Concerncontroller (vervuld)

Rechtbank Oost-Brabant

Reactietermijn is verstreken!!

Bij rechtbank Oost-Brabant werken ruim zeshonderd mensen onder wie juridisch medewerkers, rechters, administratief medewerkers, adviseurs en stafmedewerkers. De organisatie bestaat uit teams die werken in de rechtsgebieden handelsrecht, familie -en jeugdrecht, strafrecht, kanton en bestuursrecht. Daarnaast is er een team Bedrijfsvoering dat het rechtbankbestuur en de teams adviseert en ondersteunt op het gebied van personeelsbeleid, communicatie, automatisering en planning en control en een team Facilitaire Zaken dat onder meer verantwoordelijk is voor de huisvesting. Alle teams worden geleid door een teamvoorzitter. Er worden op jaarbasis gemiddeld ruim honderdvijftienduizend zaken behandeld. Dat gebeurt in het paleis van justitie in 's-Hertogenbosch en in het gerechtsgebouw in Eindhoven.

Het centrale thema in de besturingsfilosofie is verbinding. Daarom staan kennisdeling, een permanente dialoog en samenwerking tussen rechtsgebieden in de organisatie centraal.

Ook verbinding met de samenleving is van belang. De wereld om de rechtbank heen verandert in een steeds hoger tempo. Digitalisering, de toepassing van nieuwe technologieën en een veranderende arbeidsmarkt zorgen ervoor dat bestaande structuren worden doorbroken. De rechtbank heeft in 2014 daarom een veranderprogramma opgezet onder de naam Rechtbank in Beweging. Met dit programma wordt geanticipeerd op maatschappelijke veranderingen.

De rechtbank wil midden in de samenleving staan en op de hoogte blijven van alle relevante ontwikkelingen. Op die manier wordt de kwaliteit van de rechtspraak en van dienstverlening verbeterd. De samenleving vraagt via de media en ook rechtstreeks steeds vaker om uitleg. Ook aan die behoefte wil de rechtbank voldoen. Uiteraard houdt de rechtbank daarbij steeds oog voor de positie van de rechtspraak binnen de democratische rechtsstaat.

Functie omschrijving

De rechtbank zoekt een ervaren, doortastende Concerncontroller die verantwoordelijkheid neemt voor de Planning & Control cyclus. Als Concerncontroller volg je de resultaten nauwlettend en bewaak je nadrukkelijk de financiële positie. Daarnaast zorg je voor de coördinatie van het cluster Planning, Finance en Control (PFC) en adviseer je het gerechtsbestuur en de teamvoorzitters op strategisch niveau.

De functie
Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse coördinatie en inhoudelijke sturing aan het cluster PFC. Je analyseert managementinformatie en beoordeelt de doelmatigheid en effectiviteit van voorgenomen (financieel) beleid.

Je vult je rol in door:
• het ontwikkelen van sturingsinstrumenten, richtlijnen en toetsingskaders op alle gebieden van de bedrijfsvoering, financiën en kwaliteitszorg;
• het uitvoeren van de planning & controlecyclus;
• het uitvoeren van bedrijfseconomische analyses;
• het inrichten en (laten) uitvoeren van audits;
• het ontwikkelen van integraal risicomanagement;
• het tijdig (laten) opstellen en toelichten van plannen en rapportages.
• het nadrukkelijk adviseren van bestuur en management om haar bestuurlijke verantwoordelijkheid waar te maken

Je werkt nauw samen met de collega’s van team Bedrijfsvoering en zorgt ervoor dat PFC in een vroegtijdig stadium betrokken wordt in adviestrajecten. Als concerncontroller leg je verantwoording af aan het gerechtsbestuur.

Functie eisen Concerncontroller (vervuld)

• Academisch werk- en denkniveau en een afgeronde academische opleiding op financieel-
• economisch gebied
• Je beschikt over meerdere jaren ervaring als controller en coördinator/ manager, opgedaan binnen een complexe organisatie
• Sterk ontwikkeld vermogen om te verbinden en snel te schakelen op verschillende niveaus
• Je beschikt over een goed ontwikkeld bedrijfsmatig en financieel inzicht, gecombineerd met uitstekende adviesvaardigheden, waardoor je gemakkelijk kennis kunt omzetten in adviezen met een meerwaarde voor het management en bestuur
• Daarnaast beschik je over een goed ontwikkeld analytisch vermogen, heb je ervaring met automatisering en verwerking van geautomatiseerde gegevens
• Uitstekende sociale- en communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling
• Klantgericht, ondernemend en je hebt integriteit hoog in het vaandel staan

Arbeidsvoorwaarden

Rechtbank Oost-Brabant kent uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Salariëring in schaal 13 BBRA (max. € 5.553 per maand, exclusief 8% vakantiegeld en eindejaarsuitkering bij een fulltime dienstverband) op basis van relevante werkervaring.

Bijzonderheden

Het betreft een fulltime functie. In eerste instantie wordt de aanstelling voor één jaar verleend. Bij goed functioneren en voldoende formatieruimte behoort een vaste aanstelling tot de mogelijkheden. De sollicitatiegesprekken zijn gepland in week 30.

Locatie

's-Hertogenbosch

Publicatie datum

21-06-2017

Concerncontroller (vervuld)
Aardoom & de Jong gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close