Voor Kenter Jeugdhulp is Aardoom & de Jong op zoek naar een Bestuurder die daadkrachtig, politiek sensitief en besluitvaardig is. Daarnaast ben je zowel intern als extern gericht en heb je ervaring met bedrijfsvoering in een zorgorganisatie. Je voelt je daadwerkelijk verbonden met de hulp voor de cliënten, (pleeg)ouders/verzorgers en medewerkers. Een ondernemend Bestuurder met lef en inlevingsvermogen die kansen ziet en in staat is om op creatieve wijze samenwerkingsverbanden aan te gaan. Daarnaast ben je als echte verbinder in staat mensen te verbinden en verbind je strategie en uitvoering met elkaar.

Bestuurder Kenter Jeugdhulp (Vervuld)

Reactietermijn verstreken

Functieomschrijving

Voor Kenter Jeugdhulp is Aardoom & de Jong op zoek naar een Bestuurder die daadkrachtig, politiek sensitief en besluitvaardig is. Daarnaast ben je zowel intern als extern gericht en heb je ervaring met bedrijfsvoering in een zorgorganisatie. Je voelt je daadwerkelijk verbonden met de hulp voor de cliënten, (pleeg)ouders/verzorgers en medewerkers. Een ondernemend Bestuurder met lef en inlevingsvermogen die kansen ziet en in staat is om op creatieve wijze samenwerkingsverbanden aan te gaan. Daarnaast ben je als echte verbinder in staat mensen te verbinden en verbind je strategie en uitvoering met elkaar.

De externe omgeving van Kenter Jeugdhulp is dynamisch en complex. De gevolgen van transitie en transformatie bieden kansen en bedreigingen. Om deze te identificeren dien je breed georiënteerd te zijn en analytisch goed ontwikkeld.

Je bent in staat als boegbeeld van de organisatie een leidende rol te vervullen. Je stuurt rolvast het managementteam aan dat verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding van de verschillende onderdelen van Kenter Jeugdhulp en onderhoudt contacten met externe partijen, waaronder de gemeenten en met de diverse interne (advies)organen.

In deze tijd van transformatie van de jeugdhulp heeft de organisatie te maken met krimpende budgetten en toenemende verantwoordingseisen. Dit vraagt naast een goed inzicht in de bedrijfsmatige processen om ondernemingszin en creativiteit om met “minder” meer resultaten te behalen.

De nieuw te werven Bestuurder van Kenter Jeugdhulp staat voor enkele belangrijke opgaven. Je behoudt en verdiept wat goed is en creëert en benut nieuwe kansen. In dat kader herken en onderschrijf je de analyse van het in uitvoering zijnde verbeterplan. Je wordt enthousiast van het strategisch beleidsplan 2019-2021 en bent bereid deze plannen de komende jaren te implementeren in de organisatie. Bovendien wordt verwacht dat de Bestuurder organisatiesensitief en inlevend is, met specifieke gevoel voor de betrekkingen met de gemeentelijke opdrachtgevers en in staat is nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan. Continuïteit van dienstverlening staat hierbij voorop.

Als Bestuurder beschik je in elk geval over de volgende kennis en ervaring

Ervaring als bestuurder in een complexe omgeving, bij voorkeur in een zorgonderneming of binnen het lokaal bestuur;

 • Academisch werk – en denkniveau;
 • Beschikt over een visie op de toekomst van de zorg die aansluit bij de opvattingen en waarden van Kenter Jeugdhulp;
 • Brede kennis van en ervaring met visie- en strategieontwikkeling, verandermanagement en de vertaling ervan naar intern strategisch beleid en bedrijfsvoering;
 • Regionale binding en/of het vermogen deze binding snel te realiseren;
 • Kennis van bedrijfsvoering; je hebt ervaring met en aantoonbaar inzicht in bedrijfsvoeringprocessen, financiën en vastgoed
 • Beschikt over een netwerk in de zorg en bent in staat het netwerk te behouden en uit te breiden, waarbij partnerschappen worden aangegaan en uitgebouwd;
 • Overtuigd van de waarde van medezeggenschap van cliënten en medewerkers.

Je herkent je in de volgende persoonlijke kenmerken:

 • Verbindend, politiek sensitief en empathisch;
 • Transparant en betrouwbaar;
 • Vertrouwenwekkend en benaderbaar;
 • Innovatief, creatief en toekomstgericht;
 • Ondernemend, besluitvaardig en gericht op samenwerking;
 • Inspirerend en optimistisch.

Organisatie

Kenter Jeugdhulp biedt gespecialiseerde opvoedhulp en psychische hulp voor jeugdigen van 0 tot 23 jaar met ontwikkelings-, gedrags- en gezinsproblemen en hun gezinnen, in de regio’s Amsterdam-Amstelland, Haarlemmermeer, IJmond en Zuid-Kennemerland. Kenter richt zich op kinderen, jongeren en hun opvoeders die net wat meer nodig hebben. Het doel daarbij is om optimale ontwikkelingsmogelijkheden te creëren voor élk kind en élke jongere. De missie van Kenter Jeugdhulp is dan ook duidelijk: het versterken van de veerkracht en het zelfvertrouwen van kinderen, jongeren en hun gezinnen, zodat zij zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen.

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie, met inachtneming van vigerende WNT2 normen en toepasselijke wet- en regelgeving. Kenter Jeugdhulp is volgens de WNT een zorginstelling in de categorie III (strevend naar ontwikkeling naar IV). Inschaling vindt nadrukkelijk plaats op basis van kennis en ervaring.

Procedure

Uw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 21 april 2020 tegemoet.
Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure, een assessment kan hier ook onderdeel van uitmaken. Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop.

Publicatie datum

20-03-2020

Bestuurder Kenter Jeugdhulp (Vervuld)
Aardoom & de Jong gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close