Voor stichting OVO Zaanstad is Aardoom & de Jong op zoek naar een breed georiënteerde Concerncontroller. In deze professionele omgeving kun jij je snel ontplooien als concerncontroller. Wil je worden gewaardeerd om je vakmanschap en onafhankelijkheid? Spreekt het openbaar onderwijs, het maatschappelijk karakter en onze koers je aan? Solliciteer dan als:

 

Concerncontroller

(0,6 – 1,0 fte, Zaandam) 
 

Concerncontroller - OVO Zaanstad (vervuld)

Vervuld

Functieomschrijving

“Financiën is een uitvloeisel van het maken van keuzes”
Doet OVO Zaanstad de goede dingen op de goede manier? Zijn er risico’s? Jij ziet ze, beschrijft ze en adviseert erover.
De onafhankelijke positie van de concerncontroller binnen de organisatie en een directe lijn naar College van Bestuur en Raad van Toezicht worden geborgd in een statuut. Je positie is onafhankelijk, maar je werkt in een collegiale werkomgeving binnen OVO Service en met teamleiders en schooldirecteuren, die je waarderen als persoon en professional. Bij OVO Zaanstad kun je een snelle ontwikkeling doormaken in de volle breedte van bedrijfsvoering en strategische advisering. Van huisvesting tot subsidiemogelijkheden en van interpretatie van regelgeving tot de inrichting van processen
Binnen OVO Zaanstad functioneert een sterke afdeling Financiën. Je kunt als concerncontroller meedenken, onafhankelijk adviseren en ondersteunen op hoofdlijnen. Je produceert zelf geen rapportages of jaarrekeningen. Je bent en goede sparringpartner, zorgt voor voldoende tegenkracht en bent in staat vanuit de andere invalshoek te kijken.

Jij bent verantwoordelijk voor het:

 • Opstellen van kaderbrief en leerling prognoses.
 • Valideren van cijfers die worden gegenereerd door de afdeling Financiën: begroting, jaarrekening, management rapportages. Valideren van andere producten, zoals het Meerjaren Onderhoud Plan.
 • Signaleren van financiële mogelijkheden (subsidies, ed.).
 • Vraagbaak voor strategische advisering, risicoanalyse en control-vraagstukken.
 • Onafhankelijk en objectief adviseren aan directie, bestuur en toezicht over strategie, ontwikkelingen, risico’s en de beheersbaarheid daarvan.

  Je sluit op verzoek aan bij: het directeurenoverleg, bestuur en Raad van Toezicht en neemt deel aan het MT van OVO Service.
  Je onderhoudt externe contacten met de externe accountant, collega controllers van andere organisaties, VO-raad, Ministerie van OCW, Inspectie van het Onderwijs en overige relevante organisaties.

OVO Zaanstad staat voor de volgende uitdagingen:
1. Huisvestingsopgave: volgtijdelijke renovatie of vervanging van schoolgebouwen, met duurzaamheidswensen en eisen voor ‘slimme’ gebouwen
2. Inzet van tijdelijke middelen (achterstandsmiddelen en NPO gelden) binnen een meerjarenkader en de verantwoording daarvan
3. Bestuurlijk informatiemanagement en inzet van ICT
4. Bijdragen aan de vernieuwing van passend voortgezet onderwijs in de regio
5. Versterken van bestuurlijke kwaliteitszorg
6. Ontwikkeling en uitvoering van strategisch personeelsbeleid

Functie eisen

Als Concerncontroller beschik je in elk geval over de volgende kennis en ervaring:

 • WO werk- en denkniveau. Academische opleiding (bedrijfs-)economie, bij voorkeur aangevuld met een relevante postacademische opleiding
 • Werkervaring als (concern)controller. Je hebt ruime kennis en ervaring opgedaan in controlling, bij voorkeur in een publieke organisatie

Daarnaast herken je je in het volgende persoonsprofiel:

 • Je bent communicatief sterk (mondeling en schriftelijk) en weet mensen mee te nemen in jouw vakgebied. Dat doe je vanuit een brede blik en specifieke deskundigheid
 • Je hebt overtuigingskracht, je bent constructief kritisch en durft te confronteren
 • Je bent respectvol, open en onafhankelijk in je optreden. Je signaleert, doorziet en houdt overzicht
 • Je bent nieuwsgierig, vriendelijk, innemend en positief
 • Je beschikt over gezag en vakinhoudelijke senioriteit
 • Je bent vaardig in het uitbrengen van beleidsadviezen en –voorstellen
 • Je bent vaardig in het initiëren van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van planning en control en in het optimaliseren en uitdragen van de planning- en controlfunctie
 • Je bent in staat om jouw advies- en leiderschapsstijl aan te passen als de situatie daar om vraagt

Bedrijfsprofiel

Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad
In de Zaanstreek verzorgt Stichting OVO Zaanstad aan ruim 6.000 leerlingen openbaar voortgezet onderwijs, met bijna 800 medewerkers. We werken vanuit de waarden van het openbaar onderwijs: gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting.
OVO Zaanstad biedt alle niveaus van voortgezet onderwijs aan: praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo. Ons College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de Onderwijskwaliteit, bedrijfsvoering en continuïteit binnen onze groep van acht scholen:

- Het Zaanlands Lyceum,
- het Zuiderzee College,
- Praktijkschool De Brug,
- Trias VMBO,
- Compaen VMBO,
- het Saenredam,
- het Bertrand Russell College en
- ISK Zaanstad

Via de medezeggenschap kunnen medewerkers, leerlingen en ouders invloed uitoefenen. Als toezichthouder op het beleid van het College van Bestuur kijkt de Raad van Toezicht kritisch mee. De raad is ook de werkgever van het college. OVO Service zorgt voor de ondersteuning van de scholen en het College van Bestuur.

OVO Zaanstad is financieel in control en heeft een goede financiële positie.
Voor meer informatie over de organisatie kun je klikken op onderstaande links:

website OVO Zaanstad
jaarverslag 2020

Arbeidsvoorwaarden

OVO Zaanstad biedt een arbeidsovereenkomst voor 1 jaar met de intentie om deze overeenkomst om te zetten naar onbepaalde tijd. Het betreft een functie die in deeltijd kan worden ingevuld.
OVO Zaanstad biedt uitstekende primaire arbeidsvoorwaarden (maximaal € 96.000,- bij een full-time dienstverband). Tot de secundaire voorwaarden behoren: 10 weken vakantie, mogelijkheden voor thuiswerken en krijg je de ruimte om te groeien binnen een professionele onderwijsorganisatie door het volgen van opleiding en training.

Procedure

Bij de werving en selectie laat OVO Zaanstad zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong.
Vanwege jouw bijzondere verantwoordelijkheid horen een referentiecheck, een diplomacheck en een Verklaring Omtrent het Gedrag bij de sollicitatieprocedure.

Solliciteren kan via de website van Aardoom & de Jong

Je reactie, voorzien van motivatiebrief en CV (beide in Word-formaat), zien wij graag zo spoedig mogelijk tegemoet.


Locatie

Zaandam

Publicatie datum

29-08-2022

Concerncontroller - OVO Zaanstad (vervuld)
Aardoom & De Jong B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close