Voor Koel & Co, een coöperatie van bevlogen zelfstandige zorgprofessionals, is Aardoom & de Jong op zoek naar een Commissaris. Iemand die de jeugdzorg een warm hart toedraagt en waarde toevoegt met heldere adviezen en een kritische blik. Ben jij die Commissaris, die weet hoe je met het juiste toezicht de zorg nog beter maakt? Dan zoeken we jou!

Commissaris - Koel & Co (Reactietermijn verstreken)

Reactietermijn verstreken

Functieomschrijving

Als nieuwe Commissaris van Koel & Co houd je toezicht op een coöperatie van rond de 100 zelfstandige (zzp) jeugdzorgprofessionals in Noord-Holland. Een coöperatie in ontwikkeling, die net een structuurverandering doormaakt om nog beter in staat te zijn haar ambities te verwezenlijken. Koel & Co kiest voor een gefaseerde inrichting van de Raad van Commissarissen, waarbij gestart wordt met één Commissaris en uitbreiding wordt voorzien naar drie. Als eerste Commissaris adviseer je de Bestuurder en Ledenraad. Ook zit je de Ledenraad in technische zin voor. Conform de statuten is jouw goedkeuring vereist voor een limitatief aantal besluiten, o.m. betreffende meerjarenplannen, begroting en jaarrekening. Ook het aangaan, wijzigen of verbreken van een duurzame samenwerking van de Coöperatie met andere rechtspersonen of organisaties, voor zover die samenwerking van ingrijpende betekenis is voor de Coöperatie, gebeurt niet zonder jouw instemming.

Functie eisen

Kennis, ervaring en persoonskenmerken

Als Commissaris beschik je in ieder geval over de volgende kennis en ervaring:

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Voldoende inzicht in de verhouding commissaris - bestuurder, toegerust om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan.
 • Ervaring in het toezien op bedrijfskundige processen.
 • Affiniteit met jeugdzorg en relevant netwerk.
 • Bekend met de governance code zorg en ontwikkelingen in het zorglandschap.

Daarnaast herken je je in de volgende persoonskenmerken:

 • integer en transparant;
 • betrokken en nieuwsgierig;
 • zorgvuldig en analytisch; onderscheidt hoofd- en bijzaken;
 • luisterend oor en sparringpartner;
 • (zelf)kritisch, gericht op ontwikkeling.

Bedrijfsprofiel

Koel & Co is een jeugdzorgcoöperatie voor en door zelfstandige professionals, die ambulante zorg bieden aan jeugdigen en/of hun gezinnen en jongvolwassenen. Momenteel zijn rond de 100 ambulante zorgprofessionals aangesloten en zijn er contracten met ongeveer veertig gemeenten in Noord-Holland. De focus heeft de afgelopen jaren gelegen op kwaliteit van dienstverlening en strategische ontwikkeling. In de volgende fase staat bestendiging hiervan centraal. De organisatie is opgericht vanuit de visie dat professionals en cliënten centraal staan. Dat betekent concreet dat er zo snel mogelijk gestart kan worden met een door de cliënt zelfgekozen professional, en dat zorgverleners zo min mogelijk kostbare tijd kwijt zijn aan administratieve werkzaamheden. Wijzigingen in structuur en samenwerken zijn dienend hieraan. Daar staat Koel & Co voor.

Gemeenten en andere opdrachtgevers verlangen kwaliteit en een scherpe prijs. Van de Bestuurder en Commissaris vraagt dit zicht op actuele ontwikkelingen in de jeugdzorg en het vermogen om buiten de gebaande paden te denken en handelen. Alleen zo behoudt de coöperatie een stevige plek van waaruit ze er kan zijn voor cliënten en professionals. Ter ontlasting van administratieve zaken, is in 2017 Koel Zorgt opgericht als Shared Service Centre (hierna KZ SSC). De zorgcoöperatie koopt hier haar diensten in middels een SLA die jaarlijks wordt geëvalueerd. Zie voor meer informatie: https://koelenco.nl.

Arbeidsvoorwaarden

De Commissaris wordt benoemd voor een periode van 4 jaar. De Ledenraad vergadert ongeveer vijf keer per jaar. Tussentijds is de Commissaris beschikbaar voor de Bestuurder voor advies. Het betreft een nevenfunctie van 4-8 uur per maand, tegen een onkostenvergoeding van maximaal 5.000 euro op jaar basis.

Procedure

Bij de werving en selectie laat Koel & Co zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentie- en diplomacheck maken deel uit van deze procedure. Solliciteren kan via onderstaande sollicitatieknop.
Voor deze procedure kun je alvast rekening houden met de volgende data:
 • oriënterende gesprekken bij Aardoom & de Jong: 1,2 en 3 december
 • sollicitatiegesprekken bij Koel & Co: 8 en 9 december
Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en cv, zien wij graag zo spoedig mogelijk maar in ieder geval voor 3 december a.s. tegemoet.

Publicatie datum

12-11-2021

Commissaris - Koel & Co (Reactietermijn...
Aardoom & de Jong gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close