Voor Humanitas DMH (Dienstverlening aan Mensen met een Hulpvraag) is Aardoom & de Jong op zoek naar een bestuurder met een groot hart voor de zorg. Je stelt bij al je werkzaamheden en besluiten de mens centraal en je geeft vertrouwen en duidelijkheid aan de medewerkers. Ben jij een dienend leider die waarde kan toevoegen aan Humanitas DMH? Ben jij open, transparant en durf jij je kwetsbaar op te stellen? Toon je lef en ben je ondernemend van aard? Omarm jij de humanistische kernwaarden van Humanitas DMH? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Bestuurder Humanitas DMH (vervuld)

Vervuld

Functieomschrijving

REACTIETERMIJN VERSTREKEN

Voor Humanitas DMH (Dienstverlening aan Mensen met een Hulpvraag) is Aardoom & de Jong op zoek naar een bestuurder met een groot hart voor de zorg. Je stelt bij al je werkzaamheden en besluiten de mens centraal en je geeft vertrouwen en duidelijkheid aan de medewerkers. Ben jij een dienend leider die waarde kan toevoegen aan Humanitas DMH? Ben jij open, transparant en durf jij je kwetsbaar op te stellen? Toon je lef en ben je ondernemend van aard? Omarm jij de humanistische kernwaarden van Humanitas DMH? Dan zijn wij op zoek naar jou!

“behouden en verdiepen wat goed is en creëren en benutten van nieuwe kansen”

Humanitas DMH ondersteunt mensen met een (verstandelijke) beperking en/of gedragsproblemen.
Zij verdienen een waardevolle plek in onze samenleving. Humanitas DMH helpt hen deze plek te vinden. Dit doen zij in nauw contact met verwanten en de omgeving zoals buren en gemeenten. Samen kijken naar wat hen gelukkig maakt. En gaan voor een leefbaardere samenleving waarin plaats is voor iedereen. Daarbij staan de volgende kernwaarden centraal:
• Samen werken aan de ontwikkeling en invulling van de eigen regie;
• Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en voor andere mensen;
• Je voelt je gelijk aan en verbonden met andere mensen in de samenleving.
Bij deze kernwaarden gaat het vooral om het mens zijn. Ieder individu krijgt de ruimte om zich naar eigen behoefte en vermogen te ontwikkelen om zo een volwaardige plek in de samenleving te vinden en behouden.

Je bent boegbeeld van Humanitas DMH, ondernemend van aard en in staat netwerken op te bouwen. Je staat open voor nieuwe kansen en mogelijkheden en je kunt inspelen op ontwikkelingen en veranderingen. Daarbij beschik je over doorzettingsvermogen, ben je besluitvaardig en toon je lef.
Bovendien heb je grote belangstelling voor de cliënten en ben je nauw betrokken bij de samenwerkingspartners van Humanitas DMH. Je bent daarbij nadrukkelijk extern gericht, sensitief en in staat met verschillende culturen om te gaan. Je handelt vanuit de kernwaarden en draagt deze uit.
Jij geeft ruimte en vertrouwen aan cliënten en medewerkers in alle lagen van de organisatie. Je communiceert gelijkwaardig, bent benaderbaar, spreekt de taal van de cliënten en hecht veel waarde aan de bijzondere positie van medezeggenschap.
Je bent een inspirerend leider die medewerkers enthousiasmeert, draagvlak creëert en het goede voorbeeld geeft. Bovendien ben je open, transparant en beschik je over een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
De nieuwe bestuurder werkt vanuit een heldere toekomstgerichte visie die verwoord staat in het strategisch kader 2018-2022 en vanuit de besturingsvisie die meer ruimte beoogt voor cliënt en medewerker. De missie luidt: “Bram voelt zich gelukkig en doet ertoe”. Deze missie geeft weer wat Humanitas DMH iedere dag beoogt, wat het bestaansrecht is en welke waarde ze wil toevoegen. Uitgaande van ‘de bedoeling’ en leidende principes. Je ontwikkelt vanuit bovenstaande strategie, visie en missie de organisatie verder door en doet dit samen met het management, medewerkers en cliënten.
Je leidt de organisatie op inspirerende wijze. Je zorgt voor een gezonde financiële positie en continuïteit. Je geeft direct leiding aan de zeven leden van het MT en bent verantwoordelijk voor goed werkgeverschap. Je realiseert doelstellingen en weegt daarbij de inbreng van alle belanghebbenden, waaronder de OR en CCR. Bovendien vertegenwoordig je Humanitas DMH op enthousiaste wijze naar buiten en lever je een actieve en zichtbare bijdrage aan de ontwikkelingen in de zorgsector en daarbuiten.

