Businessmanager Control SMZ - UWV

Vervuld

Functieomschrijving

Aardoom & de Jong is voor het UWV, divisie Sociaal Medische Zaken (SMZ), op zoek naar een ambitieuze en stevige Businessmanager Control binnen de afdeling Business Control & Kwaliteit (BC&K). BC&K helpt het management bij het continue verbeteren van de effectiviteit, kwaliteit, doelmatigheid, klantgerichtheid en kostenstructuur. Onze nieuwe manager heeft lef, is ervaren en weet BC&K te profileren.

Je functie:
• Begrijpen en vertalen van de klantvraag in gebruikersvriendelijke sturings- en verantwoordingsinformatie en concrete uitvoerbare acties die binnen de kaders van het beleid (zowel van Concern als van het organisatieonderdeel) vallen.
• Het ontwikkelen, formuleren, implementeren en bijstellen van het beleid van de business van de divisie binnen centrale kaders is een belangrijke kernactiviteit.
• Het voorbereiden van beleidsbeslissingen van de directie SMZ, middels het opstellen van beleidsnotities (binnen centrale kaders).
• In samenhang analyseren van de resultaten op het gebied van financiën, klanten, bedrijfsprocessen, kwaliteit en ontwikkeling van organisatie en mensen en de financiële uitputting.
• Je brengt risico’s in de bedrijfsvoering in kaart; adviseert beheersmaatregelen, mede verantwoordelijk voor opvolging en monitoren voorgenomen acties.
• Je geeft leiding aan de medewerkers in de eigen eenheid en versterkt de teamgerichtheid.

Functie eisen

Je bent als businessmanager Control verantwoordelijk voor het hiërarchisch aansturen van de controllers, senior controllers en businesscontrollers, samen ca.12 fte, gericht op geïntegreerde analyse, beleidsrijke prognoses en adviezen t.b.v ondersteuning van de besluitvorming. Tevens ligt een accent op samenwerking binnen BC&K centraal en decentral, en met de uitvoering. Waaronder het sturen op kwaliteitsverbetering via opleiding en coaching van de uitvoering. Je bent, samen met beide andere managers van de afdeling (portefeuilles Informatiebeheer en Kwaliteit), lid van het MT BC&K. Je ressorteert onder het Hoofd BC&K en bent een stevige en pro-actieve gesprekspartner voor directie en management van het bedrijfsonderdeel.
Daarnaast is de Business manager Control het aanspreekpunt voor Concern Control voor wat betreft de concernbrede P&C cyclus, (UWV-brede) uitvoeringstoetsen e/o Business cases, toepassing van UWV-brede Control instrumenten zoals cost accounting, informatiepiramide en kennisdeling. Bijzondere aandacht is er voor doorontwikkeling van BC&K SMZ. Hierin wordt o.a. teamgericht werken, de integratie van control en kwaliteit en de rolinvulling van BC&K als onafhankelijk businesspartner verder vormgegeven. Je bent dan ook een teamplayer en netwerker, hebt een kritische geest en weet dit op positief constructieve wijze vorm te geven. Je hebt ervaring met transities en organisatieverandering en weet je teams te motiveren en verder te professionaliseren. Communicatief ben je sterk, gericht op bewerkstelligen van synergie in de samenwerking, politiek sensitief en een resultaatgerichte manager.

Vakinhoudelijke competenties:
• Een academische opleiding op gebied van bedrijfseconomie of bedrijfskunde en daarnaast een postacademische opleiding, bijvoorbeeld RC/CPC is een pré
• Je hebt gedegen kennis van de business in termen van wet-& regelgeving op hoofdlijnen, (planning- en control) processen en inzet van mensen en systemen.
• Vanzelfsprekend heb je kennis van financiële systemen, uitgebreide ervaring met rapportage, datawarehouse en financiële jaarafsluiting, en kun je de consequenties van inrichtingskeuzes richting rapportages overzien.
• Je hebt kennis van of ervaring met BI, weet wat inrichtingsvraagstukken zijn als het gaat om management- informatiesystemen.
• Wanneer nodig vervang je het hfd BC&K in het directieteamoverleg en andere relevante gremia.
• We vragen ruime ervaring als controller en als leidinggevende in een vergelijkbare setting in het publieke domein of bijvoorbeeld bedrijfsleven.

