Clustermanager Behandelzaken (vervuld)

Vervuld

Bedrijfsprofiel

Binnen de Business Unit Curatieve Zorg staat de stoornisspecifieke behandeling van mensen met psychiatrische stoornissen en/of verslavingsproblematiek centraal. De focus ligt op complexe en intensieve zorgvragen. Belangrijke uitgangspunten bij de behandeling zijn cliëntempowerment (regie in handen van de cliënt), stepped diagnostiek en matched care benadering (kort als het kan, lang als het moet). Het cluster Psychiatrie Volwassenen biedt curatieve/ op genezing gerichte zorg waarbij de behandelingen zorgprogrammatisch worden aangeboden. Men ambieert een betrouwbare partner in de regio te zijn, met een hierbij passende relatie met de diverse stakeholders. Het werken conform zorgpaden, evidence based werken, intensieve samenwerking in het kader van comorbide behandelingen, en de invoering van bedrijfsmatige concepten zijn belangrijke thema’s voor de komende jaren. Daarnaast behandelt onze opdrachtgever (jong) volwassenen met eetstoornissen en obesitas. Men streeft na de nummer 1 te zijn op gebied van cognitieve gedragstherapie op gebied van eetstoornissen, zowel qua kennis als qua omvang.

Functie omschrijving

Het is de uitdrukkelijke wens van onze opdrachtgever deze functie op dit moment in de procedure vertrouwelijk te behandelen.

De Clustermanager behandelzaken is verantwoordelijk voor de uitvoer van zorgverlening en is (samen met de Clustermanager bedrijfsvoering) binnen de door de directie vastgestelde kaders resultaatverantwoordelijk voor de productie, kwaliteit van de zorg en de ondersteuning, de bedrijfsvoering en het beheer binnen het cluster, zodat optimale zorg aan de cliënt kan worden geboden.
Op basis van een heldere eigen visie, ontwikkel en stuur je de kwaliteit van zorg binnen de zorglijnen gericht op de ambities van het betreffende merk. Je specifieke verantwoordelijkheid is de behandelinhoud, waarbij je aandacht is gericht op de implementatie van de zorgprogramma’s teneinde een goede toegankelijkheid voor cliënten te realiseren. Je bouwt op basis van heldere prioriteiten aan de verdere inhoudelijke ontwikkeling van het cluster en geeft richting aan de vele kansen en mogelijkheden die het cluster heeft. De clustermanager heeft een leidende rol bij de verdere uitrol van het merkenbeleid. De clustermanager Behandelzaken levert, door een goede samenwerking met de directie en met de collega MT- leden, een sterke bijdrage aan de ontwikkeling van de gehele BU Curatieve Zorg

Functie eisen

Je bent een inhoudelijk strategisch manager op academisch niveau. Je bent een BIG geregistreerde psychiater of klinisch psycholoog. Bij voorkeur heb je sporen verdiend in de academische wereld. Je bent of ontwikkelt je tot een boegbeeld op (één van) de merken en hebt een heldere visie op het gebied van psychiatrie en eetstoornissen. Je weet mensen te inspireren en te binden en bent een verbindende schakel tussen de verschillende groepen binnen het cluster. Je hebt de capaciteit om, samen met je duale partner, leiding te geven aan het cluster en lopende en nieuwe veranderingsprocessen succesvol te realiseren.

Arbeidsvoorwaarden

Je krijgt boeiend werk in een professionele werkomgeving. Onze opdrachtgever biedt ruimte om te vernieuwen en jezelf te ontwikkelen en daarnaast een prettige werkomgeving waar plezierig en collegiaal met elkaar wordt gewerkt. Daarnaast:
• een functie voor 32-36 uur per week, waarvan 20 uur managementtaken.
• een jaarcontract, waarna – bij ongewijzigde bedrijfsomstandigheden – het contract kan worden omgezet naar een dienstverband voor onbepaalde tijd;
• uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een prima reiskostenregeling, die je een aanzienlijk betere tegemoetkoming in de reiskosten biedt dan de CAO
• een salaris volgens de MSR regeling / CAO GGZ, FWG 75.

Bedrijfscultuur

Kernwaarden van onze opdrachtgever zijn: verbinding tot stand brengen en lef tonen. Verbinding tussen de medewerkers onderling, met de cliënten en met ketenpartners en externe partijen. Lef tonen door je nek te durven uitsteken in het zoeken naar een maatwerkoplossing voor een cliënt of door het durven nemen van een voortrekkersrol. Men is betrokken bij de cliënt, met behoud van professionele attitude. Men heeft passie voor het werk. In alle hectiek van de dag is er ruimte voor humor. Medewerkers krijgen de kans zich te ontwikkelen.

Locatie

Randstad

Publicatie datum

22-06-2017

Clustermanager Behandelzaken (vervuld)
Aardoom & De Jong B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close