Voor Stichting Neboplus is Aardoom & de Jong op zoek naar een betrokken bestuurder die weet hoe je samen waarde(n)vol wonen en zorg toekomstbestendig maakt.  Ben jij een bestuurder met visie, die goed aanvoelt hoe je identiteit, ondernemerschap en mensgericht maatwerk met elkaar verbindt? Dan maken we graag kennis met jou.

Bestuurder
(36 uur, Barneveld)

 

Bestuurder - Neboplus (vervuld)

Vervuld

Wat ga je doen?

Als bestuurder geef je leiding aan Stichting Neboplus (hierna: Neboplus). Je bent verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen van de strategische beleidsdoelstellingen en de implementatie ervan. Je signaleert relevante wettelijke en maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van wonen en zorg en vertaalt deze naar de organisatie. Op het moment dat de huidige (interim) bestuurder aan jou het stokje overdraagt, pak jij de verdere implementatie ter hand van het breed gedragen meerjarenbeleid 2022-2025 ‘Van Betekenis’.

Voor de toekomst ligt jouw focus op de aansluiting bij veranderingen in de landelijke wet- en regelgeving rond financiering van wonen en zorg, de verdere professionalisering van de organisatie, de recente uitbreiding naar een tweede locatie en de verkenning van mogelijkheden voor een derde locatie. Vanzelfsprekend draag je zorg voor toetsing en evaluatie van beleid, rapporteer je hierover aan de Raad van Toezicht (hierna: RvT) en stuur je bij waar nodig. Met de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad onderhoud je een open en constructieve relatie.

Je geeft leiding aan het Managementteam (hierna: MT). Dit bestaat uit vier managers voor Zorg & Welzijn, Facilitair Bedrijf, Bedrijfsvoering en de nieuwe locatie Het Voorthuis. Daarnaast ben je het rechtstreekse aanspreekpunt voor de behandeldienst en geef je direct leiding aan de beleidsadviseur, adviseur kwaliteit & veiligheid en communicatieadviseur. Met het MT is de afgelopen tijd door de bestuurder geïnvesteerd in leren en ontwikkelen, langs de lijn van ‘systemisch werken’. Deze beweging zet jij voort. Jouw collegialiteit en participerende leiderschapsstijl zijn daarbij cruciaal.

Naar buiten toe ben jij het boegbeeld van Neboplus en onderhoud je contacten met mede-zorgaanbieders, gemeenten, welzijnsorganisaties, woningcorporaties, leveranciers en andere relevante externe partijen. Samen met hen zoek je continu naar een zo volledig mogelijk aanbod voor de bewoners op het gebied van intra- en extramurale zorg.

Zowel op vaste momenten in een besluitvormingsproces als tussentijds, weet je als bestuurder de RvT te vinden en te benutten. Door vanuit wederzijds vertrouwen op professionele wijze met elkaar om te gaan, is ieder vanuit zijn eigen rol optimaal in staat om bij te dragen aan continuïteit en vernieuwing van de dienstverlening door Neboplus.

Waar staat Neboplus voor?

Neboplus is een woonzorgcentrum voor ouderen met een christelijke identiteit en biedt verschillende vormen van wonen en zorg onder één dak in Barneveld. Ongeveer 300 medewerkers en vrijwilligers zetten zich met hart en ziel in voor waarde(n)volle ouderenzorg. Dat doen ze op een ondernemende wijze, samen met familie en naasten van bewoners en samenwerkingspartners. Niet voor niets zijn de kernwaarden: ‘samen’, ‘waarde(n)vol’ en ‘ondernemend’. Voor meer informatie over Neboplus klik hier.

De organisatie kenmerkt zich door warmte, mensgerichtheid en kleinschaligheid. Zowel bewoners als medewerkers geven Neboplus een hoge waardering; de organisatie staat in de top tien van beste zorginstellingen in Nederland en heeft meer dan voldoende personeel. De protestants-christelijke identiteit wordt bij Neboplus gekoesterd en is vertaald naar een ‘identiteitsbewijs’, waarin is verwoord hoe medewerkers daar inhoud aan willen geven. Voor dit identiteitsbewijs klik hier.

