Het Leger des Heils is een christelijke organisatie en actief in meer dan 120 landen. Vanuit haar christelijke motivatie verleent het Leger materiële en immateriële hulp aan mensen “zonder helper”. Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering (LJ&R) is onderdeel van Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg. LJ&R biedt professionele hulp aan jongeren, volwassenen en gezinnen, die met justitie in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen. De komende jaren bevindt deze werkeenheid zich in een transitiefase. Om dit in goede banen te leiden zijn wij op zoek naar een daadkrachtige Directeur Bedrijfsvoering.

Directeur Bedrijfsvoering (Vervuld)

Vervuld

Doel van de Functie

De Directeur Bedrijfsvoering geeft dagelijks leiding aan de werkeenheid Jeugdzorg en Reclassering (LJ&R). Daarnaast is de Directeur Bedrijfsvoering mede verantwoordelijk voor het tot stand komen van het (strategisch) beleid en het beheer van middelen (personeel, materieel en financieel). De zorg voor de kwaliteit van hulp- en zorgverlening complementeert deze uitdagende functie.

Taakgebieden

Deze spilfunctie is concreet onder te verdelen in vijf taakgebieden, te weten:
1. Visieontwikkeling
 Geeft leiding in de totstandkoming en uitvoering van het (strategisch) beleid op diverse beleidsterreinen en aan staffunctionarissen
 Stemt op de aan hem toegewezen beleidsterreinen de beleidsvorming en -uitvoering af tussen de afdelingen van de werkeenheid en bewaakt het rendement op alle aspecten (ten aanzien) van alle afdelingen van de werkeenheid

2. Financiën
 Draagt bij en geeft aanwijzingen bij het opstellen van de begroting en het budget van zowel de gehele werkeenheid als van afzonderlijke afdelingen
 Is mede verantwoordelijk voor de kaders van de vastgestelde begroting en onderneemt tijdig actie om dreigende tekorten af te wenden
 Is mede verantwoordelijk voor het verkrijgen van een accountantsverklaring en ontwikkelt en implementeert plannen voor het genereren van alternatieve geldstromen

3. Management
 Geeft leiding aan de werkeenheid
 Is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de medewerkers met betrekking tot kennis, ervaring en materiële toerusting, waarbij ook zorg wordt gedragen voor een juiste kwantitatieve bezetting

4. Continuïteit en ontwikkeling bevorderen
 Draagt de missie, visie en cultuur uit en ontwikkelt netwerken die de positie van de organisatie versterken en lobbyt in de politiek en bij andere organisaties
 Houdt de wensen van de doelgroep(en) in beeld. Vertaalt deze behoefte en ontwikkelingen vanuit het landelijke, regionale en lokale overheids- en sectorbeleid naar voorstellen voor aanpassing in het beleid van de werkeenheid

5. Identiteit
 Geeft in de dagelijkse praktijk op een zichtbare wijze gestalte aan de christelijke identiteit en uitgangspunten van Stichting W&G en ondersteunt medewerkers hierbij

Functie-eisen

 Academisch werk/ en denkniveau
 Ervaring in het aansturen van een complexe uitvoeringsorganisatie in een politiek gevoelige omgeving
 Kennis van en/of ervaring met reclassering en/ of jeugdzorg is een zeer duidelijke pre
 Integriteit, betrouwbaarheid en representativiteit zijn van belang bij de vertegenwoordiging van de organisatie in externe verbanden
 Een positief christelijke geloofsovertuiging en het onderschrijven van de doelstelling van de stichting Leger des Heils

Gevraagde competenties: Bestuurssensitiviteit, Omgevingsbewustzijn, Uitstekende uitdrukkingsvaardigheden. Samenbindend leiderschap, Innovatief handelen, Overtuigingskracht, Besluitvaardigheid en Lobbyist

Arbeidsvoorwaarden

Onze opdrachtgever biedt een marktconform salaris met uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden

Locatie

Utrecht

Directeur Bedrijfsvoering (Vervuld)
Aardoom & De Jong B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close