Functie eisen

Wat vraagt Humanitas DMH van jou?
• Universitair werk- en denkniveau;
• Ruime werkervaring binnen een eindverantwoordelijke rol;
• Aantoonbare affiniteit met en ervaring in de zorg;
• Ervaring met het werken met zorgprofessionals;
• Kennis van bedrijfsvoering; je hebt ervaring met en aantoonbaar inzicht in bedrijfsvoeringprocessen, financiën en vastgoed;
• Enthousiasme voor technologische ontwikkelingen;
• Verbindend en communicatief sterk;
• Beschikken over een netwerk in de zorg en is in staat het netwerk te behouden en uit te breiden, waarbij partnerschappen worden aangegaan en uitgebouwd;
• Behouden van een veilig en open werkklimaat voor de medewerkers;
• Combineren van een zakelijke en doelgerichte houding met een sterk vermogen tot zelfreflectie.

Je herkent je in de volgende persoonlijke kenmerken:
• Ondernemend, schat risico’s in en lost op creatieve wijze problemen op;
• Kwaliteitsbewustzijn, leidend tot hoge klant- en medewerkerstevredenheid;
• Optimistisch, straalt energie uit en denkt in kansen;
• Transparant en betrouwbaar;
• Toegankelijk en laagdrempelig;
• Integer en rolvast;
• Innovatief, creatief en toekomstgericht.

Bedrijfsprofiel

Humanitas DMH is een landelijk verspreide en lokaal verankerde zorgorganisatie, werkzaam binnen 30 regio’s in drie rayons in Noord, Midden en Zuid-Nederland. Meer dan 1.400 medewerkers en vrijwilligers ondersteunen ruim 3.400 mensen met een (verstandelijke) beperking en/of gedragsproblemen.
De mensen van Humanitas DMH werken met veel vrijheid in een informele omgeving aan daadwerkelijk betere zorg. In samenwerking met de cliënten en hun netwerk biedt de organisatie passende zorg, zodat eenieder op basis van mogelijkheden deel kan nemen aan de samenleving. Humanitas DMH wil koploper zijn in de zorg en streeft naar zorg van wereldklasse. Het zorgaanbod is breed; voor cliënten met een licht verstandelijke beperking met bijkomende problemen, autisme en forensische zorg is het kwaliteitslabel Homerun ontwikkeld. Ook bieden we zorg en begeleiding aan mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking in kleinschalige woonlocaties. De financiering vindt plaats op basis van de Wlz, WMO, forensische zorg, UWV en subsidies. Humanitas DMH werkt structureel samen met stichting Phusis en stichting woonzorg Lojal.

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie, met inachtneming van vigerende WNT2 normen en toepasselijke wet- en regelgeving. Humanitas DMH is volgens de WNT een zorginstelling in de categorie IV. Inschaling vindt nadrukkelijk plaats op basis van kennis en ervaring.

Procedure

Bij de werving en selectie laat Humanitas DMH zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure. Een assessment kan hier ook onderdeel van uitmaken. Solliciteren kan via de solliciteerknop/ de website van Aardoom & de Jong.
Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 28 februari tegemoet.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 12, 18 en 21 maart. Het streven is om de procedure in maart af te ronden. Nadere informatie over de missie, visie, strategisch kader en besturingsvisie kan opgevraagd worden bij Aardoom & de Jong.

Locatie

Nieuwegein

Publicatie datum

29-01-2019

Bestuurder Humanitas DMH (vervuld)
Aardoom & De Jong B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close