Voor de Raphaëlstichting is Aardoom & de Jong op zoek naar een verbindende en inspirerende bestuurder met hart voor de zorg. Je stelt bij al je werkzaamheden en besluiten de mens centraal en je geeft vertrouwen en duidelijkheid aan de medewerkers. Omarm jij de antroposofische kernwaarden en kan jij mede vanuit deze waarden leiding geven aan de Raphaëlstichting? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Bestuurder Raphaëlstichting (Vervuld)

Reactietermijn verstreken

Functieomschrijving

Voor de Raphaëlstichting is Aardoom & de Jong op zoek naar een verbindende en inspirerende bestuurder met hart voor de zorg. Je stelt bij al je werkzaamheden en besluiten de mens centraal en je geeft vertrouwen en duidelijkheid aan de medewerkers. Omarm jij de antroposofische kernwaarden en kan jij mede vanuit deze waarden leiding geven aan de Raphaëlstichting? Dan zijn wij op zoek naar jou!

De Raphaëlstichting biedt zorg en begeleiding, vanuit een antroposofische visie, aan kinderen, jeugdigen, volwassenen en ouderen met een lichamelijke of psychische beperking. Zij wil het voor cliënten en medewerkers mogelijk maken zich naar lichaam, ziel en geest te ontplooien, al naar gelang de leeftijdsfase. De Raphaëlstichting versterkt de individuele ontwikkeling vanuit sociale samenhang die bouwt op het streven naar zingeving. Hierbij hoort een breed gedragen cultuur, die cliënten en medewerkers het vertrouwen geeft zich te ontplooien en initiatieven te nemen.
De Raphaelstichting onderkent dat de zorg enorm in beweging is. Als opgave hiervoor kiest de Raphaëlstichting voor een meerjarenvernieuwingsbeweging die wordt gevoed door de cultuur van voortdurende aandacht voor de mens en voor menselijkheid.

De Raad van Bestuur bestaat uit twee leden en is integraal verantwoordelijk voor het beleid, en de uitvoering daarvan binnen de Raphaëlstichting. Daarin staan de kwaliteit van zorg en bedrijfsvoering nadrukkelijk centraal.

Je bent, samen met je collega-Bestuurder, boegbeeld, ondernemend van aard en in staat netwerken op te bouwen. Je staat open voor nieuwe kansen en je kunt inspelen op de vele ontwikkelingen in de zorg. Daarbij beschik je over doorzettingsvermogen en ben je besluitvaardig. Bovendien heb je grote betrokkenheid bij de cliënten en ben je nauw betrokken bij de samenwerkingspartners van de Raphaelstichting.

Je bent in staat met verschillende culturen om te gaan. Je handelt vanuit de antroposofische kernwaarden en je draagt deze uit. Jij geeft ruimte en vertrouwen aan cliënten en medewerkers in alle lagen van de organisatie. Je communiceert gelijkwaardig, bent benaderbaar, enthousiasmerend, spreekt de taal van de cliënten en je hecht veel waarde aan de bijzondere positie van medezeggenschap (OR, CR, COR, CCR).

De nieuwe bestuurder werkt tevens vanuit de meerjarenvernieuwingsbeweging: “Luisteren… en doen”! De drie puntjes tussen de werkwoorden geven een tussenruimte aan waarin luisteren, écht luisteren, zich kan verdiepen. Dit is voor jou van grote waarde.

Je leidt, samen met de voorzitter van het Bestuur, de organisatie op inspirerende wijze. Je zorgt voor een gezonde financiële positie en continuïteit. Je geeft mede direct leiding aan het MT en bent zodoende verantwoordelijk voor goed werkgeverschap. Daarnaast stuur je eveneens het Centraal Bureau aan. Bovendien vertegenwoordig je de Raphaelstichting op enthousiaste wijze naar buiten en lever je een actieve en zichtbare bijdrage aan de ontwikkelingen in de zorgsector en daarbuiten.

