Bestuurder Elker Jeugdhulp & Onderwijs (Vervuld)

Vervuld

Functieomschrijving

Voor Elker Jeugdhulp & Onderwijs is Aardoom & de Jong op zoek naar een verbindende, daadkrachtige bestuurder. Je bent bedrijfsmatig onderlegd en besluitvaardig. Je voelt je daadwerkelijk verbonden met jongeren, (pleeg) ouders en medewerkers. Een gepassioneerde ondernemende bestuurder die kansen ziet, en in staat is op creatieve wijze samenwerkings- verbanden aan te gaan.

“Ieder kind en jongere verdient het om het beste uit zichzelf te halen.”

De externe omgeving van Elker is dynamisch, complex en soms grillig. De gevolgen van transitie en transformatie bieden kansen en bedreigingen. Elker is haar toekomstvisie en strategische koers aan het bijstellen. De focus is gericht op nieuwe kansen en mogelijkheden, op een herpositionering van haar kernfuncties en een daarop af te stemmen organisatievorm. Als bestuurder beschik je over een netwerk in de zorg en onderwijs en/of bent in staat een regionaal netwerk op te bouwen. Met als uitdaging om continuïteit en kwaliteit van zorgverlening overeind te houden zodanig dat Elker een aantrekkelijke organisatie is voor haar medewerkers, cliënten, pleegouders en een graag geziene samenwerkingspartner in de ‘regionale keten’. De focus is dus zowel intern- als extern gericht. Je weet vanuit visie draagvlak te creëren voor te nemen beslissingen, veranderingen te realiseren en de organisatie door te ontwikkelen. Ook en vooral door eigen voorbeeldgedrag. Voor het onderwijs is de bestuurder het bevoegd gezag.

Functie eisen

Als bestuurder verwachten we dat je:
• Ervaring hebt in een eindverantwoordelijke functie, bijvoorbeeld als directeur/bestuurder in een complexe omgeving. Bij voorkeur in een zorgorganisatie in de jeugdsector. Je hebt een academisch werk – en denkniveau;
• Beschikt over een visie op de toekomst van de zorg die aansluit bij de opvattingen en waarden van Elker Jeugdhulp en Onderwijs, transformatie jeugdzorg en (passend) onderwijs;
• Brede kennis en ervaring hebt met visie- en strategieontwikkeling, verandermanagement en de vertaling ervan naar intern strategisch beleid en bedrijfsvoering. Je hebt ervaring met, en aantoonbaar inzicht, in bedrijfsvoeringprocessen, financiën en o.a. vastgoed;
• Overtuigd bent van de waarde van medezeggenschap van cliënten, pleegouders en medewerkers en geeft daar op open en transparante wijze vorm aan;
• In staat bent om op open, transparante en inspirerende wijze de samenwerking en rolverdeling tussen bestuurder en enerzijds Raad van Toezicht en anderzijds het MT mede vorm te geven;
• Ervaring hebt met het werken met zorg- en onderwijsprofessionals;
• Je weet als maatschappelijk ondernemer op een zakelijke manier kansen in de markt af te wegen, met oog voor de maatschappelijke context. Streeft naar balans tussen financieel en maatschappelijk rendement met oog voor alle bijbehorende risico’s;
• Verbindend bent en communicatief sterk;
• Een veilig en open werkklimaat voor de medewerkers stimuleert;
• Een zakelijke en doelgerichte houding combineert met een sterk vermogen tot zelfreflectie en over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikt extern een rol in het belang van de stichting en dochterondernemingen kan vervullen.

Als het gaat om persoonskenmerken ben je onder meer:
• Vertrouwenwekkend, laagdrempelig en benaderbaar;
• Kritisch en authentiek;
• Transparant en betrouwbaar;
• Innovatief, creatief en toekomstgericht;
• Ondernemend en gericht op samenwerking;
• Empathisch, inspirerend en optimistisch;
• Energiek, oplossingsgericht en een teamplayer.

Bedrijfsprofiel

Elker helpt ouders, kinderen, jongeren in Noord-Nederland bij complexe opgroei-, onderwijs- en opvoedvragen door de inzet van (hoog)specialistische hulp, en speciaal onderwijs. Er wordt aangesloten bij wat er al is en wat goed gaat, en zetten in overleg met de betrokkenen die hulp in die de grootste kans op verbetering biedt. Indien nodig verzorgt Elker langdurige hulp en onderwijs, eventueel via beschermde behandel-, woon- en onderwijsplekken voor kinderen en jongeren. Elker heeft ca. 780 medewerkers in dienst, behandelt gemiddeld genomen tussen de 2.800 – 3.000 cliënten op jaarbasis en heeft meerdere locaties in de noordelijke regio.

Arbeidsvoorwaarden

Onze arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie, met inachtneming van vigerende WNT-klasse III normen en toepasselijke wet- en regelgeving. Inschaling vindt plaats op basis van kennis en ervaring.

Procedure

Bij de werving en selectie laat Elker zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een assessment, referentiecheck, diplomacheck maken deel uit van deze procedure. Uw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 31 januari 2020 tegemoet. Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop/ de website van Aardoom & de Jong.

De gesprekken met de selectie- en adviescommissie staan gepland in week 6 en 7 te Groningen.

Locatie

Noord-Nederland

Publicatie datum

09.01.2020

Contactpersoon

M.W.J. Arends

Deel deze vacature via
Contact Informatie

Maliebaan 108

3581 CZ UTRECHT

 

Ter Pelkwijkpark 18

8011 SH ZWOLLE

 

Parklaan 54A

5613BH EINDHOVEN

 

info@aardoomendejong.nl

+31 30 7371185