Neboplus kiest er bewust voor om lokaal geworteld te zijn en klein te blijven zodat de lijnen kort kunnen blijven en de intieme sfeer behouden blijft. Tegelijkertijd wil Neboplus een passend antwoord bieden op de groeiende vraag naar betaalbare en geschikte woningen voor ouderen. Het resultaat daarvan is dat er in het najaar van 2023 een tweede locatie geopend zal gaan worden: Het Voorthuis in Voorthuizen. Ook ligt er een initiatief voor een derde locatie in de wijk Bloemendal.

Wat breng je mee?

Als bestuurder van Neboplus beschik je in ieder geval over de volgende kennis en ervaring:

 • academisch werk- en denkniveau;
 • bestuurlijke ervaring en/of ervaring op directieniveau in de zorg (ervaring met een organisatie met meerdere locaties is een pré) ;
 • ervaring met het aangaan en onderhouden van samenwerkingsverbanden;
 • ervaring met het leiden van een organisatie in ontwikkeling;
 • ervaring in het opbouwen en onderhouden van netwerken;
 • visie op het ontwikkelen van woonzorgconcepten;
 • affiniteit met langdurige ouderenzorg.


Wat typeert jou?
Je hebt een positieve grondhouding en ziet meer kansen dan belemmeringen op je pad. De bewoners van Neboplus en de uitdagingen in het veranderende zorglandschap zetten jou iedere dag weer in beweging om het goede te doen. Je onderschrijft de grondslag en doelstellingen van Neboplus en voelt je daar vertrouwd mee. Met waardering voor het verleden, doe je wat goed en nodig is voor de toekomst. Daarbij benoem je wat je ziet, ook op het niveau van de onderstroom. Je luistert goed, stelt je kwetsbaar op maar bent tegelijk helder over kaders; waar nodig breng je overzicht, structuur en rust. Je bekrachtigt medewerkers in hun professionele groei en weet ruimte te geven vanuit vertrouwen.

Welke competenties heb je?

 • je hebt visie: slaagt erin zaken in een breder kader te zetten; bent analytisch sterk en kan beleidsmatig denken en adviseren met de lange termijn voor ogen; schakelt makkelijk tussen strategie en praktijk;
 • je bent omgevingsbewust: laat blijken goed geïnformeerd te zijn over inhoudelijke, organisatorische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en weet deze effectief te benutten voor de organisatie;
 • je past situationeel leiderschap toe: luistert, inspireert, faciliteert, coacht, verbindt, instrueert en delegeert; bent empathisch en weet heldere kaders te stellen;
 • je hebt overtuigingskracht: benadert samenwerkingspartners gemakkelijk; wint anderen voor ideeën en standpunten door te inspireren en ruimte te bieden;
 • je toont ondernemerschap: signaleert kansen en mogelijkheden voor (nieuwe) diensten en samenwerkingsverbanden; weet realistische inschattingen te maken omtrent de haalbaarheid van plannen, bent vaardig in onderhandelingen en weet tot resultaat te komen;
 • je hebt inlevingsvermogen: bent je bewust van de houding, gevoelens en omstandigheden van anderen en van de invloed van het eigen gedrag op hen.

Arbeidsvoorwaarden

Voor deze baan biedt Neboplus een bezoldiging aan die valt binnen WNT klasse 3 Zorg en Jeugdhulp.

Procedure

In deze procedure laat Neboplus zich bijstaan door Aardoom & de Jong. Voel je vrij om voor meer informatie contact op te nemen met Marielle Veerman.

Wil je solliciteren, dien dan je motivatie en cv zo spoedig mogelijk en uiterlijk voor 23 juni a.s. in via de sollicitatieknop. Een assessment, referentie- en diplomacheck maken onderdeel uit van deze sollicitatieprocedure.

Voor de procedure geldt de volgende planning:
- Sluiting reactietermijn vacature: 23 juni 2023
- Interviews met kandidaten door Aardoom & de Jong: 26 en 27 juni
- Selectiegesprekken bij Neboplus: 3 en 10 juli
- Assessment en arbeidsvoorwaardengesprek: 12 en 13/14 juli

Publicatie datum

01-06-2023

Bestuurder - Neboplus (vervuld)
Aardoom & De Jong B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close