Voor Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) is Aardoom & de Jong op zoek naar een dynamische en zelfstandige Beleidsadviseur Financiering & Contractering  Medisch Specialistische Zorg. 

 

Wil jij impact maken voor de zorg? Jouw kennis en expertise inbrengen voor de Medisch Specialistische Zorg? Wil jij zelfstandig aan tafel zitten bij o.a. NZa, VWS en ZN, en daarmee bijdragen aan bijvoorbeeld het beperken van wachttijden in de zorg? Wil jij ruimte om zelfstandig te werken, ruimte om kansen te zien en te benutten? En wil je, na enkele jaren werkervaring, een sprong maken in jouw loopbaan door middel van het ontwikkelprogramma Groeiversneller I – Impact & Effectiviteit van Aardoom & de Jong? Dan is hier de uitdaging voor jou! 

Beleidsadviseur Financiering en Contractering Medisch Specialistische Zorg & Groeiversneller I (Reactietermijn verstreken)

Reactietermijn verstreken

Functieomschrijving

Beleidsadviseur Financiering & Contractering Medisch Specialistische Zorg
(32-36 uur Zoetermeer)

Functieomschrijving

Voor ZKN zijn we op zoek naar een beleidsadviseur Financiering & Contractering medisch specialistische zorg. Het betreft een dynamische en zelfstandige functie met veel ruimte voor persoonlijke invulling. Bovendien is het een functie met veelvuldige externe contacten. Naast de grote mate van zelfstandigheid is interne samenwerking geboden. Regelmatige afstemming met de Manager Financiering & Contractering en collega’s heeft het karakter van ‘halen en brengen’ en vormt het fundament onder de optimalisatie van de dienstverlening van ZKN aan haar leden.

Met ingang van 2021 is het portfolio Financiering & Contractering (F&C) gesplitst in twee functies, te weten manager Financiering & Contractering en beleidsadviseur Financiering & Contractering. De functie van manager F&C richt zich op werkzaamheden voortkomend uit het hoofdlijnenakkoord MSZ (HLA) en het relatiebeheer met de zorgverzekeraars. De beleidsadviseur F&C heeft als takenpakket het uitvoeren van alle technisch gerelateerde (beleids-)werkzaamheden binnen F&C.

De beleidsadviseur F&C vertegenwoordigt ZKN aan de diverse overlegtafels bij de NZa, VWS en ZN. De beleidsadviseur F&C is verantwoordelijk voor de opvolging van de daaruit voortvloeiende werkzaamheden, het onderhouden van contacten met de diverse koepels en het betrekken bij/consulteren van de leden voorafgaand aan de overleggen en het informeren van het bestuur en de leden van ZKN over de uitkomsten van de overleggen via de geëigende ZKN- communicatiekanalen. Dit gaat in nauwe samenspraak met de manager F&C en de direct betrokken collega’s.

De beleidsadviseur rapporteert formeel aan de directeur, echter nauwe afstemming van taken en overleg met de manager F&C is een voorwaarde om beide rollen goed te laten verlopen en de synergie optimaal te benutten.

De rol van beleidsadviseur F&C wordt op dit moment interim vervuld.

De Groeiversneller l - Impact & Effectiviteit

Naast jouw baan als beleidsadviseur neem je deel aan Groeiversneller l. Dit eenjarig trainingsprogramma ondersteunt je om jezelf versneld te ontwikkelen bij ZKN.

Je werkt aan zowel je persoonlijke als professionele ontwikkeling. Niet alleen je zelfkennis en zelfinzicht nemen toe, je verbetert ook jouw interactie en communicatie met anderen. Daarnaast ga je je verdiepen in een reeks stevige inhoudelijke thema’s die het verschil maken in de zorg/publieke sector. Zo word je effectiever in je werk en wordt impact maken eenvoudiger.

Kijk voor meer informatie over Groeiversneller l - Impact & Effectiviteit op: https://www.aardoomendejong.nl/ontwikkelen/academie/groeiversneller

Functie eisen

Als Beleidsadviseur F&C beschik je over de kennis en ervaring binnen het vakgebied F&C binnen de MSZ. Bij voorkeur heb je kennis van de technische kant van de contractering, de bekostiging van de MSZ, het bijbehorende declaratieverkeer (DBC-systematiek) en de rollen en taken van de verschillende actoren als NZa, zorgverzekeraars en andere MSZ koepels met bijbehorend krachtenveld.

Je kent de taal die gesproken wordt en je bent communicatievaardig in woord en geschrift. Je draagt zorg voor adequate verslaglegging en borging van de werkzaamheden binnen de ZKN geëigende administratieve processen.