Het nieuw aan te trekken lid Raad van Bestuur krijgt de volgende aandachtsgebieden in portefeuille:
· Zorg en innovatie van zorg;
· HRM en opleidingen;
· Onderzoek en kennisbeleid;
· Veiligheidsbeleid.

Wat vraagt de Raphaëlstichting van jou?

• Universitair werk- en denkniveau;
• Ruime werkervaring binnen een eindverantwoordelijke rol;
• Aantoonbare affiniteit met en ervaring in de zorg, bij voorkeur in de 24-uurszorg;
• Ervaring met het werken met zorgprofessionals;
• Kennis van bedrijfsvoering; je hebt ervaring met en aantoonbaar inzicht in bedrijfsvoeringprocessen;
• Je hebt aantoonbare ervaring met het succesvol implementeren van complexe
veranderingsprocessen;
• Combineren van een zakelijke en doelgerichte houding met een sterk vermogen tot zelfreflectie.
• Je onderkent het belang van medezeggenschap.

Je herkent je in de volgende persoonlijke kenmerken:
· Innovatief, communicatief en toekomstgericht;
· Verbindend, empathisch, kan ruimte geven en kan sturen binnen kaders;
· Gemakkelijk benaderbaar, congruent en waardegedreven;
· Kwaliteitsbewust, leidend tot hoge klant- en medewerkerstevredenheid;
· Ondernemend, daadkrachtig en humoristisch;
· Transparant, betrouwbaar en rolvast.

De Raphaëlstichting

De Raphaëlstichting is een waardegedreven netwerkorganisatie waarbinnen zeven instellingen met elkaar samenwerken vanuit een gemeenschappelijke visie. De Raphaëlstichting is een organisatie met een omzet van 50 miljoen euro en met 1400 medewerkers, die werkzaam is in vijf regio's voor de Langdurige Zorg. Iedere instelling is lokaal geworteld en ontwikkelt vanuit de hoofdvestiging een brede keten van zorg. Gezamenlijk geven zij uitvoering aan het algemene beleid van de stichting.
Zij verleent zorg aan mensen van alle leeftijden met een verstandelijke beperking, soms in combinatie met een lichamelijke of psychiatrische beperking, met verpleegbehoefte en met niet aangeboren hersenletsel. Daarnaast biedt zij psychiatrische behandeling aan kinderen en volwassenen in het kader van de zorgverzekeringswet.

De Raphaëlstichting werkt vanuit de antroposofische visie op zorg. Deze visie legt het accent op de
individuele ontwikkelingsmogelijkheden en op de wederkerige ontwikkeling van bewoners en begeleiders. Omdat mensen zich juist aan elkaar ontwikkelen, is het bevorderen van de sociale vaardigheden en het vormen van gemeenschappen een belangrijk streven. Verder wordt veel aandacht besteed aan de sfeer, de inrichting van de omgeving en een krachtig cultureel leven.
De stichting omvat woongemeenschappen, waaronder vier intramurale instellingen en diverse kleine woonvormen, werkvoorzieningen voor volwassenen, kinderdagcentra, logeerhuizen, thuisondersteuning, poliklinische behandeling en verpleeghuiszorg.

De voorzieningen bevinden zich verspreid over Noord-Holland en Zuid-Holland, van Texel tot Haarlem en van Schoorl tot Amsterdam en in Den Haag.

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie, met inachtneming van vigerende WNT2 normen en toepasselijke wet- en regelgeving. De Raphaëlstichting is volgens de WNT een zorginstelling in de categorie IV. Een lease auto is onderdeel van de arbeidsvoorwaarden. Inschaling vindt plaats op basis van kennis en ervaring.

Procedure

Bij de werving en selectie laat de Raphaëlstichting zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure, een assessment kan hier ook onderdeel van uitmaken. Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop / de website van Aardoom & de Jong.

Uw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 30 januari tegemoet. De sollicitatiegesprekken bij de Raphaëlstichting vinden plaats op 13 en 14 februari. Het streven is de procedure in februari af te ronden.

Locatie

Schoorl

Publicatie datum

15-01-2020

Bestuurder Raphaëlstichting (Vervuld)
Aardoom & De Jong B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close