 • Jaarbegroting van ca. € 600 mln.

Alle scholen hebben een raad van advies. Twee leden van deze raad zijn q.q. lid van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs en alle leden zijn ambassadeur van de scholen en zorgen ervoor dat de buitenwereld naar binnen wordt gebracht.

De strategie van OMO voor de komende jaren is uitgewerkt in ’Koers 2023: onderwijs met overtuiging‘. Het is aan de scholen om aan de doelstellingen die daarin worden beschreven, vorm te geven. Voor het uitvoeren van hun opdracht beschikken de rectoren/directeuren via een managementstatuut over veel bevoegdheden.

VO Veghel
VO Veghel is het samenwerkingsverband van twee scholen in Veghel.
Het samenwerkingsverband bestaat uit de volgende scholen:

 • Zwijsen college: havo en vwo (excellente school) (1431 leerlingen)
 • Fioretti college: PrO, vmbo (excellente school) en mavo (1382 leerlingen)

Voor meer informatie over vereniging OMO en VO Veghel zijn de volgende bronnen beschikbaar:
- Website Zwijsen college
- Website Fioretti college
- Koers 2023
- Website OMO

Arbeidsvoorwaarden

Vereniging OMO biedt, afhankelijk van opleiding en relevante werkervaring, een salaris van maximaal € 8.702,- bruto per maand bij een full time aanstelling (schaal 16 van de CAO OMO) en zeer goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Procedure

Vereniging OMO laat zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong.
Door Aardoom & de Jong geselecteerde kandidaten gaan in gesprek met een benoemingscommissie en een adviescommissie. De gesprekken met deze commissies zullen naar verwachting plaatsvinden in week 37, 38 en 39 van 2022.

Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure, een assessment kan hier ook onderdeel van uitmaken.

Uw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor 7 oktober 2022.

Locatie

Veghel

Publicatie datum

01-08-2022

Algemeen Directeur VO Veghel - Ons Middelbaar...
Aardoom & De Jong B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close