Kennis en Ervaring

Als Beleidsadviseur F&C beschik je in elk geval over de volgende kennis en ervaring:

  • Je hebt een afgeronde relevante WO-opleiding (bijv. bedrijfskunde, beleid en management in de gezondheidszorg) of je hebt een achtergrond in de contractering (bij een zorgverzekeraar of zorgaanbieder) en/of in bedrijfs- en declaratieprocessen in de MSZ
  • minimaal 2-3 jaar ervaring in een relevante beleidsfunctie
  • Het is een pré als je bekend bent met het zorglandschap of eerder hebt gewerkt bij (leden)organisaties in een politiek gevoelig veld, zoals toezichthouders in de zorg
  • Affiniteit met zorgondernemerschap
  • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
  • Proactief, zelf startend en flexibel
  • Expert op het gebied van Word/Excel en ervaring met het werken met data

Bedrijfsprofiel

Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) is de branchevereniging voor zelfstandige klinieken in Nederland, die medisch specialistische zorg bieden. De leden voldoen aan het ZKN-keurmerk. Dit keurmerk staat borg voor medische zorg van hoge kwaliteit, persoonlijke aandacht, korte wachttijden, patiëntveiligheid, uitstekende service en nazorg.

De cultuur van de ZKN bureauorganisatie is te typeren als resultaatgericht en slagvaardig. De onderlinge communicatielijnen zijn kort. De betrokkenheid naar de leden is groot. De schaalgrootte brengt met zich mee dat van de medewerkers een grote mate van flexibiliteit en zelfwerkzaamheid wordt verwacht.

De patiënten waarderen de zorg in klinieken met een 8,8. Het hoogste cijfer binnen de medisch specialistische zorg. Recent onderzoek laat zien dat klinieken met het ZKN-keurmerk significant beter scoren als groep t.o.v. klinieken zonder ZKN-keurmerk. De ontstaansgeschiedenis van ZKN gaat terug naar 1990, terwijl het keurmerk sinds 2006 bestaat.

ZKN telt momenteel 132 leden en zeven kandidaat-leden met in totaal 425 vestigingen. Er zijn bij de ZKN klinieken 6.850 medewerkers en 1.600 medisch specialisten werkzaam. ZKN kent een eigen cao voor de medewerkers van de klinieken. 94% van de leden levert enige mate tot volledige verzekerde zorg. Voor nadere cijfers en details wordt verwezen naar www.zkn.nl.

Bij het bureau van ZKN zijn, inclusief het VIPP5-team, achttien personen werkzaam zijn. Het bureau behartigt de belangen van de leden en is, naast de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra gesprekspartner voor onder andere het ministerie van VWS, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de Inspectie voor de Gezondheidszorg & Jeugd (IGJ) en de zorgverzekeraars. Behalve de belangenbehartiging is praktische ondersteuning van en dienstverlening aan de leden een belangrijke activiteit. Onderdeel daarvan is de ZKN Academie.

De cultuur van de ZKN bureauorganisatie is te typeren als resultaatgericht en slagvaardig. De onderlinge communicatielijnen zijn kort. De betrokkenheid naar de leden is groot. De schaalgrootte brengt met zich mee dat van de medewerkers een grote mate van flexibiliteit en zelfwerkzaamheid wordt verwacht.

ZKN is gevestigd in Zoetermeer en de Groeiversneller I opleiding vindt plaats in Utrecht.

Arbeidsvoorwaarden

ZKN biedt een functie voor 32-36 uur per week. Het betreft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op een vaste aanstelling. Het salaris zal mede afhangen van achtergrond en ervaring. ZKN kent een bonusregeling en een pensioenregeling met een premievrij stelsel en biedt op jaarbasis het recht op 30 vakantiedagen (ft).

Deelname aan het ontwikkelprogramma Groeiversneller l is onderdeel van jouw arbeidsvoorwaarden.

Procedure

ZKN laat zich voor het vervullen van deze vacature bijstaan door Bureau Aardoom & de Jong (ADJ).

Voor deze procedure is de volgende planning vastgesteld:

  • De gesprekken bij ADJ vinden plaats t/m week 52 2021
  • Selectiegesprekken bij ZKN zijn gepland in week 1 en 2 2022
  • Afronding en arbeidsvoorwaardengesprek vinden plaats in week 3 2022

Houd bij je planning rekening met deze data.

Alle sollicitaties gaan via Aardoom & de Jong. Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop.

Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk dinsdag 28 december 2021 tegemoet.

Publicatie datum

17-11-2021

Beleidsadviseur Financiering en Contractering...
Aardoom & de Jong gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close