Bedrijfsprofiel

UWV is het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. UWV is een organisatie met een maatschappelijke taak. Ruim 20.000 medewerkers in het hele land zetten zich dagelijks in om mensen aan het werk te helpen en te houden. UWV ondersteunt haar klanten in hun re-integratie en bij het vinden van een baan. Waar nodig voorziet UWV hen van tijdelijk inkomen. Zo biedt UWV haar klanten nieuw perspectief op deelname aan de maatschappij. In totaal heeft UWV circa 1,5 miljoen klanten, die UWV snel en deskundig dienstverlening op maat biedt. De breedte van de dienstverlenging en het maatschappelijke speelveld zorgen voor een veelzijdige en dynamische werkomgeving met veel aandacht voor persoonlijke ontplooiing.

Over Sociaal Medische Zaken (SMZ)
Sociaal Medische Zaken is de divisie van UWV die de beoordelingen van de arbeidsongeschiktheid uitvoert en adviezen uitbrengt die herstel en re-integratie bevorderen. Met een eigen expertisecentrum levert SMZ hoogwaardige kennis op het gebied van verzekeringsgeneeskunde en arbeidskunde. SMZ is de leidende maatschappelijke organisatie in Nederland op het gebied van het sociaal medisch beoordelen en adviseren van mensen die wegens ziekte of andere oorzaak in een uitkeringssituatie zijn beland. De komende jaren wil SMZ verder groeien als professionele organisatie en haar positie als hét sociaal medisch kennisinstituut verder uitbouwen. Het constante doel is om de betrouwbaarheid, onafhankelijkheid en service te verbeteren, kennis in toenemende mate te delen en in het publieke domein in te zetten. Binnen SMZ zijn 4500 medewerkers, waaronder ruim 1500 verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen, werkzaam. Zij zijn verspreid over het hoofdkantoor van UWV en 11 districten in heel Nederland. Binnen een district werken gemiddeld 275 werknemers. SMZ werkt nauw samen met collega’s bij de divisies Uitkeren en WERKbedrijf.

De afdeling Businesscontrol & Kwaliteit
De afdeling BC&K levert een bijdrage aan het besturen (en bijsturen) van de interne organisatie door het leveren van managementinformatie, ter ondersteuning van de besluitvorming. BC&K is de business partner voor SMZ, directie, districtmanagers en stafhoofden. Tevens ondersteunt BC&K bij het inzichtelijk maken en beheersen van risico’s en realiseert zij control instrumentarium dat gericht is op een zakelijke en resultaatgerichte wijze van bedrijfsvoering. Businesscontrol sluit aan bij de integrale verantwoordelijkheid van de eenheid en richt zich op alle dimensies, die van belang zijn: financiën, klanten, bedrijfsprocessen, kwaliteiten ontwikkeling van organisatie en mensen. Daarnaast bewaakt BC&K door analyse van de integrale rapportage, de overeengekomen resultaten, en adviseert (on)gevraagd over risico’s en verbeterpotentieel in bedrijfsvoering.

Arbeidsvoorwaarden

UWV biedt een bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering) van circa € 80.000. (Schaal 11) bij een 38-urige werkweek. Je kunt voorts rekenen op uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Het betreft een dienstverband voor één jaar met de intentie om het contract om te zetten naar onbepaalde tijd.

Procedure

Bij de werving en selectie laat het UWV zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure, en mogelijk een assessment. Voor deze functie is een VOG van toepassing.
Uw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag uiterlijk 15 augustus 2019 tegemoet.

Locatie

Amsterdam

Publicatie datum

13.06.2019

Contactpersoon

M.W.J. Arends

Deel deze vacature via
Contact Informatie

Maliebaan 108

3581 CZ UTRECHT

 

Ter Pelkwijkpark 18

8011 SH ZWOLLE

 

Parklaan 54A

5613BH EINDHOVEN

 

info@aardoomendejong.nl

+31 30 7371185