Aardoom & de Jong is voor Kenter Jeugdhulp op zoek naar een Bestuurder die, als enige bestuurder, leiding geeft aan de organisatie en zodoende integraal verantwoordelijk is voor het strategisch beleid, de kwaliteit van de zorg en bedrijfsvoering.

Bestuurder Kenter (Vervuld)

Reactietermijn verstreken

Functieomschrijving

Reactietermijn verstreken

Aardoom & de Jong is voor Kenter Jeugdhulp op zoek naar een kandidaat die vanuit de missie en visie samen met het Managementteam de innovatie verder brengt. Een bestuurder die toegankelijk en verbindend is, inhoudelijk gedreven en zich verbonden voelt met de hulp voor de cliënten, hun ouders/verzorgers, pleegouders, de medewerkers en andere betrokkenen.
De externe omgeving van Kenter Jeugdhulp is dynamisch en complex. De gevolgen van transitie en transformatie bieden kansen en bedreigingen. Om deze te identificeren dient de kandidaat breed georiënteerd te zijn en diens analytisch vermogen goed ontwikkeld.

De bestuurder is nadrukkelijk in staat om als boegbeeld van de organisatie een leidende rol te vervullen en onderhoudt contacten met externe partijen en met de diverse interne (advies)organen.

In deze tijd van transformatie van de Jeugdhulp heeft de organisatie te maken met krimpende budgetten en toenemende verantwoordingseisen. Dit vraagt naast een goed inzicht in de bedrijfsmatige processen om ondernemingszin en creativiteit om met “minder” meer resultaten te behalen. Tevens is de kandidaat in staat om beproefde werkwijzen te vertalen naar nieuwe concepten.

Functie eisen

  • Ervaring als bestuurder in een complexe omgeving, bij voorkeur in een zorgonderneming of binnen het lokaal bestuur
  • Academisch werk – en denkniveau
  • Beschikt over een visie op de toekomst van de zorg die aansluit bij de opvattingen en waarden van Kenter Jeugdhulp
  • Het vermogen om de professionaliteit uit te bouwen met behoud van de informele sfeer binnen de organisatie
  • Brede kennis van en ervaring met visie- en strategieontwikkeling, verandermanagement en de vertaling ervan naar intern strategisch beleid en bedrijfsvoering
  • Regionale binding en/of het vermogen deze binding snel te realiseren.
  • Affiniteit met netwerken en samenwerking
  • Goed zicht op de primaire processen en de bedrijfsprocessen en de implementatie daarvan
  • Ruime ervaring met bedrijfsvoering en financiën.

Persoonlijkheidsprofiel
De kandidaat dient inzicht te hebben in de ontwikkelingen binnen het zorgveld, werkt proces en resultaatgericht, weet hoofd- en bijzaken te onderscheiden, kan snel schakelen, vertalen van buiten naar binnen en vice versa en accuraat handelen. De kandidaat is ondernemend en in staat om kansen te zien en aan te pakken.
Dit vraagt om tact, integriteit en onberispelijk gedrag van de bestuurder die daarbij vertrouwenwekkend en benaderbaar dient te zijn. Verder is organisatiesensitiviteit en het vermogen mensen te kunnen verbinden van groot belang. De bestuurder voedt het MT en, als vertegenwoordiger van Kenter Jeugdhulp, externe samenwerkingspartners en is gericht op samenwerking, zowel intern als extern.
De bestuurder vindt het een uitdaging om te werken met hoogopgeleide professionals, waarbij integriteit, authenticiteit en resultaatgerichtheid vanzelfsprekend zijn.

Bedrijfsprofiel

Kenter Jeugdhulp biedt een unieke combinatie van Jeugd GGZ, Jeugd en Opvoedhulp en maatschappelijke opvang voor jongeren in Noord-Holland. Kenter Jeugdhulp is op 1 juli 2015 ontstaan door een fusie tussen OCK het Spalier en Jeugdriagg Noord-Holland Zuid. Op 1 januari 2016 sloot ook Spaarnezicht, sociaal pension voor zwerfjongeren, aan. Jaarlijks worden met 400 medewerkers ongeveer 4000 cliënten geholpen. Het budget bedraagt ruim 27 miljoen. Eind 2016 rondt Kenter de integratie af. Er zijn o.a. al ambulante multifocale teams gevormd, er is een gezamenlijk bedrijfsbureau ingericht en de hulpverlening is geregionaliseerd. Nu wordt overgegaan naar een eenhoofdige Raad van Bestuur. De nadrukkelijke focus ligt de komende periode op innovatie en vernieuwing.
Missie van de instelling: Kenter Jeugdhulp versterkt de veerkracht en het zelfvertrouwen van kinderen, jongeren en hun gezinnen, zodat zij zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen.
Kernwaarden: betrokken, deskundig en samenwerkend.

De Raad van Bestuur bestaat thans uit 2 leden. Bij de start van de fusie, die goed verloopt, is al afgesproken op termijn over te gaan naar 1 bestuurder omdat de omvang van de organisatie, de span of control maar ook de kwaliteit van het huidige managementteam dat rechtvaardigt. Per 1 juli 2016 gaat een van de huidige bestuurders met pensioen. De andere bestuurder heeft aangegeven de voorkeur te geven aan een nieuwe opdracht buiten Kenter, begin 2017. Zodoende kan er een goede overdracht plaatsvinden. De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en overlegt met de ondernemingsraad, cliëntenraad en pleegouderraad.
Kenter biedt specialistische jeugdhulp in de vorm van ambulante multifocale teams, poliklinische Jeugd GGZ, FACT bemoeizorg, Kinder- en Jeugd Traumacentrum, crisishulp, pleegzorg, dag/ deeltijdbehandeling en diverse vormen van residentiele jeugdhulp en maatschappelijke opvang.

Arbeidsvoorwaarden

Kenter Jeugdhulp biedt een marktconform salaris passend binnen de Wet Normering Topinkomens (WNT 2 2015).

Procedure

De werving en selectie wordt verricht door het bureau Aardoom & de Jong. Een employment-screening en een referentieonderzoek maken, nadrukkelijk onderdeel uit van deze procedure. Solliciteren kan via de "Solliciteer" knop. Je reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk maar in ieder geval voor maandag 22 augustus a.s.
Een assessment maakt deel uit van de procedure.

Meer informatie is te vinden op de website van Kenter Jeugdhulp. De publieksversie van het strategisch beleidsplan is voor belangstellenden op te vragen bij Aardoom & de Jong.

Locatie

Kennemerland

Publicatie datum

21-06-2017

Bestuurder Kenter (Vervuld)
Aardoom & De Jong B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close