Aardoom & de Jong is voor de William Schrikker Groep op zoek naar een Concerncontroller, die de Raad van Bestuur en directies op financieel en bedrijfseconomisch gebied adviseert en het resultaat van het financieel en economische beleid toetst en bewaakt. Daarbij draagt de Concerncontroller nadrukkelijk verantwoordelijkheid voor de vorm en inhoud van de administratieve inrichting en interne controle binnen de organisatie. De concerncontroller ontwikkelt de afdeling Business control in lijn met de veranderende eisen aan de organisatie.

Concerncontroller William Schrikker Groep (Vervuld)

Reactietermijn verstreken

Functieomschrijving

REACTIETERMIJN IS VERSTREKEN!

Aardoom & de Jong is voor de William Schrikker Groep op zoek naar een Concerncontroller, die de Raad van Bestuur en directies op financieel en bedrijfseconomisch gebied adviseert en het resultaat van het financieel en economische beleid toetst en bewaakt. Daarbij draagt de Concerncontroller nadrukkelijk verantwoordelijkheid voor de vorm en inhoud van de administratieve inrichting en interne controle binnen de organisatie. De concerncontroller ontwikkelt de afdeling Business control in lijn met de veranderende eisen aan de organisatie.

Als Concerncontroller ben je verantwoordelijk voor het invullen van de P&C cyclus van WSG. Hierbij geef je vorm en inhoud aan de kaders op de korte en de lange termijn met de daarbij bijbehorende informatievoorziening. Om dit te bewerkstelligen coördineer je de financiële en bedrijfseconomisch analyses en draag je zorg voor de totstandkoming van de jaarrekeningen, resultaatverantwoording van contracten, business plannen, het opstellen van begrotingen, en het financieel meerjarenbeleidsplan. Met behulp van cijfermatige bedrijfseconomische informatie adviseer je de Raad van Bestuur en directies en signaleer je daarbij tijdig nieuwe trends, knelpunten en ontwikkelingen. Er is een rechtstreekse relatie met de financiële commissie van de RvT en de accountant. Tenslotte onderhoud je als Concerncontroller de relevante in- en externe contacten waarbij je ook de ontwikkelingen op het gebied van de Jeugd- en Gehandicaptenzorg volgt.

De Concerncontroller ressorteert onder de Raad van Bestuur en neemt deel aan het overleg van het directieteam. Daarnaast geef je leiding aan en ben je primair verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de Business Controllers (3 FTE). De Concerncontroller heeft intensief contact met de afdeling Financiën en de werkmaatschappijen. De Concerncontroller ondersteunt de werkmaatschappijen, houdt zicht op de compliance en signaleert afwijkingen en risico’s. Pro-activiteit, onafhankelijkheid, verantwoordelijkheidsgevoel, helicopterview en goede kennis van de financiële processen zijn derhalve onmisbaar voor het vervullen van deze functie.

Functie eisen

• Je bent een ervaren controller met een afgeronde financieel-economische opleiding op academisch niveau. Een postdoctorale opleiding (RC en/of RA en/of CPC) is een pre
• Je beschikt over diepgaande en actuele kennis van planning en control cyclus en bent in staat tot een goede samenwerkingsrelatie met opdrachtgevers, accountants en banken.
• Je hebt gedegen kennis van budgettering, begroting- en informatietechnieken, bedrijfseconomische analyse- en bewakingsinstrumenten/-technieken, kostprijzen, financiering, treasury, risicomanagement en wet- en regelgeving ten aanzien van de zorg.
• Je bent een scherpe analyticus, met tact en overtuigingskracht en uitstekend in staat om in een dynamische omgeving businesscases op te stellen en risicoprofielen te analyseren.
• Je bent integer en je bent goed in staat om te gaan met weerstanden en het overbruggen van belangentegenstellingen, ook in contacten met externe partijen.
• Je kunt een proactieve rol aannemen als onafhankelijke kritische denker in strategische bedrijfsprocessen.
• Je kunt de verbinding leggen tussen de strategie van de organisatie en de financiële processen en risico’s.

Bedrijfsprofiel

WSG is een landelijk werkende instelling voor jeugdbescherming, jeugdreclassering en pleegzorg. Men richt zich op kinderen met een beperking of chronische ziekte, maar ook op kinderen van ouders met een beperking. Wanneer in de thuissituatie ernstige opvoedingsproblemen ontstaan, wordt hulp, advies en ondersteuning geboden. Dit doet WSG al 75 jaar. WSG telt circa 1.000 medewerkers met een omzet van ca. € 90 miljoen. Het hoofdkantoor is gesitueerd in Amsterdam. De werkmaatschappijen opereren binnen het concern in de vorm van zelfstandige stichtingen. De dienstverlening vindt plaats binnen de regio’s, waarbij de jeugdzorgwerkers van huis uit werken.

De stelselwijzigingen in de jeugdzorg hebben geleid tot veranderingen in de interne organisatie en het sturingsmodel. Van een organisatie die subsidie ontvangt, is men veranderd in een organisatie die zich op de zorgmarkt begeeft, met het daarbij behorende marktgerichte denken. Daarnaast is WSG voornemens om samenvoegingen aan te gaan met andere Jeugdzorginstellingen. De transitie is in volle gang maar nog niet afgerond.

WSG is een organisatie die daarom constant in beweging is en zich blijvend zal moeten aanpassen aan de marktomstandigheden met veel verschillende financieringsvormen en grote aantallen contracten, waarbij de procesvoering van de financiële administratie sterk wijzigt.

Arbeidsvoorwaarden

Het salaris en de arbeidsvoorwaarden, zijn conform de CAO Jeugdzorg, schaal 13 (maximaal € 5975,96). Naast vakantiegeld van 8% wordt in december een eindejaarsuitkering toegekend van 8,3%. De aanstelling is voor de duur van één jaar met uitzicht op een vaste aanstelling.

Procedure

De werving en selectie wordt verricht door het bureau Aardoom & de Jong. Een integriteitscheck en een antecedenten- en referentieonderzoek maken onderdeel uit van deze procedure. Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop.

Uw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag voor 24 mei 2017 mogelijk tegemoet.

Locatie

Amsterdam

Publicatie datum

23-06-2017

Concerncontroller William Schrikker Groep...
Aardoom & de Jong gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close